Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0202(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0046/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0046/2013

Keskustelut :

PV 15/04/2013 - 16
CRE 15/04/2013 - 16

Äänestykset :

PV 16/04/2013 - 8.11
CRE 16/04/2013 - 8.11
Äänestysselitykset
PV 03/07/2013 - 8.3
CRE 03/07/2013 - 8.3
Äänestysselitykset
PV 10/12/2013 - 7.25
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0310
P7_TA(2013)0543

Hyväksytyt tekstit
PDF 189kWORD 37k
Tiistai 10. joulukuuta 2013 - Strasbourg
Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitus ***I
P7_TA(2013)0543A7-0046/2013
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. joulukuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitusta koskevien säännösten selventämiseksi (COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0416),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0203/2012),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. marraskuuta 2012 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2012 antamansa päätöslauselman etenemissuunnitelmasta siirtymiseksi kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050(2),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 20. marraskuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A7‑0046/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan(3);

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 11, 15.1.2013, s. 87.
(2)EUVL C 251 E, 31.8.2013, s. 75.
(3)Tämä kanta on sellainen kuin se on vahvistettu 3. heinäkuuta 2013 hyväksytyssä tarkistuksessa (Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0310).


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 10. joulukuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2013/EU antamiseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitusta koskevien säännösten selventämiseksi
P7_TC1-COD(2012)0202

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä N:o 1359/2013/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö