4. december 2013
P7_TA-PROV(2013)0490(COR01)
BERIGTIGELSE
til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik (den horisontale forordning)
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 564kWORD 723k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik