Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2952(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0498/2013

Debatai :

PV 21/11/2013 - 15.2
CRE 21/11/2013 - 15.2

Balsavimas :

PV 21/11/2013 - 16.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0517

Priimti tekstai
PDF 212kWORD 54k
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d. - Strasbūras
Darbuotojų migrantų padėtis Katare
P7_TA(2013)0517RC-B7-0498/2013

2013 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento rezoliucija „Darbuotojų migrantų padėtis Katare“ (2013/2952(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 24 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos santykių(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 30 d. Manamoje (Bahreinas) įvykusį ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos jungtinės tarybos ir ministrų susitikimą,

–  atsižvelgdamas į 1990 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų migruojančiųjų darbuotojų ir jų šeimų narių teisių apsaugos,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės futbolo asociacijų federacijos (FIFA) 2010 m. gruodžio 2 d. pranešimą dėl Kataro išrinkimo šalimi, kuri surengs 2022 m. pasaulio futbolo čempionatą,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 1998 m. kovo 12 d. Kataras ratifikavo Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją dėl priverstinio ar privalomojo darbo (C029),

–  atsižvelgdamas į Kataro Valstybės tarnybos ir ūkio ministro sprendimus dėl 2005 m. rugpjūčio 22 d. Darbo įstatymo Nr. 14/2004, reglamentuojančio leidimų Kataro piliečiams pageidaujantiems įdarbinti užsieniečius darbuotojus, suteikimo sąlygas ir procedūras, ir dėl 2009 m. Kataro paramos įstatymo Nr. 4 taikymo,

–  atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo migrantų žmogaus teisių klausimais François Crépeau 2013 m. lapkričio 10 d. pranešimą,

–  atsižvelgdamas į žmogaus teisių stebėjimo organizacijos „Human Rights Watch“ ir organizacijos „Amnesty International“ (AI) pranešimus dėl Kataro statybų sektoriaus darbuotojų padėties rengiantis pasaulio futbolo čempionatui ir į AI generalinio sekretoriaus paskutiniojo vizito į Katarą rezultatus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi skaičiuojama, jog Katare gyvena apie 1,35 milijono užsienio piliečių, kurie sudaro beveik 90 proc. šalies darbo jėgos; kadangi užsienio šalių piliečiai daugiausia dirba statybų, paslaugų ir namų ūkio sektoriuose; kadangi, remiantis šiais duomenimis, Kataras yra didžiausią darbuotojų migrantų dalį turinti valstybė pasaulyje; kadangi tikimasi, jog į Katarą atvyks dar bent 500 000 darbuotojų migrantų, kad būtų galima paspartinti statybos darbus rengiantis 2022 m. pasaulio futbolo čempionatui; kadangi dauguma darbuotojų migrantų atvyksta iš Indijos ir Nepalo, taip pat iš Bangladešo, Pakistano, Filipinų ir Šri Lankos;

B.  kadangi Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija teigia, jog remiantis Indijos ir Nepalo ambasadų Katare pateiktais duomenimis Katare kasmet miršta vidutiniškai po 200 darbuotojų iš šių šalių, ir baiminasi, kad padėtis gali dar labiau pablogėti rengiantis 2022 m. futbolo čempionatui;

C.  kadangi Tarptautinė darbo organizacija (TDO) įspėjo, jog Kataras dar nevisiškai įgyvendino draudimą naudoti priverstinį ar privalomąjį darbą, numatytą tarptautinėje konvencijoje, kurią jis ratifikavo 1998 m.; kadangi TDO įsteigė trišalį komitetą, kuris turi peržiūrėti įrodymus ir pateikti Kataro vyriausybei pasiūlymus, kaip laikytis prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų;

D.  kadangi Kataro nacionalinio žmogaus teisių komiteto pirmininkas pripažino, kad „buvo tam tikrų problemų“, ir tikino, kad ir jis, ir vyriausybė darė viską, kas įmanoma, kad padėtis būtų ištaisyta; kadangi Kataro valdžios institucijos paskelbė, kad bus pakeisti darbo įstatymai ir kad statomi būstai darbuotojams;

E.  kadangi pagal vizų paramos taisykles, dar vadinamas kafalos sistema, darbuotojai be darbdavio leidimo negali pakeisti darbo ir gali išvykti iš šalies tik tuo atveju, jei darbdavys pasirašo leidimą išvykti; kadangi kafalos sistema dažnai piktnaudžiaujama, nes darbdaviai paima darbuotojų pasus ir neišmoka atlyginimo, o darbuotojai turi mokėti itin didelius mokesčius „kafilui“ (rėmėjui) (iki 3 500 USD) už vizą ir tokiu būdu užsikrauna didžiulę skolų naštą;

F.  kadangi Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija 2013 m. kovo mėn. pateikė Kataro darbo ministerijai skundą dėl daugelio Kataro įmonių; kadangi 2012 m. Kataro darbo ministerijos Darbo santykių skyrius gavo 6 000 darbuotojų skundų; kadangi Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija ir Tarptautinė statybų ir medžio apdirbimo asociacija pasmerkė šią padėtį ir pateikė bendrą skundą TDO dėl darbo sąlygų ir asociacijų laisvės Katare;

1.  apgailestauja dėl darbuotojų migrantų mirčių Katare ir reiškia užuojautą jų šeimoms;

2.  yra susirūpinęs dėl darbuotojų migrantų padėties Katare, visų pirma dėl ilgų darbo valandų, pavojingų darbo sąlygų, daugelį mėnesių neišmokamų atlyginimų, konfiskuojamų pasų, dėl to, kad darbuotojai verčiami gyventi perpildytose stovyklose, jiems nesuteikiama teisė kurti profesinių sąjungų, esant itin karštam orui jiems netiekiama nemokamo geriamojo vandens;

3.  pripažįsta, kad Kataro valdžios institucijoms tenka nelengva užduotis valdyti šalies darbo jėgą, kurios beveik 90 proc. sudaro darbuotojai migrantai, ir, atsižvelgiant į tai, spręsti praktinius su įstatymų įgyvendinimu susijusius klausimus;

4.  palankiai vertina Kataro vyriausybės pranešimą, kad ji įtrauks į juodąjį sąrašą įmones, kurios išnaudoja darbuotojus migrantus; džiaugiasi, kad Kataro vyriausybė ir ypač Kataro nacionalinė žmogaus teisių taryba deda pastangas siekdamos padidinti darbuotojų migrantų informuotumą jų teisių ir prievolių pagal tarptautinę teisę srityje; atsižvelgdamas į tai, palaiko Nacionalinės žmogaus teisių tarybos sprendimą įsteigti naują centrą, kuris turėtų spręsti darbuotojų migrantų skundus;

5.  ragina Kataro valdžios institucijas veiksmingai įgyvendinti galiojančius šios srities teisės aktus, be kita ko, įgyvendinti draudimą konfiskuoti pasus, taikyti baudžiamąsias sankcijas už pažeidimus ir numatyti atgrasančias sankcijas įmonėms ir asmenims, pažeidžiantiems įstatymus, kurie skirti migrantų teisėms ginti; palankiai vertina Kataro valdžios institucijų įsipareigojimą priimti teisės aktus dėl namų ūkio darbuotojų, kuriuose būtų numatyta tinkama darbo teisių apsauga ir veiksmingi vykdymo mechanizmai; atsižvelgdamas į tai, ragina nedelsiant priimti teisės akto dėl namų ūkio darbuotojų projektą, kurį šiuo metu svarsto Šeimos reikalų aukščiausioji taryba; pažymi, kad dauguma namų ūkio darbuotojų yra moterys;

6.  palankiai vertina atitinkamų vyriausybės institucijų pasiūlymą atlikti tyrimus dėl visų įtarimų ir Kataro valdžios institucijų pažadą padidinti darbo inspektorių, kurie būtų atsakingi už tinkamų darbo įstatymų įgyvendinimą, skaičių; ragina darbo inspektoriams surengti mokymus ir supažindinti su žmogaus teisių standartais; tikisi, kad jiems dirbti padės vertėjai žodžiu;

7.  yra susirūpinęs dėl to, kad daug asmenų sulaikoma tik todėl, kad jie „pabėgo“ nuo savo darbdavių, ir ragina Kataro valdžios institucijas nutraukti tokią praktiką; taip pat ragina suteikti visiems laisvės netekusiems migrantams galimybę susisiekti su savo šeimomis ir gauti konsulines paslaugas, pasinaudoti teisininko ir vertėjo paslaugomis, taip pat nedelsiant užtikrinti jų teisę bylinėtis dėl sulaikymo;

8.  palankiai vertina tai, kad padaryta pažanga sprendžiant problemas, su kuriomis susidūrė prancūzų futbolininkai Zahir Belounis ir Stéphane Morello, kurie pažeidė paramos sistemos taisykles ir todėl jiems nebuvo leista išvykti iš šalies; ragina Kataro valdžios institucijas ir FIFA užtikrinti, kad tokie atvejai nepasikartotų ateityje;

9.  ragina Katarą ratifikuoti Tarptautinę konvenciją dėl visų migruojančiųjų darbuotojų ir jų šeimų narių teisių apsaugos, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą;

10.  ragina Katarą ratifikuoti TDO konvencijas, įskaitant konvenciją dėl darbuotojų migrantų, konvenciją dėl asociacijų laisvės, konvenciją dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas, konvenciją dėl namų ūkio darbuotojų ir dėl privačių įdarbinimo agentūrų, taip pat ragina prašyti TDO techninės paramos, kad būtų galima užtikrinti, jog Kataro teisės aktai ir praktika atitinka šių konvencijų reikalavimus;

11.  ragina įsteigti daugiau prieglaudų darbuotojams migrantams, ypatingą dėmesį skiriant moterų ir vaikų prieglaudoms, kurios būtų pritaikytos jų poreikiams; palankiai vertina 2013 m. lapkričio 9 d. pranešimą, kad statomi būstai 60 000 darbuotojų; šie būstai bus baigti 2013 m. gruodžio mėn.;

12.  primena, kad Tarptautinės konvencijos dėl visų migruojančiųjų darbuotojų ir jų šeimų narių teisių apsaugos ratifikavimas ir įgyvendinimas visose Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos valstybėse narėse, įskaitant Katarą, turėtų būti vienas iš pagrindinių klausimų plėtojant ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos santykius;

13.  kreipiasi į Europos korporacijas, statančias stadionus ir dalyvaujančias kituose infrastruktūros projektuose Katare, ir prašo elgtis atsakingai – suteikti darbo sąlygas, atitinkančias tarptautinius žmogaus teisių standartus; ragina ES valstybes nares imtis veiksmų, reikalingų užtikrinti, kad inžinerijos, statybų ir konsultacinės bendrovės laikytųsi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos gairių ir J. Ruggie’o nustatytų Jungtinių Tautų principų;

14.  ragina Kataro valdžios institucijas glaudžiai bendradarbiauti su atitinkamomis darbuotojų migrantų kilmės šalių institucijomis, kurios turėtų stebėti įdarbinimo agentūrų, siunčiančių darbuotojus migrantus į Katarą, veiklą; ragina Europos išorės veiksmų tarnybą padėti valstybių (visų pirma Azijos), iš kurių išvyksta daug darbuotojų migrantų, vyriausybėms pagerinti šių darbuotojų sąlygas;

15.  palankiai vertina tarptautinės futbolininkų organizacijos (FIFPro) pasiūlymą siųsti nepriklausomus FIFA ir TDO paskirtus darbo kontrolierius, kurie galėtų patekti į visas statybų vietas ir kuriems būtų suteikti įgaliojimai teikti privalomas rekomendacijas, kad būtų užtikrinta, jog Kataras laikosi tarptautinių darbo normų;

16.  primena FIFA, kad jos atsakomybė neapsiriboja futbolo plėtra ir čempionatų organizavimu, ir ragina ją, padedant nariams europiečiams, pasiųsti aiškų ir nedviprasmišką signalą Katarui, kad jis neleistų, jog pasirengimą 2022 m. pasaulio futbolo čempionatui temdytų kaltinimai dėl priverstinio darbo;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Kataro vyriausybei ir Parlamentui, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos narių vyriausybėms ir parlamentams, Tarptautinei futbolo asociacijų federacijai (FIFA), Europos futbolo asociacijų sąjungai (UEFA), Tarptautinei darbo organizacijai (TDO) ir JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui.

(1) OL C 247 E, 2012 8 17, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika