12. oktober 2017
P7_TA(2013)0490(COR03)
POPRAVEK
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 20. novembra 2013 z namenom sprejetja navedene uredbe)
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 110kWORD 45k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov