Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/0288(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0363/2013

Predložena besedila :

A7-0363/2013

Razprave :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Glasovanja :

PV 20/11/2013 - 8.19
CRE 20/11/2013 - 8.19
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0490

Sprejeta besedila
PDF 284kWORD 115k
Sreda, 20. november 2013 - Strasbourg
Financiranje, upravljanje in spremljanje SKP ***I
P7_TA(2013)0490A7-0363/2013
POPRAVKI
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. novembra 2013 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2011)0628) in sprememb k predlogu (COM(2012)0551),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0341/2011),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenj Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. aprila 2012(1) in 14. novembra 2012(2),

–  ob upoštevanju mnenja 1/2012 Računskega sodišča z dne 8. marca 2012(3),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 4. maja 2012(4),

–  ob upoštevanju svoje odločitve z dne 13. marca 2013 o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o predlogu(5),

–  ob upoštevanju obveze predstavnika Sveta, ki se je v pismu z dne 7. oktobra 2013 zavezal, da bo v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije odobril to stališče,

–  ob upoštevanju člena 55 svojega Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter mnenj Odbora za razvoj, Odbora za proračun, Odbora za proračunski nadzor ter Odbora za regionalni razvoj (A7-0363/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  odobri skupno izjavo Parlamenta in Sveta, priloženo tej k resoluciji;

3.  upošteva izjavi Komisije, priloženi k tej resoluciji;

4.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 191, 29.6.2012, str. 116.
(2) UL C 11, 15.1.2013, str. 88.
(3) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(4) UL C 225, 27.7.2012, str. 174.
(5) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0087.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 20. novembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008
P7_TC1-COD(2011)0288

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 1306/2013.)


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

SKUPNA IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o navzkrižni skladnosti

Svet in Evropski parlament pozivata Komisijo, naj spremlja prenos in izvajanje Direktive 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike in Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2009/128/ES z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov s strani držav članic in po potrebi, ko se bosta ti direktivi izvajali v vseh državah članicah in ko bodo določene obveze, ki neposredno veljajo za kmete, nadalje predloži zakonodajni predlog za spremembo te uredbe, da se ustrezni deli teh direktiv vključijo v sistem navzkrižne skladnosti.

IZJAVA KOMISIJE

v zvezi s poznimi plačili plačilnih agencij upravičencem (člen 42(1))

Evropska komisija izjavlja, da se bo pri sprejemanju pravil o zmanjšanju povračil plačilnim agencijam v primeru plačila upravičencem po najkasnejšem možnem datumu, ki ga določa zakonodaja Unije, ohranilo področje uporabe sedanjih določb, ki zadevajo pozna plačila za EKJS.

IZJAVA KOMISIJE

o ravni izvrševanja (člen 112b)

Evropska komisija potrjuje, da v skladu s členom 4(2) PEU spoštuje ustavno strukturo držav članic, zato države članice odločajo o tem, na kakšni teritorialni ravni želijo izvrševati skupno kmetijsko politiko, tako da bodo spoštovale pravo Unije in zagotavljale njeno učinkovitost. To načelo velja za vse štiri uredbe o reformi SKP.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov