Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/0275(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0268/2013

Predložena besedila :

A7-0268/2013

Razprave :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Glasovanja :

PV 20/11/2013 - 8.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0484

Sprejeta besedila
PDF 277kWORD 51k
Sreda, 20. november 2013 - Strasbourg
Evropski sklad za regionalni razvoj in cilj naložbe za rast in delovna mesta ***I
P7_TA(2013)0484A7-0268/2013
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. novembra 2013 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj in cilju naložbe za rast in delovna mesta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0614),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 178 in 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0328/2011),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. aprila 2012(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 3. maja 2012 (2),

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 18. novembra 2013, da bo odobril stališče Parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenj Odbora za proračun, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za promet in turizem (A7-0268/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  odobri skupno izjavo Evropskega parlamenta in Sveta, priloženo tej resoluciji;

3.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4.  je seznanjen z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 191, 29.6.2012, str. 44.
(2) UL C 225, 27.7.2012, str. 114.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 20. novembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja "naložbe za rast in delovna mesta" ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006
P7_TC1-COD(2011)0275

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 592/2008.)


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Skupna izjava Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi člena 6 uredbe o ESSR, člena 15 uredbe o evropskem teritorialnem sodelovanju in člena 4 uredbe o Kohezijskem skladu

Evropski parlament in Svet sta seznanjena z zagotovilom, ki ga je Komisija dala zakonodajalcem EU, da so skupni kazalniki realizacij za uredbo o ESRR, uredbo o evropskem teritorialnem sodelovanju in uredbo o Kohezijskem skladu, ki bodo vključeni v prilogi k vsaki od teh uredb, rezultat dolgega postopka priprave, v katerem so sodelovali strokovnjaki za ocenjevanje iz Komisije in iz držav članic, ter naj se načeloma ne bi več spreminjali.

Izjava Komisije

Komisija soglaša s ciljem, ki ga je izrazil Evropski parlament o poenostavitvi postopkov o državni pomoči, kar zadeva pomoč za tekoče poslovanje, ki se zagotovi podjetjem s sedežem v najbolj oddaljenih regijah, kar je povezano s povračilom dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi posebnih ekonomskih in socialnih razmer v takšnih regijah.

V skladu s predlogom prihodnje uredbe o splošni skupinski izjemi (GBER), ki so jo nedavno objavile službe Komisije(1), bil se pomoč za tekoče poslovanje, katere namen je povračilo nekaterih dodatnih stroškov upravičencem s sedežem v teh regijah(2), obravnavala kot skladna s pravili notranjega trga pod pogoji, ki jih ta določajo ter bi bila zato opravičena od obveznosti poročanja iz člena 108(3) PDEU.

Komisija meni, da bo to zagotovilo dobro podlago za uresničitev želene poenostavitve, in bo v celoti upoštevala vse ugotovitve, ki jih bo prejela od držav članic med sedanjim postopkom posvetovanja pred sprejetjem uredbe v letu 2014.

(1) http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_gber/index_en.html
(2) Stroški prevoza blaga, ki se proizvaja v najbolj oddaljenih regijah, dodatni proizvodni stroški in stroški poslovanja, ki niso stroški prevoza.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov