25. juuni 2015
P7_TA(2013)0491(COR02)
PARANDUS
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruses (EL) nr 1305/2013, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (20. novembril 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus)
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 97kWORD 59k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika