Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0288(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0363/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0363/2013

Viták :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Szavazatok :

PV 20/11/2013 - 8.19
CRE 20/11/2013 - 8.19
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0490

Elfogadott szövegek
PDF 226kWORD 106k
2013. november 20., Szerda - Strasbourg
A közös agrárpolitika finanszírozása, irányítása és nyomon követése ***I
P7_TA(2013)0490A7-0363/2013
HELYESBÍTÉSEK
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2013. november 20-i jogalkotási állásfoglalása a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0628) és módosított javaslatára (COM(2012)0551),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0341/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. április 25-i(1) és 2012. november 14-i(2) véleményére,

–  tekintettel a Számvevőszék 2012. március 8-i, 1/2012. számú véleményére(3),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2012. május 4-i véleményére(4),

–  tekintettel az intézményközi tárgyalások megnyitásáról és a tárgyalási megbízatásról szóló, 2013. március 13-i határozatára(5),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. október 7-i levelében foglalt kötelezettségvállalásra, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, valamint a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0363/2013),

1.  elfogadja az alább ismertetett, első olvasatbeli álláspontot;

2.  jóváhagyja az Európai Parlament és a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt közös nyilatkozatát;

3.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 191., 2012.6.29., 116. o.
(2) HL C 11., 2013.1.15., 88. o.
(3) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(4) HL C 225., 2012.7.27., 174. o.
(5) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0087.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. november 20-án került elfogadásra a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon és a352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0288

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 1306/2013/EU rendelet.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS KÖZÖS NYILATKOZATA

a kölcsönös megfeleltetésről

A Tanács és az Európai Parlament felkéri a Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelv és a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését és azok tagállamok általi végrehajtását, továbbá hogy miután valamennyi tagállam végrehajtotta az említett irányelveket, és megállapításra kerültek a mezőgazdasági termelőkre közvetlenül alkalmazandó kötelezettségek, adott esetben terjesszen elő olyan jogalkotási javaslatot, amely úgy módosítja ezt a rendeletet, hogy az említett irányelvek megfelelő részei beépüljenek a kölcsönös megfeleltetés rendszerébe.

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

a kifizető ügynökségek által a kedvezményezettek részére késedelmesen teljesített kifizetésekről (42. cikk (1) bekezdés)

Az Európai Bizottság kijelenti, hogy fenntartja az EMGA tekintetében késedelmesen teljesített kifizetésekkel kapcsolatos jelenlegi rendelkezések hatályát akkor, ha szabályokat fogad el a kifizető ügynökségek részére történő visszafizetések csökkentéséről olyan esetekre vonatkozóan, amikor a kedvezményezettek részére történő kifizetésre az uniós jogszabályokban megállapított legkésőbbi lehetséges időpontot követően kerül sor.

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

a végrehajtás szintjéről (112b. cikk)

„Az Európai Bizottság megerősíti, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban az Unió tiszteletben tartja a tagállamok alkotmányos berendezkedését, ennek megfelelően pedig a tagállamok felelnek annak meghatározásáért, hogy mely területi szinten kívánják végrehajtani a közös agrárpolitikát, figyelemmel az uniós jog tiszteletben tartására és e jog hatékonyságának biztosítására is. Ez az alapelv a közös agrárpolitika reformjának részét képező négy rendelet mindegyike esetében érvényes.”

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat