Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0281(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0366/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0366/2013

Viták :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Szavazatok :

PV 20/11/2013 - 8.21
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0492

Elfogadott szövegek
PDF 219kWORD 92k
2013. november 20., Szerda - Strasbourg
A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet ***I
P7_TA(2013)0492A7-0366/2013
HELYESBÍTÉSEK
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2013. november 20-i jogalkotási állásfoglalása a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletre) irányuló javaslatról (COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0626) és módosított javaslatára (COM(2012)0535),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 42. cikkének első bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelynek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7-0339/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Számvevőszék 2012. március 8-i 1/2012. sz. véleményére(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. április 25-i(2) és 2012. december 12-i véleményére,

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2012. május 4-i véleményére(3),

–  tekintettel 2013. március 13-i határozatára a javaslatról szóló intézményközi tárgyalások megkezdéséről és az erre való megbízásról(4)

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. október 7-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság, a Költségvetési Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményeire (A7–0366/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt közös nyilatkozatát;

3.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

4.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) HL C 191., 2012.6.29., 116. o. és HL C 44., 2013.2.15., 158. o.
(3) HL C 225., 2012.7.27., 174. o.
(4) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0085.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. november 20-án került elfogadásra a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendeletek hatályon kíül helyezéséről szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0281

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 1308/2013/EU rendelet.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

AZ EURÓPAI PARLAMENT. A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG KÖZÖS NYILATKOZATA

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 43. cikkének (3) bekezdéséről

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikke (3) bekezdésének alkalmazásáról folyó tárgyalások eredménye a KAP jelenlegi reformjára vonatkozó átfogó jellegű kompromisszum részét képezi, az egyes intézményeknek a rendelkezésre vonatkozó álláspontja és a kérdésre vonatkozó bármilyen jövőbeni – különösen az Európai Unió Bíróságának esetjogában felmerülő – fejlemény sérelme nélkül.

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

a forgalmazásra vonatkozó előírásokról (az 59. cikk (1a) bekezdésével kapcsolatban)

A Bizottság nagyon is tudatában van annak, hogy milyen érzékeny kérdés a forgalmazási előírások olyan ágazatokra vagy termékekre való kiterjesztése, amelyek az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet értelmében jelenleg nem tartoznak e szabályok hatálya alá.

A forgalmazási előírásokat csak azokban az ágazatokban kell alkalmazni, amelyek esetében egyértelmű fogyasztói elvárásokat lehet azonosítani, és ahol javításra szorulnak az egyes meghatározott termékek előállítását, piaci értékesítését és minőségét befolyásoló gazdasági feltételek, vagy amelyek esetében arra a műszaki fejlődés figyelembevétele és a termékinnováció elősegítése érdekében szükség van. A forgalmazási előírások nem eredményezhetnek adminisztratív terheket, a fogyasztók számára könnyen érthetőnek kell lenniük, és elő kell segíteniük azt, hogy a termelők minden nehézség nélkül fel tudják hívni a figyelmet a termékek jellemzőire és tulajdonságaira.

A Bizottság figyelembe fogja venni az intézményektől vagy képviseleti szervezetektől beérkező indokolt kérelmeket, valamint a nemzetközi szervek ajánlásait, azonban az új termékeknek vagy ágazatoknak az 59. cikk (1) bekezdésébe való felvételére vonatkozó hatáskörének gyakorlása előtt alapos mérlegelésnek kell majd alávetnie a szóban fogó ágazat sajátosságait, és jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben felméri a fogyasztói igényeket, a gazdasági szereplők számára felmerülő költségeket és adminisztratív terheket, beleértve a belső piacra és a nemzetközi kereskedelemre gyakorolt hatást is, valamint a termelők és a végfogyasztók számára nyújtott előnyöket.

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

a cukorról

Annak érdekében, hogy a cukorkvóták fennállásából még hátralévő időszak alatt kiegyensúlyozott maradjon a piaci helyzet és ne legyenek fennakadások az uniós piac cukorellátásában, a Bizottság az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet 101da. cikkében meghatározott ideiglenes piacirányítási mechanizmus alkalmazása során figyelembe fogja venni mind az uniós cukorrépa-termelők, mind pedig a nyers nádcukor finomításával foglalkozó uniós gazdasági szereplők érdekeit.

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

az európai élelmiszerár-megfigyelési eszközről

A Bizottság elismeri, hogy fontos összegyűjteni és terjeszteni az áraknak az élelmiszerlánc különböző állomásain megfigyelhető változásaival kapcsolatban rendelkezésre álló adatokat. A Bizottság erre a célra fejlesztette ki az élelmiszerekre alkalmazott élelmiszerár-megfigyelési eszközt, amely a nemzeti statisztikai hivatalok által összegyűjtött kombinált élelmiszer-árindex adatait veszi alapul. Az eszköz összesíti és hozzáférhetővé teszi az élelmiszerlánc egyes lépcsőin bekövetkező árváltozásokat, valamint lehetővé teszi a vonatkozó mezőgazdasági termékek, az élelmiszeripar és a vonatkozó fogyasztási cikkek esetében az árváltozások összehasonlítását. Az eszköz folyamatos fejlesztés alatt áll, és egyre több élelmiszerláncbeli termékre fog kiterjedni, továbbá egyre inkább eleget fog tenni a mezőgazdasági termelők és a fogyasztók azon elvárásának, amely szerint fokozni kell az élelmiszerekkel kapcsolatos árképzés átláthatóságát. A Bizottság rendszeresen beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai élelmiszerár-megfigyelési eszköz keretében végzett tevékenységekről és az eszköz keretében készült tanulmányok eredményeiről.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat