4. prosinca 2013.
P7_TA-PROV(2013)0493(COR01)
ISPRAVAK
stajališta Europskog parlamenta usvojenog u prvom čitanju 20. studenoga 2013. radi donošenja Uredbe (EU) br …/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbi Vijeća (EZ) br. 637/2008 i (EZ) br. 73/2009
(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552– C7-0311/2012 – 2011/0280(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 576kWORD 1396k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti