Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 23 май 2013 г. - Страсбург
 Неповдигане на възражения срещу мярка по изпълнение: транзитно преминаване на определени странични животински продукти от Босна и Херцеговина
 Митнически кодекс на Общността по отношение на срока на неговото прилагане ***I
 Възстановяване на правото на Мианмар/Бирма на ползване на общите митнически преференции ***I
 Финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна ***I
 Движение с нетърговска цел на домашни любимци ***I
 Ветеринарно-санитарни изисквания, уреждащи търговията и вноса в Съюза на кучета, котки и порове ***I
 Бъдещи законодателни предложения относно ИПС
 Положението на сирийските бежанци в съседните държави
 Възстановяване на активи за държавите от арабската пролет, които се намират в преход
 Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина през 2012 г.
 Доклад за напредъка на бивша югославска република Македония през 2012 г.
 Преговори във връзка със споразумението относно търговията и инвестициите между ЕС и САЩ
 Възстановяване на правото на Мианмар/Бирма на ползване на общите тарифни преференции
 Макрорегионална стратегия за Алпите
 Условия на труд и здравни стандарти и стандарти за безопасност във връзка с неотдавнашните пожари във фабрики и срутването на сграда в Бангладеш
 Гуантанамо: гладна стачка на затворници
 Индия: екзекуцията на Мохамед Афзал Гуру и последиците от нея
 Руанда: случаят на Виктоар Ингабире
Текстове (525 kb)
Правна информация - Политика за поверителност