4. december 2013
P7_TA-PROV(2013)0492(COR01)
BERIGTIGELSE
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning)
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 1118kWORD 1896k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik