Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2952(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B7-0498/2013

Razprave :

PV 21/11/2013 - 15.2
CRE 21/11/2013 - 15.2

Glasovanja :

PV 21/11/2013 - 16.2

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0517

Sprejeta besedila
PDF 122kWORD 52k
Četrtek, 21. november 2013 - Strasbourg
Katar: razmere delavcev migrantov
P7_TA(2013)0517RC-B7-0498/2013

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. novembra 2013 o Katarju: razmere delavcev migrantov (2013/2952(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. marca 2011 o odnosih Evropske unije s Svetom za sodelovanje v Zalivu(1),

–  ob upoštevanju skupnega sveta in ministrskega sestanka med EU in Svetom za sodelovanje v Zalivu v Manami v Bahrajnu 30. junija 2013,

–  ob upoštevanju konvencije Združenih narodov o varstvu pravic delavcev migrantov in njihovih družinskih članov z dne 18. decembra 1990,

–  ob upoštevanju obvestila o izbiri Katarja kot gostitelja svetovnega prvenstva v nogometu leta 2022, ki ga je 2. decembra 2010 objavila Mednarodna zveza nogometnih združenj,

–  ob upoštevanju konvencije Mednarodne organizacije dela o prisilnem ali obveznem delu (C029), ki jo je Katar ratificiral 12. marca 1998,

–  ob upoštevanju sklepov katarskega ministra za javno upravo in stanovanja o izvajanju zakona o delu št. 14/2004 o urejanju pogojev in postopkov za izdajanje licenc državljanom Katarja, ki želijo zaposliti tuje delavce, z dne 22. avgusta 2005 in katarskega zakona o pokroviteljstvu št. 4 iz leta 2009,

–  ob upoštevanju opredelitve nalog posebnega poročevalca ZN za človekove pravice migrantov Françoisa Crépeaua z dne 10. novembra 2013,

–  ob upoštevanju poročil organizacij Human Rights Watch in Amnesty International o razmerah gradbenih delavcev v Katarju pred svetovnim prvenstvom in o nedavnem obisku generalnega sekretarja Amnesty International v Katarju,

–  ob upoštevanju členov 122(5) in 110(4) Poslovnika,

A.  ker je po ocenah v Katarju 1,35 milijona tujcev, ki tvorijo skoraj 90 % njegove delovne sile; ker so migranti zaposleni pretežno v gradbenem in storitvenem sektorju ter gospodinjstvih; ker ima Katar zato največji delež delavcev migrantov v primerjavi z domačim prebivalstvom na svetu; ker Katar pričakuje vsaj še 500.000 delavcev migrantov, da bi pospešili gradbena dela za pripravo na svetovno prvenstvo v nogometu leta 2022; ker prihaja večina delavcev migrantov iz Indije in Nepala, pa tudi iz Bangladeša, Pakistana, Filipinov in Šrilanke;

B.  ker po podatkih, ki jih je Mednarodno združenje sindikatov (ITUC) prejelo od veleposlaništev Indije in Nepala, v Katarju vsako leto umre povprečno 200 delavcev iz vsake od teh dveh držav, to število pa bi se lahko med pripravami na svetovno prvenstvo leta 2022 še povečalo;

C.  ker Mednarodna organizacija dela opozarja, da Katar še ne izvaja v celoti mednarodne konvencije o prepovedi prisilnega ali obveznega dela, ki jo je ratificiral leta 1998; ker je Mednarodna organizacija dela ustanovila tristranski odbor za pregled dokazov in predložitev priporočil katarski vladi o tem, kako naj izpolnjuje mednarodne obveznosti;

D.  ker je predsednik katarskega nacionalnega odbora za človekove pravice priznal, da je prišlo do težav, in prisegel, da si skupaj z vlado po najboljših močeh prizadeva za ureditev razmer; ker so katarske oblasti napovedale spremembo delovne zakonodaje in gradnjo bivališč za delavce;

E.  ker zaradi „kafale“, sistema izdajanja vizumov, ki temelji na pokroviteljstvu, delavci ne smejo zamenjati službe brez privolitve svojega delodajalca in ne morejo zapustiti države, če slednji ne podpiše ustreznega dovoljenja; ker delodajalci ta sistem pogosto izkoriščajo, in sicer tako, da delavcem ne vrnejo potnih listov ali izplačajo plač, zaračunavajo pa jim tudi provizije za pridobitev vizuma od „kafila“ oziroma pokrovitelja v višini do 3.500 USD, kar delavce sili v pretirano visoke dolgove;

F.  ker je Mednarodno združenje sindikatov marca 2013 pri katarskem ministrstvu za delo vložilo pritožbo zoper vrsto katarskih podjetij; ker je oddelek za odnose med delavci in delodajalci katarskega ministrstva za delo leta 2012 prejel 6000 pritožb delavcev; ker sta Mednarodno združenje sindikatov in Mednarodno združenje gradbenih in gozdarskih sindikatov te razmere obsodili in pri Mednarodni organizaciji dela skupaj vložili pritožbe glede delovnih razmer in svobode združevanja v Katarju;

1.  obžaluje smrtne žrtve med delavci migranti v Katarju in izreka sožalje njihovim družinam;

2.  je zaskrbljen zaradi razmer delavcev migrantov v Katarju, ker imajo med drugim dolg delavnik, delajo v nevarnih delovnih razmerah, več mesecev ne prejmejo plačila, so brez potnega lista, saj so jim ga odvzeli, morajo živeti v prenatrpanih taboriščih, nimajo pravice do ustanavljanja sindikatov in v izjemni vročini nimajo dostopa do brezplačne pitne vode;

3.  je seznanjen z izzivi, s katerimi se soočajo katarske oblasti pri upravljanju nacionalne delovne sile, v kateri delež delavcev migrantov znaša skoraj 90 %, ter s praktičnimi izzivi, povezanimi z izvrševanjem zakonodaje na tem področju;

4.  pozdravlja napovedi katarske vlade, da bo gospodarske družbe, ki zlorabljajo delavce migrante, uvrstila na črni seznam; pozdravlja prizadevanja katarske vlade in zlasti katarskega nacionalnega sveta za človekove pravice za večjo ozaveščenost delavcev migrantov o njihovih pravicah in dolžnostih v skladu z mednarodnim pravom; v zvezi s tem pozdravlja odločitev katarskega nacionalnega sveta za človekove pravice o ustanovitvi novega središča za obravnavanje in reševanje pritožb delavcev migrantov;

5.  poziva katarske oblasti, naj dejansko izvajajo veljavno zakonodajo na tem področju in torej izvršujejo prepoved odvzema potnega lista, preganjajo kršitve ter družbam in posameznikom, ki kršijo zakone na področju varstva pravic delavcev migrantov, naložijo učinkovite sankcije; pozdravlja, da so se katarske oblasti zavezale sprejeti zakonodajo o domačih delavcih, ki vključuje učinkovito varstvo delavskih pravic in učinkovite mehanizme za njihovo spoštovanje; v zvezi s tem poziva k hitremu sprejetju osnutka zakona o domačih delavcih, o katerem razpravlja vrhovni svet za družinske zadeve; ugotavlja, da so med domačimi delavci v glavnem ženske;

6.  pozdravlja predlog ustreznega vladnega organa, da se vse obtožbe raziščejo, in obljubo katarskih oblasti, da bodo povečale število inšpektorjev za delo, ki bodo spremljali izvrševanje ustrezne delovne zakonodaje; predvideva, da bodo ti inšpektorji deležni usposabljanja o standardih na področju človekovih pravic, in upa, da jim bodo pri delu pomagali tolmači;

7.  je zaskrbljen zaradi pridržanja posameznikov zgolj zato, ker so delodajalcu „pobegnili“, in poziva katarske oblasti, naj to prakso opustijo; poleg tega poziva, naj se vsem migrantom, ki jim je odvzeta prostost, omogoči stik z družino in svetovalnimi službami ter dostop do pravnega zagovornika in tolmača ter se jim prizna pravica do hitrega ugovora zoper pridržanje;

8.  pozdravlja poročila o napredku pri iskanju rešitve za težave francoskih nogometašev Zahira Belounisa in Stephanea Morella, ki zaradi sistema zaposlovanja na podlagi pokroviteljstva nista mogla zapustiti države, in poziva katarske oblasti in Mednarodno zvezo nogometnih združenj (FIFA), naj zagotovijo, da se taki primeri ne bodo več ponovili;

9.  poziva Katar, naj ratificira mednarodno konvencijo o varstvu pravic delavcev migrantov in članov njihovih družin, mednarodni pakt o političnih in državljanskih pravicah in mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah;

10.  poziva Katar, naj ratificira konvencije Mednarodne organizacije dela, med drugim o delavcih migrantih, svobodi združevanja, pravici do organiziranja in kolektivnega dogovarjanja, domačih delavcih in zasebnih agencijah za zaposlovanje, in tako zagotovi, da bosta katarska zakonodaja in praksa skladni s temi konvencijami;

11.  poziva k odprtju dodatnih zavetišč za delavce migrante, še posebej ženske in otroke, ki bodo ustrezali njihovim potrebam; pozdravlja napoved z dne 9. novembra 2013 o gradnji objektov za nastanitev 60.000 delavcev, ki bodo vseljivi decembra 2013;

12.  ponovno poudarja, da bi moralo biti v odnosih med EU in Svetom za sodelovanje v Zalivu poglavitno, da njegove članice, med katerimi je tudi Katar, ratificirajo mednarodno konvencijo o varstvu pravic delavcev migrantov in članov njihovih družin in jo v celoti izvajajo;

13.  poziva evropske družbe, ki v Katarju gradijo stadione in drugo infrastrukturo, naj ravnajo odgovorno in zagotovijo delovne razmere, ki so skladne z mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic, in spodbuja države članice EU, naj ukrepajo in poskrbijo, da bodo njihova inženirska, gradbena in svetovalna podjetja spoštovala smernice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj ter Ruggiejeva načela;

14.  poziva katarske oblasti, naj tesno sodelujejo z ustreznimi organi v matičnih državah delavcev migrantov, slednje pa bi morale spremljati vlogo agencij za zaposlovanje, ki delavce migrante pošiljajo v Katar; poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj podpre vlade, ki pošiljajo delavce, zlasti v Aziji, da bodo lahko zagotovile boljše obravnavanje delavcev migrantov;

15.  pozdravlja poziv Mednarodne zveze poklicnih nogometašev (FIFPro), naj se neodvisnim strokovnjakom na področju dela, ki jih imenujeta Mednarodna zveza nogometnih združenj in Mednarodna organizacija dela, omogoči dostop do vseh lokacij in se jih pooblasti za sprejetje zavezujočih priporočil, da bodo zagotovili spoštovanje mednarodnih delovnih standardov v Katarju;

16.  opozarja Mednarodno zvezo nogometnih združenj, da razvoj nogometa in organiziranje tekem nista njeni edini nalogi, in jo poziva, naj z dejavno podporo svojih evropskih članic Katarju pošlje jasno in odločno sporočilo, s katerim bo preprečila, da bodo obtožbe o prisilnem delu zasenčile priprave na svetovno nogometno prvenstvo leta 2020.

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Katarja, vladam in parlamentom članicam Sveta za sodelovanje v Zalivu, Mednarodni zvezi nogometnih združenj (FIFA), Evropski nogometni zvezi (UEFA), Mednarodni organizaciji dela (ILO) in visoki komisarki ZN za človekove pravice.

(1) UL C 247 E, 17.8.2012, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov