12. októbra 2017
P7_TA(2013)0490(COR03)
KORIGENDUM
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. novembra 2013 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia)
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 117kWORD 46k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia