12 Deireadh Fómhair 2017
P7_TA(2013)0490(COR03)
CEARTÚCHÁN
ar Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 352/78, (CE) Uimh. 165/94, (CE) Uimh. 2799/98, (CE) Uimh. 814/2000, (CE) Uimh. 1290/2005 agus (CE) Uimh. 485/2008 ón gComhairle (seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 20 Samhain 2013 d'fhonn an rialachán thuas a ghlacadh)
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo:
PDF 105kWORD 46k
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais