4 december 2013
P7_TA-PROV(2013)0490(COR01)
RÄTTELSE
till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 557kWORD 698k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy