Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0282(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0361/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0361/2013

Viták :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Szavazatok :

PV 20/11/2013 - 8.20
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0491

Elfogadott szövegek
PDF 208kWORD 108k
2013. november 20., Szerda - Strasbourg
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap ***I
P7_TA(2013)0491A7-0361/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2013. november 20-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0627) és a javaslathoz fűzött módosításokra (COM(2012)0553),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 42. cikkének első bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0340/2011),

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a luxemburgi Képviselőház által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Számvevőszék 2012. március 8-i, 1/2012. számú véleményére(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. április 25-i és 2012. december 12-i véleményére(2),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2012. május 4-i véleményére(3),

–  tekintettel a javaslatról szóló intézményközi tárgyalások megnyitására és a tárgyalási megbízatásra vonatkozó, 2013. március 13-i határozatára(4),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. október 7-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. és 37. cikkére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0361/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) HL C 191., 2012.6.29., 116. o. és HL C 44., 2013.2.15., 160. o.
(3) HL C 225., 2012.7.27., 174. o.
(4) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0086.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. november 20-án került elfogadásra az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi erndelet hatályon kívül helyezéséről szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0282

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 1305/2013/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat