4. december 2013
P7_TA-PROV(2013)0494(COR01)
BERIGTIGELSE
til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om fastsættelse af overgangsforanstaltninger vedrørende støtte til landdistriktsudvikling fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ændring af forordning (EU) nr. [RD] for så vidt angår midler og deres fordeling i 2014 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 og forordning (EU) nr. [DP], (EU) nr. [HR] og (EU) nr. [sCMO] med hensyn til deres anvendelse i 2014
(COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 287kWORD 362k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik