Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2841(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0496/2013

Predložena besedila :

B7-0496/2013

Razprave :

PV 20/11/2013 - 17
CRE 20/11/2013 - 17

Glasovanja :

PV 21/11/2013 - 8.16
CRE 21/11/2013 - 8.16
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0515

Sprejeta besedila
PDF 214kWORD 59k
Četrtek, 21. november 2013 - Strasbourg
Krepitev socialne razsežnosti EMU
P7_TA(2013)0515B7-0496/2013

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. novembra 2013 o sporočilu Komisije z naslovom Krepitev socialne razsežnosti ekonomske in monetarne unije (2013/2841(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. oktobra 2013 z naslovom "Krepitev socialne razsežnosti ekonomske in monetarne unije" (COM(2013)0690),

–  ob upoštevanju poročila z naslovom Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji(1), ki ga je 26. junija 2012 Evropskemu svetu predložil njegov predsednik Herman Van Rompuy,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 30. novembra 2012 z naslovom "Načrt za poglobljeno in pravo ekonomsko in monetarno unijo: začetek evropske razprave" (COM(2012)0777),

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 14. decembra 2012 o časovnem načrtu za dokončno vzpostavitev ekonomske in monetarne unije(2),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. marca 2013 z naslovom "Na poti k poglobljeni in pravi ekonomski in monetarni uniji: uvedba instrumenta za konvergenco in konkurenčnost" (COM(2013)0165),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. marca 2013 z naslovom "Na poti k poglobljeni in pravi ekonomski in monetarni uniji: predhodno usklajevanje načrtov za pomembne reforme ekonomske politike" (COM(2013)0166),

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 14. marca 2013(3), 28. junija 2013(4) in 25. oktobra 2013(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. novembra 2012 z naslovom "Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji"(6),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. februarja 2013 z naslovom "Socialne naložbe za rast in kohezijo – vključno z izvajanjem Evropskega socialnega sklada 2014–2020" (COM(2013)0083) in svoje resolucije z dne 12. junija 2013 na to temo(7),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2013 o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2013(8),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. oktobra 2009 z naslovom "Solidarnost na področju zdravja: zmanjšanje neenakosti na področju zdravja v EU" (COM(2009)0567),

–  ob upoštevanju javne predstavitve na temo Socialna razsežnost Ekonomske in monetarne unije (EMU) – Evropski sistem nadomestil za brezposelnost, ki jo je 9. julija 2013 organiziral Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL),

–  ob upoštevanju dokumenta o avtomatskih stabilizatorjih z dne 4. oktobra 2013, ki ga je objavila delovna skupina generalnega direktorata Komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključenost (GD EMPL),

–  ob upoštevanju poročila z naslovom (Razvoj socialne razsežnosti ekonomske in monetarne unije) z dne 13. septembra 2013, ki ga je pripravil Evropski politični center (EPC),

–  ob upoštevanju načrta za zavarovanje proti cikličnim šokom v evroobmočju, ki ga je septembra 2013 pripravil možganski trust Notre Europe,

–  ob upoštevanju dokumenta za strokovno razpravo z naslovom "Toward a fiscal union for the Euro area (Na poti k fiskalni uniji v evroobmočju)", ki ga je septembra 2013 pripravil Mednarodni denarni sklad(9),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. julija 2013 z naslovom "Vpliv krize na dostop ranljivih skupin do oskrbe"(10),

–  ob upoštevanju četrtletnega pregleda razmer na področju zaposlovanja in socialnih razmer v EU iz oktobra 2013,

–  ob upoštevanju vprašanja za Komisijo o sporočilu Komisije z naslovom "Krepitev socialne razsežnosti ekonomske in monetarne unije" (O-000122/2013 – B7-0524/2013),

–  ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) Poslovnika,

A.  ker je brezposelnost v EU dosegla alarmantno raven 26,6 milijonov ljudi(11);

B.  ker je brezposelnost mladih dosegla najvišjo raven do sedaj, saj v vsej EU v povprečju znaša 23 %;

C.  ker se dolgotrajna brezposelnost v večini držav članic povišuje in je v EU dosegla najvišjo raven doslej;

D.  ker naraščata strukturna brezposelnost in neskladje med ponudbo dela in povpraševanjem po njem;

E.  ker se od leta 2007 raven revščine v EU povišuje, dohodki gospodinjstev pa se zmanjšujejo, tako da 24,2 % prebivalcev EU grozi revščina in socialna izključenost;

F.  ker se od izbruha krize nenehno povečuje revščina zaposlenih,

G.  ker se je zaradi višje stopnje revščine zaposlenih in večjega števila gospodinjstev brez delovno aktivnih članov povečala raven revščine otrok;

H.  ker se večajo neenakosti znotraj držav članic in med njimi, predvsem v evroobmočju;

I.  ker zaradi vztrajnih razhajanj med državami članicami prihaja do hitre polarizacije stopenj brezposelnosti in ker se v nekaterih državah ta razhajanja povečujejo tudi med regijami in socialnimi skupinami;

J.  ker socialna neravnovesja v evroobmočju rastejo hitreje kot v EU na splošno,

K.  ker je prikaz uspešnosti socialne zaščite prepoznal ključne družbene trende, ki jih je treba spremljati;

L.  ker je stopnja brezposelnosti v državah na obrobju evroobmočja leta 2012 v povprečju dosegla 17,3 %, v osrednjem delu evroobmočja pa 7,1 %,

M.  ker je povprečna stopnja mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, leta 2012 na obrobju evroobmočja dosegla 22,4 %, v osrednjem delu evroobmočja pa 11,4 %;

N.  ker se je raven revščine zvišala v dveh tretjinah držav članic in stabilizirala samo v eni tretjini;

O.  ker so bili sprejeti obsežni ukrepi, da se okrepi gospodarsko upravljanje EU; ker pa je možnost, da se dosežejo cilji strategije Evropa 2020, trenutno ogrožena;

P.  ker bi bilo treba razpravo o socialnih neravnovesjih izenačiti z razpravo o makroekonomskih ravnovesjih;

Q.  ker je imel Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 9. julija 2013 javno predstavitev na temo Socialna razsežnost ekonomske in monetarne unije (EMU) – evropski sistem nadomestil za brezposelnost, kjer so razpravljali in razmišljali o avtomatskih stabilizatorjih na ravni evroobmočja in možnih načinih njihove uvedbe;

R.  ker je trojka potrdila, da sta kakovostno sodelovanje socialnih partnerjev in močan socialni dialog, tudi na nacionalni ravni, nujna in lahko prispevata k uspehu vseh reform, zlasti reform ekonomske in monetarne unije;

S.  ker so gospodarske razmere v nekaterih državah članicah poslabšale kakovost zaposlitev, socialne zaščite ter zdravstvenih in varnostnih standardov;

1.  pozdravlja sporočilo Komisije z naslovom Krepitev socialne razsežnosti ekonomske in monetarne unije in meni, da je to nadaljnji korak k vzpostavitvi pristne socialne razsežnosti ekonomske in monetarne unije;

2.  izrecno priznava, da za izvajanje socialne razsežnosti ekonomske in monetarne unije velja načelo subsidiarnosti in ga je najbolje mogoče doseči z uporabo metode najboljših praks in medsebojnih strokovnih pregledov na evropski ravni;

3.  vendar meni, da so potrebni bolj konkretni predlogi, da se pri gospodarskem upravljanju zagotovi upoštevanje socialne razsežnosti;

4.  poziva, naj se socialna vprašanja postavijo v ospredje evropske integracije in se vključijo v vse politike in pobude EU;

5.  meni, da bi morala socialna razsežnost predstavljati kompromis z vidika primerjalnega učenja;

6.  ugotavlja, da je namen socialne razsežnosti ekonomske in monetarne unije zagotoviti socialno varnost in zadovoljivo življenjsko raven za sedanje in prihodnje generacije; zato meni, da je pomembno, da državljani EU opazijo, da je njihova Unija sposobna spodbujati socialni napredek;

7.  meni, da je razvoj socialne Evrope s ciljem socialne unije posledica evropske integracije;

8.  podpira predlog, da se uvede pregled dosežkov v zvezi z glavnimi zaposlitvenimi in socialnimi kazalniki, ki bodo dopolnjevali postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnovesji (MIP) za jasnejši pregled socialnih posledic ekonomskih in drugih politik prek predhodnih in naknadnih ocen učinka in spremljanja, ki bi se nato uporabil pri oblikovanju skupnega poročila o zaposlovanju, ki naj bi ga pripravila Komisija;

9.  zavrača harmonizacijo ali usklajevanje, ki vodi v zniževanje socialnih standardov v državah članicah;

10.  ugotavlja, da so lahko predlagani kazalniki eden od načinov, kako zagotoviti, da se zajamejo vse zaposlitvene in socialne razmere v državah članicah;

11.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da vsi ustrezni kazalniki upoštevajo spol;

12.  poziva k prostovoljni vključitvi mladih do 30. leta starosti v predlagane kazalnike o stopnji brezposelnosti mladih, kot to predvideva program jamstva za mlade;

13.  poziva k vključitvi dodatnih kazalnikov v pregled dosežkov, zlasti tistih glede revščine otrok, dostopa do zdravstvenih storitev, brezdomstva in indeksa dostojnega dela, ki bi omogočili ustrezno oceno socialnih razmer v EU;

14.  poziva Svet in Komisijo, naj sprejmeta konkretne ukrepe, da bo socialni učinek politik in reform preglednejši, in sicer prek predhodnih in naknadnih ocen učinka in spremljanja reform politik;

15.  poziva Svet, naj opredeli konkretna merila za zaposlitvene in socialne kazalnike v obliki evropske minimalne ravni socialne zaščite, da bi spodbudili socialno zbliževanje navzgor in socialni napredek;

16.  poziva Komisijo in države članice, naj Parlamentu in socialnim partnerjem omogočijo sodelovanje pri opredeljevanju zaposlitvenih in socialnih kazalnikov;

17.  poudarja, da je treba podpirati velik potencial socialnega podjetništva za vse vidike socialnih inovacij na evropski ravni, da se v vseh državah in regijah spodbudijo nacionalni socialni sistemi, okrepi rast, ustvarijo nova delovna mesta v belem in zelenem gospodarstvu, zlasti za mlade;

18.  poudarja, da je treba zagotoviti, da bo spremljanje zaposlovanja in socialnega razvoja lahko prispevalo k boljšemu razumevanju ter da bo namenjeno zmanjševanju socialnih razlik med državami članicami in preprečevanju socialnega dampinga;

19.  poziva Komisijo, naj spremlja skladnost poročil vseh držav članic s cilji strategije Evropa 2020, zlasti kar zadeva zmanjševanje revščine in zaposlovanje, ter natančno preuči medsebojne povezave in soodvisnost med posameznimi politikami;

20.  obžaluje, da omenjeno sporočilo Komisije z dne 2. oktobra 2013 ne obravnava vloge in oblike stabilizatorjev;

21.  pozdravlja predlagano večjo udeležbo socialnih partnerjev v evropskem semestru, med drugim v okviru Odbora za socialni dialog pred sprejetjem vsakoletnega letnega pregleda rasti;

22.  pozdravlja poziv k optimalni porabi proračuna EU za razvoj socialne razsežnosti ekonomske in monetarne unije in nadaljnjo podporo prostovoljni mobilnosti delavcev, da bi iz zaposlitvenega potenciala EU izvlekli čim večje koristi;

23.  poziva socialne partnerje, naj prevzamejo dejavnejšo vlogo v evropskem semestru; obžaluje pretirano formalno naravo makroekonomskega dialoga;

24.  poziva Komisijo, naj bolje vključi omenjeno resolucijo Parlamenta z dne 23. oktobra 2013, omenjeno sporočilo Komisije z dne 2. oktobra 2013 ter to resolucijo o njem v pripravo letnega pregleda rasti za leto 2014;

25.  opozarja, da bo dobro upravljanje ekonomske in monetarne unije ter njenega vpliva učinkovito le, če bodo pri tem sodelovale vse zainteresirane strani, vključno s socialnimi partnerji; poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo vse zainteresirane strani, tudi socialni partnerji, sodelovale pri gospodarskem upravljanju ter predvsem pri procesu evropskega semestra;

26.  poziva Evropski svet, naj decembra 2013 opredeli korake v smeri okrepitve socialnega vidika ekonomske in monetarne unije;

27.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropski komisiji, Svetu in Evropskemu svetu.

(1) EUCO 00120/2012.
(2) EUCO 00205/2012.
(3) EUCO 0023/2013.
(4) EUCO 00104/2/2013.
(5) EUCO 00169/2013.
(6) Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0430.
(7) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0266.
(8) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0447.
(9) SDN/13/09.
(10) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0328.
(11) Četrtletni pregled razmer na področju zaposlovanja in socialnih zadev v EU, oktober 2013.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov