Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 23. mai 2013 - Strasbourg
 Vastuväidete puudumine rakendusmeetmele: Bosniast ja Hertsegoviinast pärit loomsete kõrvalsaaduste transiit
 Ühenduse tolliseadustik ja selle kohaldamiskuupäev ***I
 Myanmarile/Birmale antud üldiste tariifsete soodustuste taastamine ***I
 Finantsvastutus, mis on seotud nende rahvusvaheliste lepingutega loodud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise vahekohtutega, mille osaline on EL ***I
 Lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine ***I
 Loomatervishoiunõuded kauplemiseks koerte, kasside ja valgetuhkrutega ***I
 Uued seadusandlikud ettepanekud majandus- ja rahaliidu kohta
 Süüria põgenike olukord naaberriikides
 Varade tagastamine üleminekuetapis olevatele araabia kevade riikidele
 Bosnia ja Hertsegoviina 2012. aasta eduaruanne
 Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2012. aasta eduaruanne
 ELi kaubandus- ja investeerimislepingu läbirääkimised USAga
 Üldiste tariifsete soodustuste andmine Myanmarile/Birmale
 Alpide makropiirkondlik strateegia
 Töötingimused ning tervishoiu- ja ohutusstandardid pärast hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis
 Guantánamo vangide näljastreik
 India: Mohammad Afzal Guru hukkamine ja selle tagajärjed
 Rwanda: Victoire Ingabire juhtum
Tekstid (296 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika