Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2953(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0499/2013

Keskustelut :

PV 21/11/2013 - 15.3
CRE 21/11/2013 - 15.3

Äänestykset :

PV 21/11/2013 - 16.3
CRE 21/11/2013 - 16.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0518

Hyväksytyt tekstit
PDF 198kWORD 39k
Torstai 21. marraskuuta 2013 - Strasbourg
Oikeudenmukainen oikeudenkäyttö Boliviassa ja erityisesti Előd Tóásón ja Mario Tadicin tapaukset
P7_TA(2013)0518RC-B7-0499/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. marraskuuta 2013 oikeudenmukaisesta oikeudenkäytöstä Boliviassa ja erityisesti Előd Tóásón ja Mario Tadićin tapauksista (2013/2953(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja erityisesti sen 9 ja 10 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka Bolivia on allekirjoittanut ja ratifioinut, ja erityisesti sen 9, 10, 14, 15 ja 16 artiklan,

–  ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen, jonka Bolivia on allekirjoittanut ja ratifioinut,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja erityisesti sen 1, 2, 3, 5, 6 ja 7 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 47 ja 48 artiklan,

–  ottaa huomioon Amerikan ihmissoikeussopimuksen, jonka Bolivia on allekirjoittanut ja ratifioinut,

–  ottaa huomioon panamerikkalaisen yleissopimuksen kidutuksen torjumiseksi ja siitä rankaisemiseksi (Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture), jonka Bolivia on allekirjoittanut ja ratifioinut,

–  ottaa huomioon Bolivian perustuslain ja rikosoikeudellista menettelyä koskevan lain,

–  ottaa huomioon 23. toukokuuta 2012 annetun Unkarin kansalliskokouksen ihmisoikeuksista, vähemmistöasioista, kansalaisyhteiskuntaa koskevista asioista ja uskonnollisista asioista vastaavan valiokunnan sekä ulkoasiainvaliokunnan julistuksen; ottaa huomioon Unkarin julistukseen 12. kesäkuuta 2012 vastauksena annetun Bolivian edustajainhuoneen julistuksen,

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Bolivian tilanteesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan,

A.  panee merkille, että Bolivian erikoisjoukot pidättivät Unkarin kansalaisen Előd Tóásón ja Kroatian kansalaisen Mario Tadićin Bolivian Santa Cruz de la Sierran kaupungissa 16. huhtikuuta 2009; panee merkille, että kolme muuta henkilöä eli Romanian kansalainen Árpád Magyarósi, Irlannin kansalainen Michael Martin Dwyer ja Unkarin kansalainen Eduardo Rózsa-Flores menettivät ampumavälikohtauksessa henkensä;

B.  toteaa, että Előd Tóásóa ja Mario Tadićia on pidetty siitä alkaen syytteettä tutkintavankeudessa huomioimatta Bolivian lainsäädäntöä, jossa tutkintavankeuden enimmäispituudeksi määritetään 36 kuukautta, joka tuli täyteen 16. huhtikuuta 2012;

C.  toteaa, että väitteiden mukaan Előd Tóásón ja Mario Tadićin perusihmisoikeuksia on loukattu pidätyksen ja rikosoikeudellisten menettelyjen aikana;

D.  ottaa huomioon, että 18. toukokuuta 2010, jolloin Előd Tóásó ja Mario Tadić olivat jo pidätettyinä, Bolivian rikoslain 239 pykälää muutettiin siten, että tutkintavankeuden kestoa pidennettiin taannehtivasti 12 kuukaudesta 36 kuukauteen;

E.  panee merkille, että syytteet terrorismista luettiin 17. joulukuuta 2010;

F.  panee merkille, että mielivaltaista vangitsemista koskevan YK:n työryhmän lausunnossa N:o 63/2011 (Bolivian monikansainen valtio) todettiin, että Bolivia on loukannut useita ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen kohtia, ja vahvistettiin, että Előd Tóásó pidätettiin ilman pidätysmääräystä ja häntä on pidetty vankilassa laittomasti; korostaa, että YK:n työryhmä on siksi kehottanut Bolivian hallitusta vapauttamaan välittömästi Előd Tóásón;

1.  kehottaa Bolivian viranomaisia varmistamaan puolueettoman ja riippumattoman oikeudenkäynnin Előd Tóásón and Mario Tadićin tapauksissa;

2.  panee merkille, että Bolivian parlamentti hyväksyi raportin, jota on se on tämän jälkeen levittänyt laajalti ja joka perustui sen omaan kyseistä tapausta koskevaan poliittiseen selvitykseen;

3.  kehottaa tekemään kansainvälisiä asiantuntijoita apuna käyttäen riippumattoman tutkinnan Árpád Magyarósin, Micael Martin Dwyerin ja Eduardo Rózsa-Floresin kuolemantapauksista;

4.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa pitämään tapauksen asialistan kärjessä suhteissaan Bolivian hallitukseen ja ryhtymään asiassa konkreettisiin toimiin;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle Euroopan unionin erityisedustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Bolivian monikansaisen valtion hallitukselle ja kongressille, Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö