12. listopada 2017.
P7_TA(2013)0490(COR03)
ISPRAVAK
Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 20. studenoga 2013. radi donošenja gore navedene Uredbe)
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 112kWORD 46k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti