4. prosince 2013
P7_TA-PROV(2013)0490(COR01)
OPRAVA
k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 20. listopadu 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky (horizontální nařízení)
COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 655kWORD 838k
Právní upozornění - Ochrana soukromí