Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/0281(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0366/2013

Predložena besedila :

A7-0366/2013

Razprave :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Glasovanja :

PV 20/11/2013 - 8.21
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0492

Sprejeta besedila
PDF 289kWORD 86k
Sreda, 20. november 2013 - Strasbourg
Skupna ureditev trgov kmetijskih proizvodov ***I
P7_TA(2013)0492A7-0366/2013
POPRAVKI
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. novembra 2013 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2011)0626) in spremenjenega predloga Komisije (COM(2012)0535),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter prvega odstavka člena 42 in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0339/2011),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja 1/2012 Računskega sodišča z dne 8. marca 2012(1),

–  ob upoštevanju mnenj Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. aprila 2012 in 12. decembra 2012(2),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 4. maja 2012(3),

–  ob upoštevanju svoje odločitve z dne 13. marca 2013 o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o predlogu(4),

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 7. oktobra 2013, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter mnenj Odbora za razvoj, Odbora za proračun in Odbora za regionalni razvoj (A7-0366/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  odobri skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo k tej resoluciji;

3.  je seznanjen z izjavami Komisije, priloženimi k tej resoluciji;

4.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(2) UL C 191, 29.6.2012, str. 116, in UL C 44, 15.2.2013, str. 158.
(3) UL C 225, 27.7.2012, str. 174.
(4) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0085.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 20. novembra 2013 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007
P7_TC1-COD(2011)0281

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 1308/2013.)


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije

o členu 43(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)

Izid pogajanj v zvezi z uporabo člena 43(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije je del celotnega kompromisa o tekoči reformi SKP ter ne vpliva na stališča posameznih institucij o področju uporabe te določbe in na morebitne prihodnje spremembe v zvezi s tem vprašanjem, zlasti morebitno novo sodno prakso Sodišča Evropske unije.

Izjava Komisije

o tržnih standardih (povezano s členom 59(1a))

Komisija se zelo zaveda občutljivosti širitve tržnih standardov na sektorje ali proizvode, ki zaenkrat niso zajeti v teh pravilih v okviru uredbe o SUT.

Tržni standardi bi morali veljati le za sektorje, v katerih imajo potrošniki jasna pričakovanja in ko je treba izboljšati gospodarske razmere za proizvodnjo in trženje posameznih proizvodov ali njihovo kakovost ali ko je treba upoštevati tehnični napredek ali potrebo po inovacijah proizvodov. Ti standardi tudi ne bi smeli nalagati upravnega bremena, obenem pa bi morali biti lahko razumljivi za potrošnike in v pomoč proizvajalcem, da lažje predstavijo značilnosti in lastnosti svojih proizvodov.

Komisija bo upoštevala vse ustrezno utemeljene zahteve institucij ali predstavniških organizacij ter priporočila mednarodnih organov, pred uporabo svoje pristojnosti za vključitev novih proizvodov ali sektorjev v odstavek 1 člena 59 pa bo morala skrbno preučiti posebnosti zadevnega sektorja ter Evropskemu parlamentu in Svetu predstaviti poročilo, ki bo vsebovalo zlasti oceno potreb potrošnikov, stroškov in upravnih bremen za gospodarske subjekte, vključno z učinkom na notranji trg in mednarodno trgovino, ter koristi za proizvajalce in končne potrošnike.

Izjava Komisije

o sladkorju

Komisija bo zaradi ravnovesja trga in tekoče preskrbe trga Unije s sladkorjem v času do izteka kvot za sladkor pri uporabi začasnih mehanizmov upravljanja trga iz člena 101da uredbe o SUT upoštevala interese pridelovalcev sladkorne pese kot tudi rafinerij surovega sladkornega trsa.

Izjava Komisije

o evropskem orodju za spremljanje cen

Komisija priznava pomen zbiranja in razširjanja razpoložljivih podatkov o gibanju cen na različnih stopnjah verige preskrbe s hrano. Komisija je v ta namen razvila orodje za spremljanje cen živil, ki izhaja iz združenih podatkov o indeksih cen, povezanih z živili, ki jih zbirajo nacionalni statistični uradi. Namen tega orodja je združiti in dati na voljo razvoj cen v verigi preskrbe s hrano ter omogočiti primerjavo gibanja cen za posamezne kmetijske proizvode, za živilsko industrijo in za posamezne potrošniške proizvode. To orodje se stalno izboljšuje ter naj bi v prihodnje zajelo širši razpon proizvodov iz verige preskrbe s hrano in na splošno zadovoljilo potrebe kmetov in potrošnikov po večji preglednosti pri oblikovanju cen živil. Komisija bo redno poročala Evropskemu parlamentu in Svetu o dejavnostih evropskega orodja za spremljanje cen živil in rezultatih njegovih študij.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov