4. december 2013
P7_TA-PROV(2013)0493(COR01)
BERIGTIGELSE
til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og (EF) nr. 73/2009
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 537kWORD 965k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik