Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2951(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0497/2013

Debatai :

PV 21/11/2013 - 15.1
CRE 21/11/2013 - 15.1

Balsavimas :

PV 21/11/2013 - 16.1

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0516

Priimti tekstai
PDF 213kWORD 55k
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Žmogaus teisės ir artėjantys rinkimai Bangladeše
P7_TA(2013)0516RC-B7-0497/2013

2013 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių ir artėjančių rinkimų Bangladeše (2013/2951(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Bangladešo, ypač į 2013 m. gegužės 23 d. rezoliuciją(1), 2013 m. kovo 14 d. rezoliuciją(2), 2013 m. sausio 17 d. rezoliuciją(3), 2008 m. liepos 10 d. rezoliuciją(4) ir 2007 m. rugsėjo 6 d. rezoliuciją(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 10 d. Europos Sąjungos misijų vadovų laišką, skirtą Europos kovos su mirties bausme dienai paminėti,

–  atsižvelgdamas į ES delegacijos Bangladeše 2013 m. rugpjūčio 12 d. pareiškimą dėl Adiluro Rahmano Khano sulaikymo,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vyriausiosios žmogaus teisių komisarės Navi Pillay 2013 m. lapkričio 6 d. pareiškimą dėl 152 karių nuteisimo mirties bausme už kruvinąjį maištą 2009 m. Bangladeše,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos 1998 m. gruodžio 9 d. priimtą JT deklaraciją dėl žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. visuotinį periodinį Bangladešo vertinimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi ES ir Bangladešą sieja geri ir ilgalaikiai santykiai, įskaitant santykius, pagrįstus bendradarbiavimo susitarimu dėl partnerystės ir vystymosi;

B.  kadangi po penkerius metus trukusio išrinktos civilinės vyriausybės valdymo Bangladeše iki 2014 m. sausio 25 d. turi būti surengti parlamento rinkimai; kadangi laisvi, sąžiningi ir skaidrūs rinkimai yra ypač svarbūs siekiant sustiprinti pakankamai stabilų demokratinį valdymą, kurį šalis kūrė per pastaruosius penkerius metus;

C.  kadangi dėl politinio pobūdžio smurto per visuotinius streikus (angl. hartals), kuriuos sušaukė buvusios ministrės pirmininkės Begum Khaleda Zia vadovaujama Bangladešo nacionalistų partija (BNP) kartu su savo sąjungininke partija „Jamaat-e-Islami“ ir per kuriuos buvo reikalaujama, kad būsimus rinkimus prižiūrėtų nepartinė laikinoji vyriausybė ir kad atsistatydintų ministrė pirmininkė Sheikh Hasina, žuvo apie 30 Bangladešo gyventojų ir šimtai jų buvo sužeisti;

D.  kadangi dėl šių neramumų vyriausybė sulaikė penkis aukštas pareigas užimančius opozicijos lyderius, o kartu su jais, remiantis BNP šaltiniais, nuo 2013 m. lapkričio 8 d., penktadienio, kaimo vietovėse buvo sulaikyta apie 1 000 šios partijos pasekėjų;

E.  kadangi atsistatydino pareigas einantys ministrai, o „Awami“ lygai priklausanti ministrė pirmininkė Sh. Hasina pasiūlė suformuoti vyriausybę, kurioje dalyvautų visos partijos, tačiau pagrindinė opozicinė partija šio pasiūlymo iki šiol nepriėmė;

F.  kadangi metams bėgant tiek BNP, tiek „Awami“ lyga laikėsi prieštaringos ir nenuoseklios pozicijos dėl laikinosios vyriausybės privalumų, o 2011 m. gegužės mėn. Aukščiausiasis teismas neteisėta paskelbė 15 metų galiojusią konstitucinę nuostatą, pagal kurią išrinkta vyriausybė, baigusi kadenciją, įgaliojimus turi perduoti paskirtam laikinajam nepartiniam administravimo organui, kuris prižiūrėtų naujus parlamento rinkimus; kadangi Aukščiausiasis teismas vis dėlto nurodė, kad siekiant užtikrinti valstybės ir jos piliečių saugumą kitas dvi parlamento kadencijas būtų galima laikytis niekinės sistemos; kadangi šią sistemą 2007–2008 m. diskreditavo karinį užnugarį turinti laikinoji vyriausybė, beveik dvejus metus atsisakinėjusi surengti rinkimus ir įkalinusi dviejų pagrindinių partijų lyderes – Sheikhą Hasiną ir Begumą Khaledą Zią (šią kartu su sūnumi Tarique'iu Rahmanu);

G.  kadangi po šio sprendimo „Awami“ lyga pateikė 15-ąjį Konstitucinių pakeitimų įstatymo projektą ir atsisakė idėjos dėl laikinosios vyriausybės sistemos, nors BNP nesutiko bendradarbiauti dėl šios reformos;

H.  kadangi nuo to laiko, kad Sheikh Hasina pradėjo eiti pareigas, Bangladeše buvo surengti penki regioniniai rinkimai, kuriuos „Awami“ lyga pralaimėjo ir per kuriuos nebuvo jokių priežasčių teikti skundų dėl nesklandumų;

I.  kadangi streikai daro didelį poveikį skurstantiems Bangladešo gyventojams, priklausomiems nuo kasdienio darbo užmokesčio, kad galėtų išgyventi, ir kadangi tikėtina, kad trapi Bangladešo ekonomika, kuri jau turėjo susidoroti su neseniai įvykusių trauminį poveikį padariusių nelaimių drabužių sektoriuje padariniais, toliau patirs sunkumų;

J.  kadangi kyla įtarimų, kad partija „Jamaat-e-Islami“ kursto streikus siekdama sukliudyti šios partijos lyderių atžvilgiu vykdomus procesus dėl karo nusikaltimų;

K.  kadangi 2013 m. lapkričio 5 d. per vieną iš didžiausių teismo procesų istorijoje specialusis teismas, įsteigtas siekiant kaltus asmenis patraukti baudžiamojon atsakomybėn už nusikaltimus, padarytus per 2009 m. maištą, kurio metu buvo žiauriai nužudyti 74 asmenys, įskaitant 57 kariškius, mirties bausme nuteisė 152 karius; kadangi JT vyriausioji žmogaus teisių komisarė Navi Pillay, atsižvelgusi į pranešimus, kad kaltinami asmenys buvo kankinami ir kad vykdant masinius teismo procesus nebuvo laikytasi žmogaus teisių standartų, išreiškė susirūpinimą dėl skirtų mirties bausmių;

L.  kadangi toliau daromas spaudimas pilietines teises ginantiems NVO aktyvistams, teisininkams, žurnalistams ir profesinėms sąjungoms priklausantiems asmenims ir kadangi valdžios institucijos nepradėjo veiksmingų tyrimų dėl neteisminio mirties bausmės vykdymo, kankinimo ir asmenų dingimo atvejų, kaip buvo profesinių sąjungų lyderio ir žmogaus teisių gynėjo Aminulo Islamo atveju;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad BNP ir opozicinės partijos „Jamaat-e-Islami“ rengiami visuotiniai streikai bei dviejų politinių stovyklų –„Awami“ lygos ir opozicijos – konfrontacija rengiantis parlamento rinkimams paralyžiuoja kasdienį gyvenimą Bangladeše;

2.  apgailestauja, kad Bangladešo parlamentas nesugebėjo pasiekti visų partijų konsensuso dėl vyriausybės naudojimosi įgaliojimais priešrinkiminiu laikotarpiu, turint omenyje tai, kad dauguma demokratinių šalių šį laikotarpį neturi laikinosios vyriausybės, ir primygtinai ragina Bangladešo vyriausybę ir opoziciją didžiausią svarbą teikti Bangladešo interesams ir surasti kompromisą, kuris suteiktų Bangladešo gyventojams galimybę išreikšti savo demokratinę valią;

3.  pripažįsta Bangladešo, kaip tolerantiškos ir daugiakonfesinės visuomenės, reputaciją ir smerkia grupes ir grupuotes, mėginančias sukelti spaudimą tarp bendruomenių taip siekiant savo tikslų; ragina visas grupes ir asmenis elgtis tolerantiškai ir santūriai, ypač prieš rinkimus, jiems vykstant ir pasibaigus;

4.  ragina visas partijas neboikotuoti rinkimų, nes tokie veiksmai atims piliečiams politinio pasirinkimo galimybę ir sumažins socialinį ir ekonominį Bangladešo stabilumą bei įspūdingą vystymosi pažangą, ypač siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų, nelaimių valdymo, darbo teisių ir didesnių galių suteikimo moterims srityse;

5.  ragina Bangladešo rinkimų komisiją kitus visuotinius rinkimus surengti ir vykdyti jų priežiūrą visiškai skaidriai; pritaria tam, kad būtų pripažintos naujos politinės partijos, kurios ketina dalyvauti kituose visuotiniuose rinkimuose ir kurios atitinka pagrįstus politinio dalyvavimo ir atstovavimo kriterijus;

6.  ragina visas politines partijas susilaikyti nuo bet kokio smurto ar kurstymo imtis smurto per rinkimų procesą ir taip užkirsti kelią tam, kad kartotųsi politiniais motyvais pagrįsti smurtiniai susirėmimai, vykę per pirmą 2013 m. pusmetį; šiuo atžvilgiu reiškia gilų susirūpinimą dėl neseniai ūmiai kilusių politiniais motyvais pagrįsto smurto atvejų, dėl kurių 2013 m. spalio pabaigoje žuvo daugybė žmonių;

7.  pripažįsta, kad būtina vykdyti susitaikymą, užtikrinti teisingumą ir atskaitomybę už nusikaltimus, padarytus per 1971 m. nepriklausomybės karą; šiuo atveju atkreipia dėmesį į svarbų Tarptautinio nusikaltimų tribunolo vaidmenį ir jam pritaria;

8.  vis dėlto, apgailestauja dėl didėjančio mirčių skaičiaus Bangladeše ir mirties bausmių, masiškai skiriamų asmenų, susijusių su 2009 m. pasieniečių maištu, teismo procesuose; reikalauja taikyti nacionalinius ir tarptautinius standartus dėl sąžiningo ir deramo teismo proceso;

9.  pakartoja, kad visiškai nepritaria mirties bausmės naudojimui visais atvejais ir bet kokiomis aplinkybėmis, ir ragina kompetentingas Bangladešo valdžios institucijas, žengiant pirmą žingsnį siekiant panaikinti mirties bausmę, pradėti taikyti oficialių mirties bausmių vykdymo moratoriumą;

10.  ragina Bangladešo vyriausybę atkurti aplinką, kurioje būtų sudarytos palankios sąlygos pilietinės visuomenės organizacijoms, įskaitant žmogaus teisių gynėjus, ir kurios indėlis į Bangladešo vystymąsi yra didelis, kad šios organizacijos galėtų laisvai užsiimti savo veikla;

11.  primygtinai ragina Bangladešo valdžios institucijas nedelsiant atlikti nepriklausomus ir skaidrius tyrimus dėl atvejų, susijusių su žmogaus teisių gynėjų atžvilgiu padarytais žmogaus teisių pažeidimais, įskaitant grasinimus, išpuolius, žudymus, kankinimą ir netinkamą elgesį, siekiant nustatyti kaltus asmenis ir patraukti juos atsakomybėn; ypač atkreipia dėmesį atkreipia ypač į profesinių sąjungų lyderio Aminulo Islamo atvejį, taip pat į žurnalistų Sagaro Sarowaro ir Meheruno Runio atvejus;

12.  džiaugiasi bendra Bangladešo vyriausybės ir Tarptautinės darbo organizacijos iniciatyva dėl darbo sąlygų gerinimo gatavų drabužių sektoriuje bendradarbiaujant su vyriausybe, darbdavių ir darbuotojų atstovais; primygtinai ragina Europos ir kitus tarptautinius aprangos prekių ženklus vykdyti pažadus ir įsipareigojimus, duotus ir prisiimtus po gamyklos „Rana Plaza“ griūties, įskaitant pažadus ir įsipareigojimus pagal Bangladešo priešgaisrinės ir pastatų saugos susitarimą;

13.  ragina Bangladešo vyriausybę atsisakyti 30 proc. atstovavimo reikalavimo, keliamo norint įregistruoti profesines sąjungas, išplėsti Darbo įstatymo taikymo sritį įtraukiant jame šiuo metu nereglamentuojamų darbuotojų kategorijas, nustatyti draudimą darbdaviams kištis į vidinius profesinių sąjungų reikalus, išplėsti Darbo įstatymo taikymo sritį, kad jis būtų taikomas eksporto veiklos zonoms, taip pat darbuotojų gerovės asociacijoms suteikti teises vesti kolektyvines derybas, kartu sudarant paprastesnes sąlygas įregistruoti tokias asociacijas;

14.  tikisi, kad Bangladešas visapusiškai bendradarbiaus su JT sutartimis įsteigtais organais ir užtikrins nuolatinį kvietimą JT žmogaus teisių tarybos specialiesiems pranešėjams;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT generaliniam sekretoriui, JT žmogaus teisių tarybai ir Bangladešo vyriausybei ir parlamentui.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0230.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0100.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0027.
(4) OL C 294 E, 2009 12 3, p. 77.
(5) OL C 187 E, 2008 7 24, p. 240.

Teisinė informacija - Privatumo politika