Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2740(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0494/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0494/2013

Συζήτηση :

PV 19/11/2013 - 16
CRE 19/11/2013 - 16

Ψηφοφορία :

PV 21/11/2013 - 8.12
CRE 21/11/2013 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0511

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 298kWORD 77k
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
Πρόοδος της αναπτυξιακής ατζέντας της Ντόχα
P7_TA(2013)0511B7-0494/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόοδο της Αναπτυξιακής Ατζέντας της Ντόχα και τις προετοιμασίες για την Ένατη Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ (2013/2740(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Υπουργική Δήλωση της Ντόχα, την οποία ενέκρινε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) στις 14 Νοεμβρίου 2001,

–  έχοντας υπόψη την Υπουργική Δήλωση του Χονγκ Κονγκ, την οποία ενέκρινε ο ΠΟΕ στις 18 Δεκεμβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2006 σχετικά με την αξιολόγηση του Γύρου της Ντόχα ύστερα από την Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στο Χονγκ-Κονγκ(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2008 σχετικά με την πορεία προς τη μεταρρύθμιση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου(2),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του επί της Αναπτυξιακής Ατζέντας της Ντόχα (ΑΑΝ), και ιδίως τα ψηφίσματα της 9ης Οκτωβρίου 2008(3), της 16ης Δεκεμβρίου 2009(4) και της 14ης Σεπτεμβρίου 2011(5),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που εγκρίθηκε στις 29 Μαΐου 2013 κατά την 28η σύνοδο της Διευθύνουσας Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον ΠΟΕ,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τις ανεπίσημες συνεδριάσεις της Επιτροπής Εμπορικών Διαπραγματεύσεων (TNC) στις 11 Απριλίου 2013 και στις 3 Ιουνίου 2013 και κατά την επίσημη συνεδρίαση της TNC στις 22 Ιουλίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την Τέταρτη Σφαιρική Ανασκόπηση της Βοήθειας για το Εμπόριο, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 10 Ιουλίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γύρος της Ντόχα ξεκίνησε το 2001 με στόχους τη δημιουργία νέων εμπορικών ευκαιριών, την ενίσχυση των κανόνων του πολυμερούς εμπορίου και την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ανισορροπιών στο σύστημα εμπορικών συναλλαγών, θέτοντας τις ανάγκες και τα συμφέροντα των αναπτυσσομένων χωρών, και ιδίως των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ), στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι αυτοί απορρέουν από την πεποίθηση ότι ένα πολυμερές σύστημα βασιζόμενο σε πιο δίκαιους και ισότιμους κανόνες μπορεί να συμβάλει σε ένα δίκαιο και ελεύθερο εμπόριο που θα εξυπηρετεί την οικονομική ανάπτυξη όλων των ηπείρων και την ελάφρυνση της φτώχειας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ανέκαθεν ταχθεί υπέρ μιας ισχυρής πολυμερούς και βασιζόμενης σε κανόνες προσέγγισης του εμπορίου, και αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι συμπληρωματικές προσεγγίσεις, όπως οι διμερείς, περιφερειακές και πλειονομερείς συμφωνίες, μπορούν επίσης να συμβάλουν στο άνοιγμα του εμπορίου, ιδίως δίνοντας ώθηση στη φιλελευθεροποίηση και αναβαθμίζοντας τους κανόνες και τα συστήματα πειθαρχίας σε τομείς πολιτικής στους οποίους υπάρχει μικρότερη παρέμβαση του ΠΟΕ, και μπορούν να στηρίξουν το πολυμερές σύστημα, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω συμφωνίες είναι συμβατές με τον ΠΟΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΕ και οι κανόνες που προβλέπονται στις συμφωνίες που καλύπτει ο ΠΟΕ έχουν συμβάλει αποφασιστικά στην αποφυγή ενός γενικευμένου και διαδεδομένου προστατευτισμού ως απάντηση στη σοβαρότερη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση από τη δεκαετία του 1930·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανοικτό και δίκαιο πολυμερές εμπόριο παρεμποδίζεται πιο πολύ από διάφορους μη δασμολογικούς φραγμούς παρά από τελωνειακούς δασμούς, οι οποίοι καταργούνται σε μεγάλο βαθμό όσο προχωρά η παγκοσμιοποίηση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υπουργική Συνεδρίαση του ΠΟΕ, που θα ολοκλήρωνε τον Γύρο της Ντόχα, έφτασε σε αδιέξοδο στα τέλη Ιουλίου του 2008·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν διάφορες απόπειρες και πρωτοβουλίες τα τελευταία έτη προκειμένου να δοθεί μια εξαιρετικά αναγκαία ώθηση στην τελματωμένη Αναπτυξιακή Ατζέντα της Ντόχα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένατη Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ θα πραγματοποιηθεί στην Ινδονησία από τις 3 έως τις 6 Δεκεμβρίου 2013·

1.  επαναλαμβάνει την πλήρη προσήλωσή του στη σταθερή αξία του πολυμερούς συστήματος, αλλά υποστηρίζει μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, η οποία χρειάζεται προκειμένου να διασφαλισθεί καλύτερα ένα ανοικτό, δίκαιο και μη γενεσιουργό διακρίσεων σύστημα εμπορικών συναλλαγών, βασιζόμενο σε κοινούς κανόνες, το οποίο θα λαμβάνει περισσότερο υπόψη το ρόλο και τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

2.  τονίζει ότι από συστημική άποψη είναι σημαντικό να επιτευχθεί, κατά την Ένατη Υπουργική Διάσκεψη, ένα φιλόδοξο και ισορροπημένο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι αποδεκτό από όλα τα μέλη του ΠΟΕ και να συμβάλει στο να ανοίξει ο δρόμος για νέες πολυμερείς διαπραγματεύσεις·

3.  ζητεί μια εμπορική ατζέντα που θα βασίζεται στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο προς όφελος όλων, και η οποία θα πρέπει να έχει την ανάπτυξη στο επίκεντρο της διαδικασίας· τονίζει ότι είναι σημαντικό, κατά τις διαπραγματεύσεις, να ληφθούν πλήρως υπόψη οι ειδικές ανάγκες και τα συμφέροντα των αναπτυσσόμενων χωρών χαμηλού εισοδήματος και των ΛΑΧ· επαναλαμβάνει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλισθεί ότι η αρχή της ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των διαπραγματεύσεων σε όλα τους τα στάδια, αντικατοπτρίζοντας τα διαφορετικά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης των μελών του ΠΟΕ, όπως ορίζεται στην παράγραφο 44 της Υπουργικής Δήλωσης της Ντόχα· θεωρεί ότι οι σημαντικές διατάξεις της ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης θα πρέπει να καταστούν πιο ακριβείς, να υπόκεινται σε περιοδικές επανεξετάσεις και να γίνουν πιο στοχευμένες·

4.  πιστεύει ότι η ελευθέρωση του εμπορίου αποτελεί σημαντικό εργαλείο προκειμένου να διασφαλισθεί βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη, αλλά ότι χρειάζεται να πλαισιώνεται από τα κατάλληλα συνοδευτικά μέτρα στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται μακροοικονομικές και μικροοικονομικές παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, τη διαφάνεια στον τομέα του προϋπολογισμού, τις φορολογικές πολιτικές και τη φορολογική δικαιοσύνη, τη διοικητική απλοποίηση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και τις κοινωνικές πολιτικές, προκειμένου να μεγιστοποιούνται και να κατανέμονται καλύτερα τα οφέλη που προκύπτουν από τις εμπορικές μεταρρυθμίσεις και να αντισταθμίζονται αποτελεσματικά οιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις·

5.  τονίζει ότι τα μέλη του ΠΟΕ έχουν αναγνωρίσει πως, καθώς υπάρχουν ακόμη χώρες που δεν έχουν το ανθρώπινο δυναμικό, τη θεσμική ικανότητα και την αναγκαία υποδομή για να συμμετάσχουν αποτελεσματικά στο διεθνές εμπόριο, το πολυμερές σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από βελτιώσεις στην εμπορική ικανότητα, γεγονός που αποτελεί ουσιώδες συμπλήρωμα της Αναπτυξιακής Ατζέντας της Ντόχα· πιστεύει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα η βοήθεια προς τις χώρες οι οποίες επιδιώκουν να προσχωρήσουν στον ΠΟΕ·

6.  τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον επιτυχημένο ρόλο που έχει διαδραματίσει η πρωτοβουλία Βοήθεια για το Εμπόριο· εκφράζει τη λύπη του διότι, για πρώτη φορά από το ξεκίνημά της το 2005, το ποσό των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων μειώθηκε το 2011 εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης, κάτι που οδήγησε σε μειωμένη στήριξη μεγάλων σχεδίων οικονομικής υποδομής, με περικοπή των αναλήψεων υποχρεώσεων στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας· σημειώνει ότι η τεχνική βοήθεια στον τομέα του εμπορίου και οι πολυμερείς πρωτοβουλίες, όπως η προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση στο πλαίσιο του ΠΟΕ, μπορούν να βοηθήσουν στην αντιστάθμιση αυτής της μείωσης· καλεί τα μέλη του ΠΟΕ, ιδίως τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις αναδυόμενες οικονομίες, να αξιοποιούν καλύτερα τη συγκεκριμένη δυνατότητα·

7.  εμμένει στην ανάγκη να ανανεωθεί το σύστημα του ΠΟΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο διεθνές εμπόριο και την ανάγκη για απλοποιημένους κανόνες, τόσο σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση του εμπορίου όσο και τα συστήματα διεθνούς δικαστικής διαιτησίας, προκειμένου να αποφεύγονται οι δυσκολίες που συνεπάγονται οι αντιδικίες με τις τελωνειακές ή εμπορικές αρχές σε ορισμένα κράτη μέλη του ΠΟΕ·

8.  εφιστά την προσοχή στην Τέταρτη Διάσκεψη Ανασκόπησης της Βοήθειας για το Εμπόριο που διεξήχθη τον Ιούλιο του 2013 στη Γενεύη, η οποία έδειξε τα οφέλη που αποκομίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες από τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· επισημαίνει, ωστόσο, το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες εντόπισαν περιορισμούς σχετιζόμενους με το εμπόριο, οι οποίοι δεν αφήνουν τις εταιρείες των αναπτυσσόμενων χωρών να συνδεθούν με ή να προωθήσουν αλυσίδες αξίας, όπως είναι η ακατάλληλη υποδομή, το υψηλό κόστος της μεταφοράς και της αποστολής διά θαλάσσης, η ανεπαρκής πρόσβαση στη χρηματοδότηση του εμπορίου, η ανικανότητα προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων, η έλλειψη συγκριτικού πλεονεκτήματος και το υψηλό κόστος ε9ισόδου στις αγορές·

9.  αναγνωρίζει τη σημασία του γεωργικού τομέα· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει μέτρα που να αντιμετωπίζουν πραγματικά τις ανησυχίες των αναπτυσσομένων χωρών όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει τη συνεκτικότητα μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της στον τομέα της εξωτερικής δράσης, όπως ιδίως κατοχυρώνεται στα άρθρα 205 έως 208 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκεκριμένα μεταξύ της αναπτυξιακής πολιτικής και της κοινής εμπορικής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις ανησυχίες τόσο των κρατών μελών της όσο και των αναπτυσσομένων χωρών·

10.  καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις αναδυόμενες οικονομίες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της πρωτοβουλίας της ΕΕ «Όλα εκτός από όπλα», η οποία παρέχει στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) 100% απαλλαγμένη από δασμούς και ποσοστώσεις πρόσβαση στην αγορά, και να διασφαλίσουν ότι εφαρμόζεται η παρέκκλιση όσον αφορά τον τομέα των υπηρεσιών των ΛΑΧ·

11.  θεωρεί ότι μια δεσμευτική συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου θα είχε σημαντικά οφέλη για όλα τα μέλη του ΠΟΕ, και ιδίως για τις αναπτυσσόμενες χώρες και για τους σχετικούς οικονομικούς φορείς, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ασφάλεια του δικαίου και μειώνοντας τις διοικητικές δαπάνες και τη διάρκεια των τελωνειακών διαδικασιών, κάτι που, με τη σειρά του, θα τους επέτρεπε να επωφελούνται πλήρως από τις ευκαιρίες που παρέχει η ολοένα και μεγαλύτερη διάδοση των περιφερειακών και παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και που θα έδινε τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να επωφεληθούν από πιο ανοικτές αγορές· επισημαίνει ότι θα πρέπει να εξακολουθήσει η διάθεση βοήθειας οικοδόμησης ικανοτήτων και τεχνικής βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, ούτως ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τις παραγωγικές τους ικανότητες για να μπορούν να επωφεληθούν από ένα μεγαλύτερο μερίδιο της προστιθέμενης αξίας από τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας·

12.  υπενθυμίζει ότι μια πρόσφατη μελέτη επιπτώσεων της Αναπτυξιακής Ατζέντας της Ντόχα, η οποία είχε ανατεθεί από την ΕΕ, επισημαίνει ότι η διευκόλυνση του εμπορίου θα μπορούσε να αποδειχθεί, σε οικονομικούς όρους, το ίδιο επωφελής με τα κέρδη από τη συνδυασμένη ελευθέρωση αγαθών και υπηρεσιών· υπενθυμίζει ότι, από μόνη της, η βελτίωση των τελωνειακών διαδικασιών έχει τη δυνατότητα να προσθέσει 68 δισ. ευρώ κατ’ έτος στο παγκόσμιο ΑΕΠ, και ότι για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες η διευκόλυνση του εμπορίου θα αποτελούσε τη βασική πηγή κερδών·

13.  θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προτεραιότητα, σε επίπεδο ΠΟΕ, στους φραγμούς στο εμπόριο και τις επενδύσεις, οι οποίοι επηρεάζουν τους τομείς των υπηρεσιών, μεταξύ δε άλλων, των ΤΠΕ και των τηλεπικοινωνιών, των επαγγελματικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, του ηλεκτρονικού εμπορίου, των κατασκευών, του λιανικού εμπορίου και της διανομής· τα μη δασμολογικά αυτά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ρυθμίσεων, των ιδιοκτησιακών περιορισμών και των διαφόρων μέτρων κατά της κρίσης (περιλαμβανομένων και διατάξεων που δημιουργούν διακρίσεις στις δημόσιες συμβάσεις), έχουν ιδιαίτερη σημασία λόγω της υψηλότερης προστιθέμενης αξίας του εμπορίου υπηρεσιών και της θέσης της ΕΕ ως του μεγαλύτερου εξαγωγέα υπηρεσιών·

14.  χαιρετίζει, κατά συνέπεια, την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια πολυμερή συμφωνία για το εμπόριο υπηρεσιών (TiSA), που ανταποκρίνεται στον στόχο της Όγδοης Υπουργικής Διάσκεψης για τη διερεύνηση νέων τρόπων για την περαιτέρω ελευθέρωση του εμπορίου υπηρεσιών από τα μέλη του ΠΟΕ· τονίζει τη δέσμευση της ΕΕ να προωθήσει τις εργασίες στον συγκεκριμένο τομέα και να καταβάλει προσπάθειες ώστε να καταστεί πολυμερής η TiSA, μεριμνώντας ώστε να συμπεριλάβει τους ορισμούς, τους κανόνες και τις αρχές που συναποτελούν τον πυρήνα της Γενικής Συμφωνίας για το Εμπόριο Υπηρεσιών (GATS)· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλισθεί μια συμφωνία φιλόδοξη, η οποία θα επεκτείνει την κάλυψη και θα εμβαθύνει τους κανόνες που αφορούν την ελευθέρωση του εμπορίου υπηρεσιών, ενώ παράλληλα θα διατηρεί τους στόχους των εθνικών πολιτικών των μελών του ΠΟΕ, καθώς και το δικαίωμά τους να ρυθμίζουν τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και να αναλαμβάνουν διμερείς και πολυμερείς δεσμεύσεις, καθώς και ότι το αποτέλεσμα θα εντάσσεται πλήρως στην αρχιτεκτονική του ΠΟΕ·

15.  θεωρεί ότι η μεταφορά τεχνολογίας μπορεί να αποτελέσει όχημα οικονομικής ανάπτυξης και να τονώσει το εμπόριο· χαιρετίζει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων αναφορικά με την επέκταση της Συμφωνίας για την Τεχνολογία των Πληροφοριών η οποία αυξάνει τόσο το εύρος των καλυπτόμενων προϊόντων όσο και τον αριθμό των χωρών εντός του πεδίου εφαρμογής της· ενθαρρύνει ένθερμα όλα τα διαπραγματευτικά μέρη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους με στόχο την επίτευξη συμφωνίας εγκαίρως ενόψει της Ένατης Υπουργικής Διάσκεψης·

16.  χαιρετίζει την αναθεώρηση της πολυμερούς συμφωνίας του ΠΟΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις (GPA) που συμφωνήθηκε τον Μάρτιο του 2012, και αναγνωρίζει τη σημασία που έχει να εγκρίνει η ΕΕ την αναθεωρημένη GPA πριν την Ένατη Υπουργική Διάσκεψη, με στόχο να μπορέσει αυτή να τεθεί σε ισχύ έως το 2014· πιστεύει ότι η καθιέρωση πιο σαφών και αυστηρών κανόνων όσον αφορά τις διαδικασίες ανάθεσης θα ενδυναμώσει τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις και, από κοινού με τη μεγαλύτερη κάλυψη αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και οντοτήτων, θα δώσει μεγαλύτερες ευκαιρίες στα συμβαλλόμενα μέρη· καλεί τα μέλη του ΠΟΕ, ιδίως δε τις αναπτυσσόμενες χώρες και όσες έχουν επί του παρόντος καθεστώς παρατηρητή στη GPA, να εξετάσουν το ενδεχόμενο προσχώρησης στη συμφωνία, ώστε να επωφεληθούν από τις νέες διατάξεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες αυξάνουν την ευελιξία, και αντλήσουν τα οφέλη τους·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θετική απόφαση που ελήφθη τον Ιούνιο του 2013 σε ό,τι αφορά την παράταση της εξαίρεσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPs) για τις ΛΑΧ κατά οκτώ επιπλέον έτη, έως την 1η Ιουλίου 2021, απόφαση που αποτελεί έναν περαιτέρω τρόπο να διασφαλισθεί ότι το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα δεν υιοθετεί μια ομοιόμορφη προσέγγιση για όλους αλλά, αντιθέτως, λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε αναπτυσσόμενης χώρας·

18.  ενθαρρύνει τα μέλη του ΠΟΕ να στηρίξουν ενεργά τις προσπάθειες του ΠΟΕ ως προς την εγκαθίδρυση ουσιαστικών και αποτελεσματικών σχέσεων εργασίας και την εμβάθυνση της συνεργασίας του με άλλους διεθνείς οργανισμούς, των οποίων το έργο έχει επίδραση στις συνομιλίες για το παγκόσμιο εμπόριο, ιδίως με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καθώς και με τα Ηνωμένα Έθνη και τις οργανώσεις και υπηρεσίες τους, όπως είναι η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας, το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΟΗΕ και η Σύμβαση-Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, καθώς και το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο ΟΟΣΑ, προκειμένου να διασφαλισθούν αμοιβαία στήριξη και συνέργειες μεταξύ εμπορικών και μη εμπορικών πτυχών· στηρίζει τις προσπάθειες που αποβλέπουν στην έγκριση διεθνών προτύπων και στη συνεργασία στον τομέα της ρύθμισης·

19.  ζητεί να εξετασθεί ενδελεχώς το ζήτημα του πώς θα αντιμετωπισθούν καλύτερα οι μη εμπορικές ανησυχίες στο πλαίσιο των κανόνων του ΠΟΕ, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη του να επιδιώκουν θεμιτούς στόχους πολιτικής, παράλληλα με την προστασία της πρόσβασης στην αγορά· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να στηριχθούν έντονα οι προσπάθειες για την έγκριση και την έμπρακτη υλοποίηση διεθνών κοινωνικών, εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων, καθώς και προτύπων στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και να παρασχεθεί η αναγκαία βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα πρότυπα αυτά·

20.  είναι πεπεισμένο ότι η έλλειψη επαρκούς διαφοροποίησης μεταξύ των αναπτυσσομένων χωρών, παρά τα εξαιρετικά διαφορετικά επίπεδα οικονομικής τους ανάπτυξης και τις εξαιρετικά διαφορετικές ειδικές τους ανάγκες, θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο στην έγκριση αποτελεσματικών μέτρων τα οποία να ωφελούν τις χώρες αυτές, σύμφωνα με τον διακηρυγμένο στόχο του Γύρου της Ντόχα, και είναι εις βάρος των αναπτυσσόμενων χωρών που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη· προτρέπει τις προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης τους ήδη κατά τη διάρκεια του τρέχοντος Γύρου και να συνεισφέρουν ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης και τομεακής ανταγωνιστικότητάς τους·

21.  θεωρεί ότι θα πρέπει να εξετασθεί σοβαρά το ζήτημα της κατηγοριοποίησης ή της υποκατηγοριοποίησης όχι μόνο των αναπτυσσομένων χωρών αλλά και όλων των άλλων μελών του ΠΟΕ βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που δεν συνδέονται αποκλειστικά με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, εν όψει μιας πιθανής διαφοροποιημένης εφαρμογής των υφισταμένων συμφωνιών ή εκείνων που τελούν υπό διαπραγμάτευση·

22.  πιστεύει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να ολοκληρωθεί ο μακροχρόνιος Γύρος της Ντόχα και να εκπληρωθεί η αναπτυξιακή του εντολή· ζητεί, συνεπώς, από όλα τα μέλη του ΠΟΕ να διερευνήσουν άλλες πιθανές επιλογές που να κατατείνουν στο συγκεκριμένο σκοπό, προκειμένου να επιτευχθεί ένα ισόρροπο αποτέλεσμα·

23.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο όσον αφορά την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ για την πλήρη ολοκλήρωση του Αναπτυξιακού Γύρου της Ντόχα στο ορατό μέλλον, καθώς και τη διευκόλυνση της πλήρους συμμετοχής των ΛΑΧ στο παγκόσμιο εμπόριο, ενεργώντας ως γέφυρα μεταξύ των διαφόρων θέσεων των μελών του ΠΟΕ·

24.  τονίζει τη θεμελιώδη σημασία του ΠΟΕ όσον αφορά την εφαρμογή και επιβολή των δεσμευτικών υποχρεώσεων και την επίλυση των εμπορικών διαφορών·

25.  θεωρεί, ωστόσο, ότι τα μέλη του ΠΟΕ θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους σε άλλους τομείς που αναφέρονται στην Υπουργική Δήλωση της Ντόχα, όπως το εμπόριο περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· καλεί τα μέλη του ΠΟΕ να σημειώσουν τον Κατάλογο Περιβαλλοντικών Αγαθών της APEC· ζητεί από την ΕΕ να εξακολουθήσει να προωθεί τη δρομολόγηση μιας Συμφωνίας Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας με στόχο τη μείωση των δασμών στα προϊόντα περιβαλλοντικής τεχνολογίας και τη διασάφηση της νομικής σχέσης μεταξύ των κανόνων του ΠΟΕ και των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών·

26.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν την εκ του σύνεγγυς συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην προετοιμασία της Ένατης Υπουργικής Διάσκεψης, η οποία θα διεξαχθεί στο Μπαλί από τις 3 έως τις 6 Δεκεμβρίου 2013, την ταχεία ενημέρωσή του και, εάν συντρέχει λόγος, τη διαβούλευση με αυτό κατά την Υπουργική Διάσκεψη· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει ενώπιον των άλλων μελών του ΠΟΕ την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διάστασης του ΠΟΕ·

27.  καλεί τα μέλη του ΠΟΕ να διασφαλίσουν τη δημοκρατική νομιμότητα, ενδυναμώνοντας την κοινοβουλευτική διάσταση του ΠΟΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί η καλύτερη πρόσβαση των κοινοβουλευτικών στις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο και η συμμετοχή τους στη διατύπωση και εφαρμογή των αποφάσεων του ΠΟΕ, καθώς επίσης και ο κατάλληλος έλεγχος των εμπορικών πολιτικών προς το συμφέρον των πολιτών τους· ζητεί, κατά συνέπεια, τη σύσταση μόνιμης ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στον ΠΟΕ·

28.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και τον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΕ.

(1) ΕΕ C 293 E της 2.12.2006, σ. 155.
(2) ΕΕ C 259 E της 29.10.2009, σ. 77.
(3) ΕΕ C 9 E της 15.1.2010, σ. 31.
(4) ΕΕ C 286 E της 22.10.2010, σ. 1.
(5) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 84.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου