Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 23 maj 2013 - Strasbourg
 Beslut att inte invända mot en genomförandeåtgärd: vissa animaliska biprodukter från Bosnien och Hercegovina
 Tullkodex för gemenskapen vad gäller dess tillämpningsdag ***I
 Återinförande av allmänna tullförmåner för Myanmar/Burma ***I
 Upprättande av en ram för hanteringen av det ekonomiska ansvaret i samband med tvistlösning mellan investerare och stat vid tvistlösningsorgan som föreskrivs i internationella avtal där Europeiska unionen är part ***I
 Förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte ***I
 Djurhälsokraven för handel med hundar, katter och illrar ***I
 Kommande lagstiftningsförslag om EMU
 Situationen för de syriska flyktingarna i grannländerna
 Återföring av tillgångar till länder som upplevt den arabiska våren och som nu befinner sig i ett övergångsskede
 2012 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina
 2012 års framstegsrapport för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
 EU:s förhandlingar om ett handels- och investeringsavtal med Förenta staterna
 Myanmars/Burmas tillgång till allmänna tullförmåner
 En makroregional strategi för Alperna
 Arbetsvillkor samt hälso- och säkerhetsstandarder till följd av fabriksbränder och byggnadsras nyligen i Bangladesh
 Guantánamo: hungerstrejk bland fångarna
 Indien: Avrättning av Mohammad Afzal Guru och konsekvenserna av detta
 Rwanda: Fallet Victoire Ingabire
Texter (315 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy