Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2951(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0497/2013

Rozpravy :

PV 21/11/2013 - 15.1
CRE 21/11/2013 - 15.1

Hlasovanie :

PV 21/11/2013 - 16.1

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0516

Prijaté texty
PDF 219kWORD 53k
Štvrtok, 21. novembra 2013 - Štrasburg
Bangladéš: ľudské práva a nadchádzajúce voľby
P7_TA(2013)0516RC-B7-0497/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. novembra 2013 o Bangladéši: ľudské práva a nadchádzajúce voľby (2013/2951(RSP)).

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenia o Bangladéši, predovšetkým uznesenia z 23. mája 2013(1), 14. marca 2013(2), 17. januára 2013(3), 10. júla 2008(4) a 6. septembra 2007(5),

–  so zreteľom na list zaslaný vedúcim misie Európskej únie na pripomenutie si Európskeho dňa proti trestu smrti 10. októbra 2013,

–  so zreteľom na vyhlásenie delegácie EÚ v Bangladéši z 12. augusta 2013 k zatknutiu Adilura Rahmana Khana,

–  so zreteľom na vyhlásenie Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Navi Pillayovej zo 6. novembra 2013 o odsúdení 152 vojakov na trest smrti v Bangladéši za krvavú vzburu z roku 2009,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o ochrancoch ľudských práv, ktorú Valné zhromaždenie OSN prijalo 9. decembra 1998,

–  so zreteľom na všeobecné pravidelné preskúmanie Bangladéša z roku 2013,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ má dobré, dlhodobé vzťahy s Bangladéšom vychádzajúce aj z dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji;

B.  keďže v Bangladéši sa po piatich rokoch pôsobenia zvolenej civilnej vlády uskutočnia parlamentné voľby pred 25. januárom 2014; keďže slobodné, spravodlivé a transparentné voľby sú dôležité pre posilnenie relatívne stabilnej demokratickej vlády, aká v krajine pôsobila v posledných piatich rokoch;

C.  keďže v politických nepokojoch počas generálnych štrajkov (tzv. hartaly), ktoré zvolala Bangladéšska národná strana (BNP) vedená bývalou premiérkou Begumou Khaledovou Ziovou, a jej spojenecká strana Džamaat-e-Islami, ktoré požadovali, aby na nadchádzajúce voľby dohliadala nestranícka dočasná vláda, a vyzvali na odstúpenie premiérky Šejky Hasinovej, bolo zabitých približne 30 Bangladéšanov a stovky ďalších boli zranené;

D.  keďže pri týchto nepokojoch vláda od piatka 8. novembra 2013 zatkla piatich vysokých predstaviteľov opozície a podľa zdrojov BNP ďalších približne 1000 stúpencov BNP bolo zatknutých vo vidieckych oblastiach;

E.  keďže úradujúci ministri odstúpili a premiérka Hasinová zo strany Liga Awami ponúkla vytvorenie vlády zo všetkých strán, ale keďže hlavná opozičná strana túto ponuku zatiaľ neprijala;

F.  keďže BNP a Liga Awami majú už niekoľko rokov protichodné a meniace sa názory na význam dočasnej vlády, pričom najvyšší súd v máji 2011 vyhlásil za nezákonné pätnásťročné ústavné nariadenie udeľujúce zvolenej vláde mandát preniesť moc po skončení volebného obdobia na vymenovanú nestranícku dočasnú vládu, ktorá má dohliadať na nové parlamentné voľby; keďže však najvyšší súd uviedol, že tento neplatný systém by mohol v záujme bezpečnosti štátu a jeho občanov pokračovať ešte dve volebné obdobia; keďže systém zdiskreditovala posledná dočasná vláda podporovaná armádou v rokoch 2007 až 2008, ktorá odmietla usporiadať voľby počas takmer dvoch rokov a vedúce predstaviteľky oboch hlavných strán Šejku Hasinovú a Begum Khledovú Ziovú (spolu s jej synom Taríkom Rahmánom) uväznila;

G.  keďže po tomto rozsudku Liga Awami zaviedla 15. ústavný pozmeňujúci zákon a zrušila systém dočasných vlád bez ohľadu na odmietnutie opozičnej BNP spolupracovať na reforme;

H.  keďže odkedy je pri moci Šejka Hasinová, v Bangladéši sa uskutočnilo päť regionálnych volieb, v ktorých Liga Awami neuspela a po ktorých neboli vznesené žiadne námietky voči nezrovnalostiam;

I.  keďže štrajky majú vážny dosah na chudobnú časť bangladéšskeho obyvateľstva, ktorej prežitie závisí od dennej mzdy, a keďže slabé bangladéšske hospodárstvo, ktoré bolo v nedávnej minulosti postihnuté tragickými nešťastiami v odevnom priemysle, bude mať pravdepodobne ďalšie problémy;

J.  keďže strana Ďzamat-e-Islami údajne podporuje útoky s cieľom zablokovať konania v prípadoch týkajúcich sa vojenských zločinov proti jej vodcom;

K.  keďže 5. novembra 2013 špeciálny súd zriadený na stíhanie zločinov spáchaných počas vzbury v roku 2009, počas ktorej bolo brutálne zabitých 74 ľudí vrátane 57 vojenských dôstojníkov, vyniesol v jednom z najväčších procesov v histórii rozsudok trestu smrti pre 152 vojakov; keďže vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Navi Pillayová vyjadrila rozhorčenie nad týmito trestami smrti po správach o mučení obvinených a o tom, že tieto hromadné súdne procesy nespĺňali normy v oblasti ľudských práv;

L.  keďže mimovládni aktivisti, právnici, novinári a odborári, ktorí obhajujú ľudské práva, sú aj naďalej pod tlakom a keďže orgány neboli schopné účinne vyšetriť prípady zabíjania bez rozsudkov, mučenia a zmiznutia osôb, ako to bolo v prípade odborára a ochrancu ľudských práva Aminula Islama;

1.  vyjadruje vážne obavy nad pokračujúcou paralýzou každodenného života v Bangladéši v dôsledku generálnych štrajkov organizovaných opozičnými stranami BNP a Džamaat-e-islami a konfrontácie medzi dvoma politickými tábormi - Ligou Awami a opozíciou - v príprave na parlamentné voľby;

2.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že bangladéšsky parlament nedokázal dosiahnuť konsenzus všetkých strán, pokiaľ ide o vykonávanie právomocí vládou v období pred voľbami, pričom poukazuje na to, že väčšina demokracií zvládne túto fázu bez toho, aby bola potrebná dočasná vláda, naliehavo žiada bangladéšsku vládu a opozíciu, aby uprednostnili najlepšie záujmy Bangladéša a našli kompromis, ktorý by bangladéšskemu ľudu dal možnosť vyjadriť svoju demokratickú vôľu;

3.  uznáva renomé Bangladéša ako tolerantnej spoločnosti s viacerými vyznaniami a odsudzuje skupiny a frakcie, ktoré sa pokúšajú vo vlastnom záujme podnecovať napätie medzi komunitami; vyzýva všetky skupiny a jednotlivcov, aby boli tolerantní a umiernení, najmä v období pred, počas a po voľbách;

4.  vyzýva všetky strany, aby nebojkotovali voľby, pretože by to občanov pripravilo o možnosť politickej voľby a poškodilo bangladéšsku sociálnu a hospodársku stabilitu a jeho významný pokrok v rozvoji, najmä pokiaľ ide o miléniové rozvojové ciele, zvládanie katastrof, pracovné práva a posilnenie postavenia žien;

5.  vyzýva bangladéšsku volebnú komisiu, aby zorganizovala a kontrolovala budúce všeobecné voľby úplne transparentných spôsobom; podporuje uznanie nových politických strán, ktoré sa chcú zúčastniť budúcich všeobecných volieb a ktoré spĺňajú primerané kritériá politickej účasti a reprezentácie;

6.  vyzýva politické strany, aby sa zdržali akéhokoľvek násilia alebo podnecovania násilia počas volebného procesu a aby zabránili zopakovaniu politicky motivovaných násilných stretov, ku ktorým došlo v prvej polovici roka 2013; v tejto súvislosti vyjadruje vážne obavy, pokiaľ ide o nedávne vypuknutie politicky motivovaného násilia koncom októbra 2013, po ktorom zostali desiatky mŕtvych;

7.  uznáva, že pokiaľ ide o zločiny spáchané počas vojny za nezávislosť v roku 1971, sú nutné zmierenie, spravodlivosť a zodpovednosť za ne; v tejto súvislosti zdôrazňuje a podporuje významnú úlohu Medzinárodného trestného tribunálu;

8.  vyjadruje však poľutovanie nad rastúcim počtom osôb odsúdených na trest smrti v Bangladéši a nad masovými rozsudkami smrti v procesoch týkajúcich sa osôb zapojených do vzbury pohraničnej stráže v roku 2009; trvá na vykonávaní vnútroštátnych i medzinárodných noriem týkajúcich sa spravodlivých súdnych procesov a zákonných postupov;

9.  opätovne vyjadruje svoj odpor proti vykonávaniu trestu smrti, a to v žiadnom prípade a za žiadnych okolností, a vyzýva príslušné orgány Bangladéša, aby ako prvý krok k zrušeniu trestu smrti zaviedli oficiálne moratórium na vykonávanie popráv;

10.  vyzýva bangladéšsku vládu, aby pre organizácie občianskej spoločnosti vrátane obrancov ľudských práv obnovila prostredie, v ktorom by mohli voľne vykonávať svoje činnosti a ktoré prispelo k rozvoju Bangladéša;

11.  naliehavo žiada bangladéšske orgány, aby urýchlene, nezávisle a transparentne vyšetrili prípady týkajúce sa porušovania práv obrancov ľudských práv vrátane hrozieb, útokov, zabíjania, mučenia a zlého zaobchádzania s cieľom identifikovať všetky zodpovedné osoby a postaviť ich pred súd; zdôrazňuje najmä prípad vodcu odborového zväzu Aminula Islama, ako aj prípady novinárov Sagara Sarowara a Meheruna Runiho;

12.  víta spoločnú iniciatívu bangladéšskej vlády a Medzinárodnej organizácie práce (MOP) v spolupráci s vládou, zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov, ktorá sa týka zlepšenia pracovných podmienok v odevom priemysle; nalieha na európske a medzinárodné odevné značky, aby splnili prísľuby a záväzky, ktoré predložili v dôsledku zrútenia továrne Rana Plaza, a to aj v rámci dohody o požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti budov v Bangladéši;

13.  vyzýva bangladéšsku vládu, aby zrušila požiadavku 30 % „reprezentatívnosti“ na zaregistrovanie odborových zväzov, rozšírila rámec zákonníka práce o kategórie pracovníkov, ktoré do neho v súčasnosti nepatria, prijala zákaz zasahovania zamestnávateľov do vnútorných záležitostí odborových zväzov, rozšírila rámec zákonníka práce na vývozné oblasti a aby zaručila práva kolektívneho vyjednávania asociáciám sociálneho zabezpečenia pracovníkov a umožnila jednoduchšiu registráciu týchto asociácií;

14.  so záujmom očakáva, že Bangladéš bude plne spolupracovať so zmluvnými stranami OSN a predkladá stále pozvanie na účasť v osobitných postupoch Rady OSN pre ľudské práva;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a parlamentu Bangladéša.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2013)0230.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2013)0100.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2013)0027.
(4) Ú. v. EÚ C 294 E, 3.12.2009, s. 77.
(5) Ú. v. EÚ C 187 E, 24.7.2008, s. 240.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia