Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2090(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0380/2013

Внесени текстове :

A7-0380/2013

Разисквания :

PV 09/12/2013 - 24
CRE 09/12/2013 - 24

Гласувания :

PV 10/12/2013 - 9.2
CRE 10/12/2013 - 9.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0546

Приети текстове
PDF 446kWORD 153k
Вторник, 10 декември 2013 г. - Страсбург
Развитие и изграждане на държавните структури в Южен Судан
P7_TA(2013)0546A7-0380/2013

Резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно усилията на международната общност в областта на развитието и изграждането на държавните структури в Южен Судан (2013/2090(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2012 г. относно положението в Судан и Южен Судан(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2011 г. относно бъдещето на бюджетната подкрепа на ЕС за развиващите се страни(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2011 г. относно Четвъртия форум на високо равнище за ефективност на помощта(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 18 декември 2008 г. относно перспективите за укрепване на мира и изграждане на нация в следконфликтни ситуации(4),

—  като взе предвид доклада на информационната мисия в Южен Судан на комисията на ЕП по развитие през юли 2011 г.,

—  като взе предвид окончателния доклад на мисията на Европейския съюз за наблюдение на избори относно референдума в Южен Судан, проведен през периода 9—15 януари 2011 г.(5),

—  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и Европейския съюз и неговите държави членки, подписано в Котону на 23 юни 2000 г.(6), изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г.(7) и изменено отново в Уагадугу на 22 юни 2010 г.(8),

—  като взе предвид декларацията на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС относно положението в Судан и Южен Судан, направена в Хорсенс (Дания) през май 2012 г.(9),

—  като взе предвид декларацията на ЕС и неговите държави членки от 9 юли 2011 г. относно независимостта на Република Южен Судан(10),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 22 юли 2013 г. относно Судан и Южен Судан(11),

—  като взе предвид изявлението от 5 юли 2012 г. на члена на Европейската комисия Кристалина Георгиева относно Судан и Южен Судан(12),

—  като взе предвид плана за изпълнение в хуманитарната област на Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ за Судан и Южен Судан за 2013 г. и изменението му(13),

—  като взе предвид изявленията на говорителя на върховния представител Катрин Аштън от 18 юни 2013 г. относно смъртоносното нападение срещу член на Временните сили за сигурност на ООН за Абией (UNISFA) в Южен Курдуфан(14), от 1 май 2013 г. относно конфликта в суданските провинции Южен Курдуфан и Сини Нил(15), както и от 8 януари 2013 г. относно неотдавнашното закриване на организации на гражданското общество в Судан(16),

—  като взе предвид декларацията, направена на място от делегацията на ЕС на 25 юли 2013 г., след разпускането от президента на правителството на Република Южен Судан(17),

—  като взе предвид декларацията от Дили: „Нова визия за укрепване на мира и изграждане на държавните структури“ от 10 април 2010 г.(18),

—  като взе предвид „Новия път за поемане на ангажименти в нестабилни държави“, представен на Четвъртия форум на високо равнище за ефективност на помощта в Пусан през декември 2011 г.(19),

—  като взе предвид доклада на ОИСР за 2011 г. относно международното участие в нестабилни държави – Република Южен Судан(20),

—  като взе предвид доклада за световното развитие за 2011 г., озаглавен „Conflict, Security, and Development“ (Конфликтите, сигурността и развитието)(21),

—  като взе предвид доклада на групата на високо равнище на АС по изпълнението на договореностите за Судан и Южен Судан (AUHP), публикуван на 31 юли 2013 г.(22),

—  като взе предвид изявлението от 8 март 2013 г. на говорителя на генералния секретар на ООН относно създаването на безопасна демилитаризирана гранична зона между Судан и Южен Судан и активирането на механизма за проверка и наблюдение по общата граница(23),

—  като взе предвид резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека относно техническо съдействие и изграждане на капацитет за Южен Судан в областта на правата на човека, приета на 27 юни 2013 г. (A/HRC/21/L.7/Rev.1),

—  като взе предвид Рамковото споразумение за политическите договорености и договореностите по сигурността в провинциите Сини Нил и Курдуфан, подписано на 28 юни 2011 г.(24),

—  като взе предвид заключенията от докладите на Върховния комисар за правата на човека, представени на Съвета по правата на човека на неговите 21-ва и 23-та сесии(25),

—  като взе предвид споразуменията, сключени в Адис Абеба между Република Судан и Република Южен Судан на 27 септември 2012 г.(26),

—  като взе предвид доклада на „Амнести интърнешънъл“ за 2013 г. относно положението с правата на човека в Южен Судан(27),

—  като взе предвид доклада на организацията „Хюман Райтс Уоч“, озаглавен „This old man can feed us, you will marry him“ (Този стар човек може да ни храни, ще сключиш брак с него)(28),

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по развитие и становищата на комисията по външни работи и комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0380/2013),

A.  като има предвид, че в Резолюция 1996 (2011) на Съвета за сигурност на ООН се приветства създаването на 9 юли 2011 г. на Република Южен Судан, и като има предвид, че на 14 юли 2011 г. Общото събрание на ООН взе решение да допусне Южен Судан като държава членка (A/RES/65/308);

Б.   като има предвид, че за пояса, който се простира от Сахел до Африканския рог и се характеризира от несигурност, изоставане в развитието и лошо управление, могат да се предприемат мерки единствено чрез всеобхватен подход;

В.  като има предвид, че новата държава Южен Судан е също така една от най-бедните държави в света, като 50 % от нейното население живее под прага на бедността; като има предвид, че съществува риск тази нова държава, създадена след война и разположена в нестабилен регион, да се превърне в провалена държава, ако международната общност и заинтересованите местни участници не съгласуват усилията си за разработването на обща стратегия за превръщането на Южен Судан в демократична и приобщаваща държава;

Г.  като има предвид, че са предприети определени мерки в контекста на реформата в сектора на сигурността, като например създаването на Служба за национална полиция в Южен Судан (СНПЮС), Съвет за национална сигурност и разоръжаване (СНСР) и Съвет за демобилизация и реинтеграция (СДР);

Д.  като има предвид, че благоденствието и жизнеспособността на новата държава Южен Судан зависят до голяма степен от конструктивните и мирни отношения с всички съседни държави, по-специално с Република Судан, както и от способността на тези две държави да преодолеят разногласията си и да договорят и приложат изпълними решения, по-специално по отношение на граничните конфликти, приходите от нефта, окончателния статут на Абией, националния дълг и гражданството;

Е.  като има предвид, че изграждането на държавни структури и преодоляването на несигурността изискват дългосрочна перспектива и сериозен, предвидим и стабилен ангажимент от страна на международната общност;

Ж.  като има предвид, че макар новата държава да е изправена пред голям брой сериозни предизвикателства, Южен Судан е осъществил значителен напредък по отношение на ключовите показатели за развитие след влизане в сила на Всестранното мирно споразумение от 2005 г., включително шесткратно увеличение на записванията в началните училища, намаление с 25 % на детската смъртност и създаването на ключови държавни институции на федерално равнище и на равнище провинции;

З.  като има предвид, че децата са първите жертви на несигурността и на конфликтите, които засягат Южен Судан; като има предвид оказването на сексуално насилие върху деца и жени, както и набирането на деца във въоръжени групировки;

И.  като има предвид, че обхватът на демократичното възстановяване се разширява, когато повече жени участват в процесите на решаване на конфликти и във вземането на политически решения,

Й.  като има предвид, че Южен Судан разчита в голяма степен на добива на нефт, който представлява около 88 % от националните приходи и чийто износ все още е изцяло зависим от Република Судан; като има предвид, че тази прекалено голяма зависимост представлява опасност за икономиката на държавата, но също така служи като инструмент за упражняване на натиск върху новата държава и води до допълнително напрежение и дори до конфликти, по-специално със Судан, или до междуетнически конфликти, както беше потвърдено през последните две години; като има предвид, че Южен Судан е сключил споразумения със съседните държави (Кения, Етиопия и Джибути) за проучване на възможността за изграждане на два нови тръбопровода, свързващи неговите нефтени находища с Аденския залив и с Индийския океан;

K.  като има предвид, че прекъсването на добива на нефт от страна на южносуданското правителство за повече от година и затварянето на нефтопроводите в Судан лишиха Южен Судан от един от основните му източници на приходи и хвърлиха страната в сериозна финансова криза, последвана от период на изключително строги икономически мерки, който все още продължава;

Л.  като има предвид, че индексът на управление на ресурсите за 2013 г., въпреки че признава „амбициозната правна рамка, предназначена да насърчава прозрачно управление на сектора на добив и преработка на нефт“, нарежда Южен Судан на петдесето място от общо 58 държави поради факта, че неговите органи не са дали информация за сектора и не са установили подходящи механизми за мониторинг и одит;

M.  като има предвид, че международната общност оказа важна политическа и материална подкрепа за независимостта и жизнеспособността на Южен Судан и икономическото и социалното му развитие и като има предвид, че ЕС изигра много положителна роля в тази връзка; като има предвид, че ЕС и неговите държави членки се ангажираха, по повод на независимостта на Южен Судан, да развият тясно и дългосрочно сътрудничество с Република Южен Судан и нейното население;

Н.  като има предвид, че на 23 май 2011 г. Съветът одобри финансов пакет от мерки на стойност 200 милиона евро за Южен Судан с оглед предоставяне на финансирането за приноса на ЕС към Съвместния документ за национална стратегия („Стратегия за реагиране“) за Южен Судан за периода 2011 – 2013 г.;

O.  като има предвид, че международната общност и международните хуманитарни организации откликнаха незабавно на необходимостта да се облекчи страданието на хората в региона, въпреки че достъпът им до някои региони е блокиран от бунтовнически групировки и суданското правителство, и като има предвид, че ЕС предостави и продължава да предоставя значителна по размер хуманитарна помощ, включително 110 милиона евро само през 2012 г.;

П.  като има предвид, че перспективите за по-дългосрочно развитие и изграждане на държавните структури в Южен Судан са неразривно свързани с регионалната взаимозависимост в Африканския рог, не на последно място по отношение на разглеждането на проблемите на сигурността със съседен Судан (включително в регионите на Дарфур, Курдуфан и Сини Нил) и инвестирането в икономическата интеграция с други регионални партньори;

Р.  като има предвид, че Южен Судан е една от първите държави, в които съвместното планиране между Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Комисията и държавите – членки на ЕС, в съответствие с Плана за развитие на Южен Судан, беше приложено на практика под формата на единен документ на ЕС за национална стратегия, договорен през декември 2011 г., включващ помощ за развитие в размер на общо 830 милиона евро;

С.  като има предвид, че Южен Судан все още не се е присъединил към Споразумението от Котону, като правителството на Южен Судан изразява опасения относно потенциалните последици за отношенията му с Република Судан; като има предвид, че присъединяването към Споразумението от Котону не би задължило Южен Судан да се присъедини незабавно към Римския статут; като има предвид, че това нежелание за присъединяване към Споразумението от Котону води до проблеми в програмирането на помощта на ЕС след 2014 г. по 11-тия Европейски фонд за развитие, които биха могли потенциално да доведат до загуби за Южен Судан не само по отношение на разпределяните за страната средства, но и с оглед на регионалните фондове и значителните средства от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), които биха укрепили неговата инфраструктура и регионалната икономическа интеграция; като има предвид, че с ратифицирането на Споразумението от Котону Южен Судан би могъл да повиши също и способността си за привличане на инвестиции от европейския частен сектор; като има предвид, че допълнителните финансови механизми, до които Южен Судан би могъл да получи достъп след присъединяване към Споразумението от Котону, биха могли да помогнат също така и за изпълнението на споразумението от Адис Абеба;

Т.  като има предвид, че през август 2010 г. Съветът назначи г-жа Розалинд Марсден за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Судан и впоследствие разшири и продължи нейния мандат, но през юни 2013 г. прие само четиримесечно удължаване до 31 октомври 2013 г. с оглед на интегриране на този мандат с мандата на СПЕС за Африканския рог, въпреки нейната забележителна работа и нейния важен принос за оптимално използване на различните инструменти на ЕС и неговото влияние върху събитията в региона; като има предвид, че без да е определен специален представител на ЕС за Судан/Южен Судан, ЕС ще остане встрани от международните преговори и усилия;

У.  като има предвид помощта, предоставяна от Европейския съюз на групата на високо равнище на Африканския съюз, която включва бившия южноафрикански президент Табо Мбеки в качеството на председател, както и помощта, предоставяна от Съюза на мисиите на ООН, а именно мисията на ООН в Судан (UNMIS), мисията на ООН в Южен Судан (UNMISS), смесената операция на ООН/АС в Дарфур (UNAMID) и Временните сили за сигурност на ООН за Абией (UNISFA);

Ф.  като има предвид, че групата държави от Г-7+ (включително Южен Судан) и Международният диалог за укрепване на мира и изграждане на държавните структури формулираха „Нов път за поемане на ангажименти в нестабилни държави“, който впоследствие беше подкрепен от ЕС и още 36 държави на Четвъртия форум на високо равнище за ефективност на помощта в Пусан през декември 2011 г.;

Х.  като има предвид, че през април 2013 г. във Вашингтон се проведе форум за икономическо партньорство, на който беше обявено „споразумение за нов път“, съдържащо рамкови разпоредби за нови ангажименти за международна помощ за развитието на Южен Судан;

Ц.  като има предвид, че външните усилия в сферата на изграждането на държавни структури и развитието могат да бъдат успешни само ако ръководството на Южен Судан поеме ангажименти в тази връзка и е в състояние да изгради отговорно, отзивчиво и приобщаващо управление, както и ако преодолее краткосрочните или клиентелистки интереси; като има предвид, че Южен Судан все още не е включен в повечето показатели за управление и все още има твърде малко количествени данни относно мащаба на корупцията в държавата; като има предвид, че международната общност — както частни лица, така и публични — не толерира корупцията и по тази причина е необходимо да гарантира, че предоставянето на помощи или инвестиции не води до вредни практики и не ги насърчава;

Ч.  като има предвид, че липсва мрежа за социална сигурност и достъпът до услуги, напр. в сферата на здравеопазването, електро- и водоснабдяването остава изключително ограничен; като има предвид, че според някои оценки само една трета от населението има достъп до чиста вода и като има предвид, че проблемите с достъпа до вода изостриха общностните конфликти;

Ш.  като има предвид, че жените и момичетата в Южен Судан са засегнати от най-висок процент на майчина смъртност в света и че една от всеки седем жени в Южен Судан умира по време на или непосредствено след раждането(29); като има предвид, че основните причини за майчината смърт са инфекции и/или кръвоизливи и че Южен Судан е засегнат от сериозна липса на основно медицинско оборудване и квалифицирани медицински сестри и акушерки;

Щ.  като има предвид, че се счита, че в Южен Судан 48 % от момичетата на възраст между 15 и 19 години са принуждавани да сключат брак и че има данни за 12-годишни момичета, които са принудени да сключат брак, което засяга пряко броя на момичетата, записани в училище, като те са само 39 % от учениците в началното училище и 30 % от учениците в средното училище;

AA.  като има предвид, че схващането, че жените са собственост на бащата или на съпруга, е залегнало в системата на зестра, която съществува в Южен Судан;

AБ.  като има предвид, че домашното насилие се счита за вкоренена социална норма в Южен Судан и че 82 % от жените и 81 % от мъжете считат, че жената следва да понася домашно насилие и да крие проблема в рамките на семейството(30);

AВ.  като има предвид, че делът на неграмотността се оценява на повече от 80 % от населението (най-високият процент на неграмотност сред жените в света), като момичетата представляват само 25 % от записаните в училище деца, което е най-ниският дял на достъп до образование за момичетата в света; като има предвид, че съществува недостиг на учители;

AГ.  като има предвид, че съществува недостиг на учители и сериозна необходимост от специалисти с професионално образование, както и нужда от учебни заведения за обучение на квалифицирана работна ръка;

AД.  като има предвид, че огромните площи обработваеми земи в Южен Судан означават, че селскостопанският сектор не само разполага с многообещаващ потенциал от гледна точка на доходни търговски перспективи и възможности за създаване на работни места на местно равнище в страната, но че той би спомогнал и за облекчаване на недостига на храна в самия Южен Судан и, в дългосрочен план – за посрещане на потребностите на съседните държави;

AЕ.  като има предвид, че жените са ключов фактор за намаляване на продоволствената и хранителна несигурност и могат да спомогнат за засилване на селскостопанската производителност;

AЖ.  като има предвид почти пълната липса на постоянни инфраструктури за пътен и железопътен транспорт и плавателни пътища в Южен Судан; като има предвид, че развитието на съответните инфраструктури е необходимо за увеличаване на икономическия растеж в страната, както и на търговията, достъпа до пазари и създаването на работни места;

AЗ.  като има предвид, че броят на противопехотните мини и на неексплодиралите взривни боеприпаси, оставащи скрити в Южен Судан след края на гражданската война, се оценява на няколко милиона;

AИ.  като има предвид, че вътрешната сигурност остава едно от решаващите предизвикателства пред Южен Судан, като няколко конфликта с ниска интензивност водят до сериозна хуманитарна ситуация; като има предвид, че многократно са били докладвани случаи на произвол от страна на южносуданските сили за сигурност, включително убийства без присъда, изнасилвания и изтезания по време на кампании за разоръжаване на цивилното население; като има предвид, че предприетите след 2005 г. усилия в областта на демобилизацията, разоръжаването и реинтеграцията са в застой, и като има предвид, че липсва приемлива система за пенсиониране на ветераните;

AЙ.  като има предвид, че населението е изправено пред сериозни рискове от продоволствена несигурност, която тази година е засегнала 4,1 милиона южносуданци; като има предвид твърде ограничения достъп до здравни услуги, недостига на персонал и медицински материали, хуманитарните нужди на разселеното заради конфликтите население; като има предвид процента на детска смъртност при децата под 5 години, както и процента на майчина смъртност, който е най-високият в света;

AK.  като има предвид, че през 2013 г. Южен Судан слезе с 12 места по-надолу в класацията за свободата на печата на „Репортери без граница“ — до 124-то място от 180 държави в класацията;

AЛ.  като има предвид, че трайна стабилност в дългосрочен план в Африканския рог може да се изгради единствено със силни институции, с отреждането на дължимата роля и място на гражданското общество, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека, по-специално свободата на изразяване, както и при по-добри икономически перспективи за обществото като цяло; като има предвид, че според наличните сведения разделянето на Судан и Южен Судан е довело до конфликт на религиозна основа; като има предвид, че голяма бежанска вълна се насочи от Судан към предимно християнския Южен Судан; като има предвид, че броят на бежанците, отишли от Судан в Южен Судан през юни 2013 г., се изчислява на 263 000 души(31);

AM.  като има предвид, че журналистите често са заплашвани, арестувани и задържани, без да им е предявено обвинение; като има предвид докладите, че силите за сигурност тормозят и задържат незаконно журналисти; като има предвид, че органите в Южен Судан не проведоха бързи, ефективни и безпристрастни разследвания на нападенията срещу журналисти или на случаи като убийството на критика на правителството и журналист Исая Абрахам;

AН.  като има предвид, че слабости в съдебната система предизвикват сериозни нарушения на правата на човека; като има предвид, че съществува ясна необходимост от специализирано обучение в областта на правата на човека за юристите; като има предвид, че за справяне с безнаказаността е необходимо да се повиши познаването на основните инструменти в областта на правата на човека, което ще спомогне за тяхното прилагане; като има предвид, че е налице почти пълна липса на правна помощ в наказателноправната система;

AO.  като има предвид, че официалният език на Южен Судан е английският, но че той не се говори масово, както и че по-голяма част от южносуданското население е неграмотно; като има предвид, че английският език преобладава в обществените услуги, в съдебната система, в частните предприятия, както и в най-големите медии в държавата; като има предвид, че различните етноси в Южен Судан говорят общо повече от 60 езика и диалекта; като има предвид, че езикът е основен фактор за национално обединение, и като има предвид поради това важността на една подходяща езикова политика;

AП.  като има предвид, че в Южен Судан ще продължи да се прилага смъртното наказание, освен ако не се направят изменения в това отношение в конституцията на държавата;

AР.  като има предвид, че широко разпространената практика на бракове в детска възраст (близо половината от всички момичета в Южен Судан на възраст между 15 и 19 години са омъжени) създава среда, в която съществува повишена уязвимост към физическо, сексуално, психологическо и икономическо насилие;

AС.  като има предвид, че равноправното участие на жените в обществената сфера е конституционно право, подкрепено от задължителна квота от 25 %; като има предвид, че въпреки ангажимента на правителството на Южен Судан да увеличи участието на жените в обществения сектор, напредъкът в това отношение беше ограничен; като има предвид, че ефективното включване на жените на Южен Судан в омиротворяването, управлението и икономическото развитие може да помогне за укрепване на мира и сигурността в страната;

1.  Приветства появилите се наскоро признаци за успокояване на напрежението между правителствата на Южен Судан и Република Судан, демонстрирани по време на посещението на президента на Южен Судан в Република Судан в началото на септември 2013 г., както и изявленията на добра воля от двете страни по този повод; подчертава, че икономическото и социалното развитие на двете държави зависи до голяма степен от това те да поддържат мирни отношения в дух на сътрудничество;

2.  Призовава правителствата на двете държави и международната общност да продължат и да увеличат усилията си за решаване на въпросите, останали неуредени след изтичането на Всестранното мирно споразумение от 2005 г. и обявяването на независимост на Южен Судан през юли 2011 г., които все още пречат на добросъседските отношения, както и изцяло да се въздържат от използването на заплахи и военна сила и от подкрепата за незаконни въоръжени сили в региона;

3.  Призовава органите на властта в Южен Судан да спазват Резолюция 2109 на Съвета за сигурност на ООН, да подкрепят принципите на правовата държава, да изпълняват своите отговорности за защита на цивилното население и за зачитане на основните права на гражданите; също така призовава органите на Южен Судан да увеличат усилията си за справяне с широкоразпространените и насилствени кражби на добитък, които обикновено се извършват в селските райони на страната;

4.  Изразява съжаление, че препоръката на Африканския съюз към правителствата в Хартум и Джуба за провеждането на референдум относно спорния район Абией през октомври 2013 г. не е довела до ефективни действия; призовава органите на Южен Судан да гарантират, че номадите от племето мисерия могат да вземат участие в референдума, тъй като Хартум не приема провеждането му в противен случай; приветства декларацията на органите на Южен Судан, в която се изтъква, че племето мисерия винаги е имало свободен достъп до водата и пасищата на Абией и че ще продължи да разполага с това право и в бъдеще;

5.  Предлага на правителствата на Судан и на Южен Судан да обмислят като последна възможност сезирането на Международния съд, за да уредят по законоустановен и мирен начин най-новите проблеми във връзка с границите между Судан и Южен Судан;

6.  Настоятелно призовава Република Судан и Република Южен Судан да спазват напълно споразуменията от Адис Абеба от септември 2012 г.;

7.  Отново заявява подкрепата си за регионалния ангажимент на Европейския съюз, поет в съответствие със Стратегическата рамка на ЕС за Африканския рог, както и в рамките на всеобхватния подход за Судан и Южен Судан; отбелязва освен това географското припокриване в региона на Сахел и свързаните с това политически, икономически и социални предизвикателства; следователно призовава Европейския съюз да координира по-ефективно своята стратегия в по-широкия регион, по-конкретно чрез обвързването на целите и обхвата на Стратегическата рамка на ЕС за Африканския рог с тези на Стратегията на ЕС за сигурност и развитие в Сахел; насърчава внимателното разглеждане на правата на човека в тази връзка в рамките и на двата инструмента; освен това призовава Европейския съюз да работи, наред със специалния представител на ЕС за Африканския рог, и със специалните представители на Европейския съюз за Сахел и правата на човека, когато предприема мерки във връзка с оставащите предизвикателства в този район и да се включи в широкообхватен диалог с регионалните партньори с цел по-добро сътрудничество и развитие;

8.  Признава и напълно подкрепя посредничеството на специалния представител на Европейския съюз за Судан и Южен Судан и други партньори на ЕС; призовава всички институции на ЕС и държавите членки да изградят и/или поддържат конструктивен диалог с двете държави, както и да допринесат за истински процес на всеобхватен национален диалог за бъдещето на населението на Судан и на Южен Судан;

9.  Настоятелно призовава органите на Судан и на Южен Судан да приложат в пълна степен Всестранното мирно споразумение (ВМС), което призовава двете държави да намерят решение на въпросите относно разделянето на властта, гражданството, приходите от нефта и разделянето на дълговете; подчертава, че въпреки значителните различия между правителствата на Хартум и Джуба, особено относно спорния референдум в Абией, който трябваше да се проведе през октомври 2013 г., съществуват положителни признаци на сътрудничество между двете правителства, като например инициативата за позволяване на трансгранични движения като подготвителна стъпка към сключването на търговски споразумения между двете страни; приветства напредъка, постигнат от Африканския съюз за помиряване на президентите на Судан и Южен Судан с цел насърчаване на прилагането на споразуменията за сътрудничество; призовава Судан и Южен Судан да подновят преговорите за доставката на нефт на север;

10.  Призовава Южен Судан и Судан да използват оптимално богатството и потенциала, които представляват нефтените ресурси в региона и за двете държави, и да постигнат споразумение по нерешените временни икономически договорености между двете държави;

11.  Подчертава значението на Споразумението за сътрудничество между Судан и Южен Судан, включително секторните споразумения, подписано в Адис Абеба на 27 септември 2012 г.; подчертава обаче своето безпокойство по повод на едностранното изявление, направено от правителството на Судан по отношение на прекратяването на износа на нефт от Южен Судан и замразяването на всички секторни споразумения като мярка, която ще нанесе вреди на икономиките и на двете страни и ще повиши напрежението в региона; призовава двете правителства да работят с изпълнителната група на високо равнище на Африканския съюз за връщане към споразумението за сътрудничество, прекратяване на подкрепата за въоръжените бунтовнически групи, пълно спазване на споразумението за безопасна демилитаризирана гранична зона, наблюдавана от разширените Временни сили за сигурност на ООН за Абией, както и за подготвяне на референдум относно бъдещия статут на Абией;

12.  Призовава всички групи и партии в Южен Судан да разработят съвместна визия за своята държава и нейното развитие в условия на мир, просперитет и справедливост; предлага на правителството на Южен Судан да обмисли започването на приобщаващ национален дебат, за да се сложи край на междуетническите конфликти и да се мисли в посока установяване на мирни отношения;

13.  Подчертава, че е важно да бъде показана на народа на Южен Судан стойността и ефективността на неговата нова демократична държава, включително чрез установяването на стабилно правителство, което не функционира с произволни президентски укази и гарантира разделението на изпълнителната, законодателната и съдебната власт, както и зачита правата на човека и свободата на медиите, предприема мерки за превенция на корупцията и борба с нея и предоставя обществени услуги и инфраструктури, включително в селските райони извън Джуба; изразява съжаление във връзка с въздействието на корупцията в тази нова държава и призовава международната донорска общност, включително Европейския съюз, да оцени внимателно възможностите на Южен Судан за справяне с този въпрос; освен това призовава Южен Судан да увеличи усилията си за борба с корупцията, включително инициативите на президента Киир срещу висши длъжностни лица, като в същото време насърчава правителството да продължи прилагането на своя план за развитие, включително чрез диверсификация на икономиката, за да се избегне зависимостта от износа на нефт;

14.  Настоятелно призовава Южен Судан да ратифицира Споразумението от Котону между ЕС и държавите от АКТБ, с цел да се даде възможност за дългосрочен ангажимент на ЕС към развитието на Южен Судан и подчертава, че присъединяването на Южен Судан към Споразумението не следва по никакъв начин да засяга помирението и конструктивните отношения с Република Судан, който в действителност има дългосрочен интерес от развитието на всички негови съседи в условия на просперитет;

15.  Призовава Южен Судан да ратифицира незабавно международните споразумения за защита на правата на човека;

16.  Призовава ключовите международни партньори, особено държавите – членки на ЕС, Комисията и ЕСВД, да поддържат ангажимента си към развитието и изграждането на държавни структури и към сигурността за всички хора в Южен Судан; подчертава необходимостта да се направи връзка между укрепването на мира, включително по отношение на справянето с миналото, и усилията за изграждане на държавни структури, за да се гарантира устойчиво изграждане на държавни структури; подкрепя включването на ЕС като ключов партньор в контекста на Новия път посредством Споразумение за изграждане на държавните структури;

17.  Призовава ключовите международни партньори, особено държавите – членки на ЕС, Комисията и ЕСВД, да поддържат ангажимента си към развитието и изграждането на държавни структури и към сигурността за всички хора в Южен Судан; подкрепя включването на ЕС като ключов партньор в контекста на Новия път посредством Споразумение за изграждане на държавните структури;

18.  Подчертава значението на Европейския съюз, който работи с многостранни партньори и донори, с оглед подкрепа на пътя на Южен Судан към демокрацията; приветства в тази връзка финансовата вноска на Европейския съюз (4,9 милиона щатски долара) за Международната организация по миграция, която ще улесни диалога и комуникацията между различните племена и кланове относно разпределянето на ограничените ресурси (вода, пасища) в условията на растящо междуобщностно насилие; приветства работата на Организацията на ООН за образование, наука и култура (Юнеско) за опазването на историческите архиви като важен инструмент за Южен Судан в неговия процес на изграждане на нация; настоятелно призовава правителството на Южен Судан, предвид нарастващата чувствителност на международната общност по въпроса за химическите оръжия, да подпише и ратифицира колкото е възможно по-бързо Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване, както и други договори за контрол върху оръжията и за разоръжаване, включително тези, които са насочени към справяне с незаконното и неконтролирано движение на малки оръжия и леки въоръжения;

19.  Припомня, че всички форми на бюджетна подкрепа за развиващите се държави се нуждаят от подходящи инструменти за управление на риска, следва да бъдат допълващи към други форми на помощ и трябва да бъдат подкрепени от подходящ парламентарен контрол върху националния бюджет в държавата получател, както и от други форми на отчетност и от участието на гражданите, и че тези мерки трябва да бъдат гарантирани и да се ползват с подкрепата на националното правителство и съответните донори, предоставящи помощ;

20.  Насърчава ЕСВД, специалния представител на ЕС за Судан и Южен Судан и Комисията да повишат осведомеността и видимостта на много положителния принос на ЕС за мирния, демократичен преход и за икономическото и социалното развитие на Южен Судан; изразява загриженост, че прекратяването на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Судан и Южен Судан във време, когато редица ангажименти, съдържащи се във Всестранното мирно споразумение от 2005 г. и споразумението от Адис Абеба от септември 2012 г. все още не са изцяло изпълнени, може да намали още повече тази видимост и средствата за предприемане на действия от страна на ЕС и неговите държави членки; изисква продължаване на мандата на специалния представител, вместо планираното добавяне на Судан към и без това вече претоварения мандат на специалния представител за Африканския рог;

21.  Призовава за редовно преразглежданe на Стратегическата рамка на ЕС за Африканския рог и неговия всеобхватен подход към Судан и Южен Судан с цел да се гарантира, че инструментите на политиката и съответните ресурси са конкретно съобразени с оказването на подкрепа за мирния процес и изграждането на демократични структури, включително подготовката на избори през 2015 г.; отбелязва, че бъдещите мандати на специалните представители на ЕС в региона, в това число решенията за сливане на постове, следва да се разглеждат в контекста на това преразглеждане на политиката и в отговор на политическите реалности на място;

22.  Приветства факта, че от 2011 г. насам, когато Южен Судан придоби независимост, ЕС е отделил 285 милиона евро под формата на помощ за развитие за Южен Судан (като тази сума не включва помощта от държавите членки), в допълнение към хуманитарната помощ;

23.  Призовава държавата да не възпрепятства НПО и хуманитарните организации да достигат до населението в зоните на конфликти; припомня, че това възпрепятстване на НПО и на хуманитарните организации е нарушение на международното хуманитарно право;

24.  Подкрепя насочването на помощта от ЕС за Южен Судан основно към селското стопанство, демократичното управление и върховенството на закона, образованието и здравеопазването; отбелязва, че макар законите и разпоредбите да са налице, тяхното прилагане изостава; приветства усилията на Комисията да предостави подкрепа за изграждане на капацитет в правната система на Южен Судан, по-специално да предоставя техническа помощ за съдебната система и Върховния съд; приветства подкрепата на ЕС за Националното законодателно събрание на Южен Судан;

25.  Настоятелно призовава Комисията, държавите членки и органите на Южен Судан да работят с общностите и организациите на жени с цел осигуряване и насърчаване на достъпа до образование, сексуалните и репродуктивни права и здравни услуги за жените и момичетата, включително на достъпа до противозачатъчни средства и изследвания и лечение на ХИВ/СПИН;

26.  Призовава финансираните от ЕС проекти да се наблюдават и оценяват редовно, включително по отношение на постигнатия напредък за равенство между половете, като Парламентът бъде информиран за резултатите;

27.  Призовава да се вземат предвид възгледите на местните общности, и по-специално на жените, така че да могат да се набележат по-ясни цели за проектите, а целите да могат да бъдат пригодени към ситуацията по места и нейното развитие;

28.  Призовава международната общност, и в частност ЕС и неговите държави членки в контекста на тяхната външна дейност и в сътрудничество с местни партньори и НПО, да постави акцент върху значението на достъпа на момичетата до основно образование и на усилията за преодоляване на неграмотността сред възрастното население, която лишава Южен Судан от ценен човешки капитал, от който той се нуждае за своето развитие и за укрепването си като демократична държава;

29.  Препоръчва създаването възможно най-бързо на образователна система, която ще осигури специалисти за изграждането и поддържането на инфраструктурата на Южен Судан, като пътища, жилища, системата за пречистване на водите, пречиствателните станции, електрическите, информационните и телефонните мрежи и т.н.;

30.  Приветства подкрепата на ЕС за Групата на високо равнище на Африканския съюз по изпълнението на договореностите за Судан и Южен Судан(AUHIP), като в същото време призовава за преразглеждане на групата с оглед оценка на нейната ефективност; изразява съжаление, че подкрепата от ЕС не винаги е била напълно видима;

31.  Подчертава, че е необходимо да се подпомогнат механизми, които ще дадат възможност за правилното и прозрачно разпределяне и управление на приходите от нефт; призовава органите на Южен Судан и Националното законодателно събрание, както и международните партньори и дружества в Южен Судан, да допринесат за постигането на по-голяма прозрачност при генерирането и употребата на тези приходи; приветства неотдавнашното приемане от Националното законодателно събрание на Закона за управление на приходите от нефт; призовава за бързото му утвърждаване от президента и за бързото прилагане на всички разпоредби на този закон;

32.  Подчертава необходимостта от мащабни и устойчиви инвестиции в инфраструктурата, в предоставянето на основни услуги и в областта на развитието на селското стопанство в Южен Судан; настоява, че развитието на селското стопанство следва да има като първостепенна задача обезпечаването на продоволствената сигурност на населението и диверсификацията на икономиката на страната, която може да бъде застрашена от концесиите на плодородни земи, предоставени на частни чуждестранни дружества за добив и износ на големи количества стоки; във връзка с това изтъква значението на земевладението, в голяма степен пренебрегвано в Южен Судан, което доведе до спорове относно земи и представлява една от първопричините за конфликти в страната; призовава ЕС да подкрепи усилията за управление на земята и за укрепване на сигурността на владението в страната, като същевременно се вземат под внимание местните неофициални договорености за разрешаване на спорове и признаване на обичайното право на владеене;

33.  Насърчава правителството на Южен Судан да повиши диверсификацията на икономиката и да намали зависимостта от въглеводородите; насърчава Южен Судан да увеличи местното производство на храни, да подкрепя ориентираните към износа индустрии и да развива транспортната инфраструктура, с цел да се улесни достъпът до пазарите;

34.  Обръща внимание на приноса, който жените биха могли да дадат за развитието на селското стопанство и икономиката на селските райони; насърчава Южен Судан да предприеме мерки за стимулиране на участието на жените в тези икономически дейности;

35.  Припомня колко е важно развитието и подобряването на инфраструктурата, която позволява достъп до питейна вода и вода с по-добро качество в цялата страна, препоръчва подобряване на планирането на инвестициите в хидроенергетиката;

36.  Подчертава, че гарантирането на сигурността за всички хора в Южен Судан изисква подновяване на усилията на правителството на Южен Судан и неговите международни партньори с оглед успешно приключване на процеса на разоръжаване, демобилизация и реинтеграция (РДР) на въоръжените групировки и предприемане на по-всеобхватна реформа в сектора на сигурността (РСС), водеща до намаляване на размера на редовната армия, както и до нейната професионализация, пълното зачитане на гражданския контрол и командната верига, както и до по-голямо зачитане на правата на човека сред въоръжените сили; подчертава необходимостта от конструктивно и интензивно сътрудничество с гражданското общество и сдруженията на жените в Южен Судан за справяне с проблема с несигурността и за насърчаване на спазването на правата на човека, включително правата на жените;

37.  Изразява дълбока загриженост, че жените и децата от въоръжените конфликти в Южен Судан са преобладаващото мнозинство от вътрешно разселените лица и бежанци; призовава за ефективен мониторинг за спазването на правата на човека, включително относно сексуалното или основано на пола насилие, както и относно извършени нарушения и злоупотреби срещу деца; призовава всички воюващи страни да сложат край на безнаказаността на извършителите;

38.  Настоятелно призовава правителството на Южен Судан да осигури равенство на половете и да гарантира, че жените се ползват от своите права и свободи без да бъдат дискриминирани на каквото и да е основание — пол, раса, религиозни или културни убеждения, или национален или социален произход;

39.  Призовава органите на Южен Судан да въведат семейно законодателство, което да предвижда минимална възраст за сключване на брак и условия за упражняване на родителски права, както и закон, който да разглежда насилието, основано на пола, като по-специално криминализира вредни традиционни практики като гениталното осакатяване на жени;

40.  Настоятелно приканва правителството на Южен Судан да ратифицира Конвенцията на ООН относно премахването на всички форми на дискриминация по отношение на жените и Конвенцията на ООН относно правата на детето;

41.  Призовава правителството на Южен Судан да продължи да сътрудничи изцяло на мисията на ООН в Република Южен Судан (UNMISS) и да подпомага ООН при изпълнение на нейния мандат, по-специално що се отнася до защитата на цивилни граждани; настоятелно призовава държавите – членки на ООН да изпълнят ангажимента си към UNMISS, като същевременно реалистично адаптират, ако е необходимо, нейния мандат, като отчитат развиващия се капацитет на южносуданските органи да предоставят сигурност на хората през следващите години;

42.  Изразява учудване, че ООН не предоставя на ЕС — предвид неговите вноски в бюджета на организацията — специален статут по време на мисиите за наблюдение на избори, който да гарантира, че наблюдателите се ползват със закрила и могат да извършват правилно своята дейност (т.е. предоставяне на охраняеми жилища и достъп до здравни грижи);

43.  Подчертава значението на замяната на временната конституция с постоянно действаща конституция, въз основа на обществени консултации и подкрепа; изразява безпокойство относно липсата на политическа воля от страна на правителството на Южен Судан; напомня енергично на правителството неговите задължения съгласно президентския указ за осъществяване на процес на преразглеждане на конституцията и призовава правителството да направи това преди изборите през 2015 г.; призовава Европейския съюз и неговите държави членки да съпроводят и подпомогнат процес на изработване на конституция, за който отговорността и инициативата се поемат на местно равнище и който трябва да включва всички групи на обществото, в това число жените и хората, живеещи в периферните региони; отправя искане към делегацията на Европейския съюз в Джуба, с оглед на президентските избори през 2015 г., да осигурят прилагането на мерките, предвидени в доклада на мисията за наблюдение на изборите на Съюза през 2011 г.;

44.  Приветства поетия от президента на Южен Судан ангажимент за постигане на целта от най-малко 25 % женско участие в кабинета и го приканва да засили участието на жените в протичащия конституционен процес; припомня, че жените играят ключова роля в процесите на решаване на конфликти, изграждане на мир и изграждане на стабилна държава; призовава органите на Южен Судан, в тази връзка, да гарантират цялостното включване на жените в осъществяването на мирния процес със Судан; призовава международната общност да продължава да подкрепя участието на жените на всички равнища на обществения живот;

45.  Настоятелно призовава правителството на Южен Судан да увеличи усилията за създаване на пътна карта, с оглед поддържане на процеса на преход до пълното възстановяване в цялата страна на конституционния ред и на върховенството на закона, чрез организирането на демократични, свободни, честни и прозрачни избори през 2015 г.; призовава ЕС и неговите международни партньори да увеличат своята подкрепа за предстоящия изборен процес;

46.  Отбелязва, че след ВМС от 2005 г. са положени усилия за по-интензивна борба с корупцията, но че рамката на Южен Судан за борба с корупцията е все още в ранна фаза на развитие; отбелязва също така, че дори когато съществуват правни инструменти, липсата на капацитет, ресурси и политическа воля могат да възпрепятстват тяхното прилагане; насърчава Южен Судан да ратифицира международните конвенции за борба с корупцията и призовава южносуданските органи да разработят и прилагат интегрирана стратегия срещу корупцията; подчертава, че международната общност и ЕС следва да подпомагат усилията на Южен Судан в тази област, по-специално чрез повишаване на подкрепата за изграждането на капацитет;

47.  Настоятелно призовава правителството на Южен Судан да приеме всички закони за медиите, така че да защити свободата на медиите и да им предостави гаранции при упражняването на тяхната информационна дейност;

48.  Призовава Службата за национална сигурност на Южен Судан да прекрати тормоза над защитниците на правата на човека и над журналистите и неправомерното задържане и цензурата на журналисти – действия, които нарушават конституцията на Южен Судан, което прави наложително правителството да гарантира свободата на пресата;

49.  Настоятелно призовава органите на Южен Судан да извършат бързи, ефективни и безпристрастни разследвания на всички твърдения за случаи на заплахи и нападения срещу защитници на правата на човека и журналисти и да търсят отговорност от извършителите, в съответствие с международните стандарти; приветства предприетите наскоро от органите стъпки за разследване на убийствата на цивилни граждани и за разследване на предполагаемите нарушения на правата на човека от страна на въоръжените сили;

50.  Настоятелно призовава правителството на Южен Судан да направи всичко по силите си, за да прекрати екзекуциите без присъда и да открие и подведе под съдебна отговорност служителите на службите за сигурност, обвинени в убийството на журналиста Исая Абрахам;

51.  Настоятелно призовава органите на Южен Судан да засилят борбата срещу безнаказаността, като предоставят на заетите в съдебните и правоприлагащи органи инструменти, предназначени да предотвратяват и ограничават насилието срещу жени, като гарантират, че извършителите са действително осъдени;

52.  Препоръчва на Съвета по правата на човека да създаде ефективен механизъм за проследяване на положението с правата на човека в Южен Судан, например чрез независим експерт;

53.  Решително се противопоставя на смъртното наказание при каквито и да е обстоятелства и призовава Южен Судан да предприеме конкретни стъпки за неговото премахване;

54.  Подчертава, че жените в Южен Судан са изправени пред множество форми на дискриминация, както и нарушения на техните основни права, включително широко разпространените ранни и принудителни бракове, липсата на семейно право, ограниченото политическо участие на жени на всички нива на държавното управление, както и сексуално и домашно насилие; призовава правителството на Южен Судан да премахне всички видове дискриминация срещу жени, да се бори с неграмотността, като подобри достъпа до образование за жените и по този начин подобри тяхната роля в обществото и в изграждането на новата държава; призовава правителството на Южен Судан да състави национален план за действие за преустановяване на сключването на бракове в детска възраст, като насърчава, наред с другото, достъпа до образование на децата; настоятелно призовава правителството на Южен Судан, във връзка с това и като има предвид, че традиционните практики играят важна роля в обществото в Южен Судан, да сложи край на всякакви дискриминационни традиционни практики, извършвани срещу жени, като си сътрудничи с НПО, например, с цел да обучи заетите в съдебната система по въпросите от областта на правата на човека;

55.  Приветства създаването на първия колеж за медицински сестри и акушерки към учебната болница в Джуба, но отбелязва, че са необходими повече квалифицирани медицински сестри и акушерки, за да се гарантира значително подобряване на здравословното състояние на майките и децата, както и за да се отворят пътища и да се създадат повече здравни центрове въз основа на този модел в цялата страна;

56.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителствата на Южен Судан и Судан, на комисаря за правата на човека на Южен Судан, на Националното законодателно събрание на Южен Судан, на Националното събрание на Судан, на Африканския съюз и на Генералния секретар на Организацията на обединените нации.

(1) OВ C 332 E, 15.11.2013 г., стр. 49.
(2) ОВ C 33 E, 5.2.2013 г., стр. 38.
(3) OВ C 131 E, 8.5.2013 г., стр. 80.
(4) ОВ C 45 E, 23.2.2010 г., стр. 74.
(5) http://eeas.europa.eu/eueom/pdf/missions/final-report-eueom-referendum-south-sudan-2011_en.pdf.
(6) ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.
(7) ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 27.
(8) ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3.
(9) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_horsens/pdf/soudan_en.pdf.
(10) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/123591.pdf.
(11) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/138254.pdf.
(12) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-524_en.htm.
(13) http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/Sudan-SouthSudan_en.pdf.
(14) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137507.pdf.
(15) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/136969.pdf.
(16) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/134590.pdf.
(17) http://eeas.europa.eu/statements/local/local_statement_south_sudan_24072013_en.pdf.
(18) http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2010/04/Dili_Declaration_FINAL_12.04.20101.pdf.
(19) http://www.oecd.org/dac/effectiveness/Final%20file.pdf, стр. 39.
(20) http://www.oecd.org/countries/southsudan/48697972.pdf.
(21) http://wdronline.worldbank.org/worldbank/a/c.html/world_development_report_2011/abstract/WB.978-0-8213-8439-8.abstract.
(22) http://appablog.wordpress.com/2013/07/31/report-of-the-african-union-high-level-implementation-panel-for-sudan-and-south-sudan/.
(23) http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=6644.
(24) http://www.sudantribune.com/IMG/pdf/Two_Areas_Agreement.pdf.
(25) http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-34_en.pdf.http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A.HRC.21.62_en.pdf.http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23-31_en.pdf.
(26) http://www.rssnegotiationteam.org/historic-september-27-peace-agreements.html.
(27) http://www.amnesty.org/en/region/south-sudan/report-2013.
(28) http://www.hrw.org/reports/2013/03/07/old-man-can-feed-us-you-will-marry-him-0.
(29) Хуманитарни новини и анализи, доклад относно сигурността на жените в Южен Судан („Women’s Security in South Sudan“), 2012 г.
(30) Конфликти и здраве, март 2013 г.
(31) Агенция на ООН за бежанците, „CAP for South Sudan, Mid-Year Review 2013“ (Междинен преглед за 2013 г. на призива за консолидирано финансиране за Южен Судан).

Правна информация - Политика за поверителност