Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0195(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0409/2013

Předložené texty :

A7-0409/2013

Rozpravy :

PV 09/12/2013 - 18
CRE 09/12/2013 - 18

Hlasování :

PV 10/12/2013 - 7.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0537

Přijaté texty
PDF 349kWORD 40k
Úterý, 10. prosince 2013 - Štrasburk
Společná rybářská politika ***II
P7_TA(2013)0537A7-0409/2013
Usnesení
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (12007/3/2013 – C7-0375/2013 – 2011/0195(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (12007/3/2013 – C7‑0375/2013),

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 28. března 2012(1),

—  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 4. března 2012(2),

—  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0425),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 72 jednacího řádu,

—  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro rybolov (A7-0409/2013),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  schvaluje společné prohlášení Parlamentu a Rady a společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise, která jsou připojena k tomuto usnesení;

3.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

4.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

5.  pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 181, 21.6.2012, s. 183.
(2) Úř. věst. C 225, 27.7.2012, s. 20.
(3) Přijaté texty z 6.2.2013, P7_TA(2013)0040.


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování údajů

Evropský parlament a Rada žádají Komisi o urychlené přijetí návrhu na změnu nařízení Rady (ES) č. 199/2008, aby zásady a cíle shromažďování údajů, které jsou nezbytné pro podporu reformované společné rybářské politiky a které jsou stanoveny v novém nařízení o SRP, mohly co nejdříve přinášet praktické účinky.

Prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o víceletých plánech

Evropský parlament, Rada a Komise se zavazují, že budou spolupracovat v zájmu řešení interinstitucionálních otázek a dosažení dohody o dalším postupu, který respektuje právní postavení jak Parlamentu, tak Rady, s cílem usnadnit vypracování a zavádění víceletých plánů prioritně podle podmínek společné rybářské politiky.

Evropský parlament, Rada a Komise zřídily interinstitucionální pracovní skupinu tvořenou zástupci tří orgánů, která bude přispívat k hledání praktických řešení a nejvhodnější cesty vpřed.

Právní upozornění - Ochrana soukromí