Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2953(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0499/2013

Debatter :

PV 21/11/2013 - 15.3
CRE 21/11/2013 - 15.3

Omröstningar :

PV 21/11/2013 - 16.3
CRE 21/11/2013 - 16.3

Antagna texter :

P7_TA(2013)0518

Antagna texter
PDF 201kWORD 39k
Torsdagen den 21 november 2013 - Strasbourg
Rättvis rättskipning i Bolivia, särskilt i fallen Előd Tóásó och Mario Tadic
P7_TA(2013)0518RC-B7-0499/2013

Europaparlamentets resolution av den 21 november 2013 om rättvisa rättsprocesser i Bolivia, i synnerhet i fallen med Előd Tóásó och Mario Tadić (2013/2953(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, särskilt artiklarna 9 och 10,

–  med beaktande av den Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Bolivia har undertecknat och ratificerat, särskilt artiklarna 9, 10, 14, 15 och 16,

–  med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, som Bolivia har undertecknat och ratificerat,

–  med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, särskilt artiklarna 1, 2, 3, 5, 6 och 7,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 47 och 48,

–  med beaktande av Amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter, som Bolivia har undertecknat och ratificerat,

–  med beaktande av Inter-amerikanska konventionen om förebyggande och bestraffning av tortyr, som Bolivia har undertecknat och ratificerat,

–  med beaktande av Bolivias författning och lag om rättegång i brottmål,

–  med beaktande av förklaringen av den 23 maj 2012 från utskottet för mänskliga rättigheter, minoritetsfrågor, medborgerliga frågor och religiösa frågor, samt utrikesutskottet i den ungerska nationalförsamlingen och med beaktande av den förklaring som antogs av det bolivianska representanthuset den 12 juni 2012 som ett svar på den ungerska förklaringen,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Bolivia,

–  med beaktande av artikel 122.5 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I den bolivianska staden Santa Cruz de la Sierra grep bolivianska säkerhetsstyrkor den 16 april 2009 den ungerska medborgaren Előd Tóásó och den kroatiska medborgaren Mario Tadić, samtidigt som tre andra personer, den rumänska medborgaren Árpád Magyarosi, den iriska medborgaren Michael Martin Dwyer och den ungerska medborgaren Eduardo Rózsa Flores, dödades i skottlossningen.

B.  Előd Tóásó och Mario Tadić har hållits häktade utan åtal sedan dess, vilket strider mot den bolivianska lag som anger att den maximala häktningstiden före rättegång är 36 månader och alltså skulle ha löpt ut den 16 april 2012.

C.  Enligt uppgift har Előd Tóásós och Mario Tadićs mänskliga rättigheter kränkts, både i samband med gripandet och under rättsprocessen.

D.  Den 18 maj 2010, när Előd Tóásó och Mario Tadić redan satt häktade, ändrades artikel 239 i den bolivianska lagen om rättegång i brottmål så att den period en person kan sitta häktad utan rättegång förlängdes retroaktivt från 12 till 36 månader.

E.  Den 17 december 2010 framfördes anklagelser om terrorism offentligt.

F.  I sitt yttrande 63/2011 fastställer FN:s arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga fängslanden att Bolivia bryter mot den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna på ett flertal punkter, dessutom bekräftar man att Előd Tóásó greps utan arresteringsorder och har hållits fängslad illegalt. Arbetsgruppen uppmanade därför den bolivianska regeringen att omedelbart frige Előd Tóásó.

1.  Europaparlamentet uppmanar de bolivianska myndigheterna att säkerställa en rättvis och oberoende rättegång för Előd Tóásó och Mario Tadić.

2.  Europaparlamentet har tagit del av den rapport som det bolivianska parlamentet, på grundval av sin egen politiska undersökning av fallet, har antagit och sedan gett bred spridning.

3.  Europaparlamentet vill se en oberoende utredning, där internationella experter deltar, av Árpád Magyarosis, Michael Martin Dwyers och Eduardo Rózsa Flores död.

4.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att se till att fallet fortsätter att stå högt på dagordningen i sina kontakter med den bolivianska regeringen, samt att vidta konkreta åtgärder och steg i ärendet.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar, Mångnationella staten Bolivias regering och mångnationella lagstiftande församling, generalsekreteraren för Organisationen för amerikanska stater, FN:s generalsekreterare och FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy