Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2090(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0380/2013

Předložené texty :

A7-0380/2013

Rozpravy :

PV 09/12/2013 - 24
CRE 09/12/2013 - 24

Hlasování :

PV 10/12/2013 - 9.2
CRE 10/12/2013 - 9.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0546

Přijaté texty
PDF 371kWORD 139k
Úterý, 10. prosince 2013 - Štrasburk
Úsilí mezinárodního společenství v oblasti rozvoje a budování státu v Jižním Súdánu
P7_TA(2013)0546A7-0380/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. prosince 2013 o úsilí mezinárodního společenství v oblasti rozvoje a posilování státu v Jižním Súdánu (2013/2090(INI))

Evropský parlament,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 13. června 2012 o situaci v Súdánu a v Jižním Súdánu(1),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2011 o budoucnosti rozpočtové podpory EU ve prospěch rozvojových zemí(2),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2011 o čtvrtém fóru na vysoké úrovni o účinnosti pomoci(3),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 18. prosince 2008 o rozvojových perspektivách upevňování míru a budování státu v situacích po ukončení konfliktu(4),

—  s ohledem na vyšetřovací misi Výboru pro rozvoj vyslanou v červenci 2011 do Jižního Súdánu,

—  s ohledem na závěrečnou zprávu volební pozorovatelské mise, kterou Evropská unie vyslala do Jižního Súdánu u příležitosti konání referenda ve dnech 9.–15. ledna 2011(5),

—  s ohledem na Dohodu o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000(6), poprvé pozměněnou v Lucemburku dne 25. června 2005(7) a nově revidovanou v Ouagadougou dne 22. června 2010(8),

—  s ohledem na prohlášení spolupředsedů Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU o situaci v Súdánu a Jižním Súdánu vydané v Horsens (Dánsko) v květnu 2012(9),

—  s ohledem na prohlášení EU a jejích členských států ze dne 9. července 2011 o nezávislosti Jihosúdánské republiky(10),

—  s ohledem na závěry Rady ze dne 22. července 2013 o Súdánu a Jižním Súdánu(11),

—  s ohledem na prohlášení komisařky Georgievové ze dne 5. července 2012 o Súdánu a Jižním Súdánu(12),

—  s ohledem na plán generálního ředitelství pro humanitární pomoc týkající se provádění humanitární pomoci pro Súdán a Jižní Súdán na rok 2013 a na jeho revidované znění(13),

—  s ohledem na prohlášení mluvčího vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dne 18. června 2013 o vražedném útoku na člena prozatímních bezpečnostních sil OSN pro oblast Abyei (UNISFA) v Jižním Kordofánu(14), ze dne 1. května 2013 o konfliktu v súdánských státech Jižní Kordofán a Modrý Nil(15) a ze dne 8. ledna 2013 o nedávném ukončení činnosti organizací občanské společnosti v Súdánu(16),

—  s ohledem na prohlášení ze dne 25. července 2013, které na místě vydala delegace EU poté, co prezident rozpustil celou vládu Jihosúdánské republiky(17),

—  s ohledem na prohlášení z Dillí ze dne 10. dubna 2010 nazvané „Nová vize budování míru a státu“(18),

—  s ohledem na Dohodu o angažovanosti v nestabilních zemích, která byla představena na čtvrtém fóru na vysoké úrovni o účinnosti pomoci v prosinci 2011 v Pusanu(19),

—  s ohledem na zprávu OECD za rok 2011 o mezinárodní angažovanosti v nestabilních státech – Jihosúdánské republice(20),

—  s ohledem na zprávu o světovém vývoji v roce 2011 nazvanou „Konflikt, bezpečnost a rozvoj“(21),

—  s ohledem na zprávu prováděcího panelu Africké unie na vysoké úrovni pro Súdán a Jižní Súdán zveřejněnou dne 31. července 2013(22),

—  s ohledem na prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN ze dne 8. března 2013 o zřízení bezpečné demilitarizované pohraniční zóny mezi Súdánem a Jižním Súdánem a o zahájení činnosti společného mechanismu pro ověřování a kontrolu hranic(23),

—  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 27. června 2013 na téma technická pomoc a budování kapacit pro Jižní Súdán v oblasti lidských práv (A/HRC/21/L.7/Rev.1),

—  s ohledem na rámcovou dohodu o politických a bezpečnostních opatřeních ve státech Modrý Nil a Kordofán, která byla podepsána dne 28. června 2011(24),

—  s ohledem na závěry zpráv vysoké komisařky OSN pro lidská práva, jež byly předloženy Radě pro lidská práva na jejím 21. a 23. zasedání(25),

—  s ohledem na dohody uzavřené dne 27. září 2012 v Addis Abebě mezi Súdánskou republikou a Jihosúdánskou republikou(26),

—  s ohledem na zprávu organizace Amnesty International z roku 2013 o situaci v oblasti lidských práv v Jižním Súdánu(27),

—  s ohledem na zprávu organizace Human Rights Watch nazvanou „Tento starý muž nás může živit, provdáš se za něj“(28),

—  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

—  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj a na stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0380/2013),

A.  vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN uvítala ve své rezoluci č. 1996 (2011) zřízení Jihosúdánské republiky dne 9. července 2011, a vzhledem k tomu, že Valné shromáždění OSN odhlasovalo dne 14. července 2011 přijetí Jižního Súdánu za členský stát (A/RES/65/308);

B.  vzhledem k tomu, že pás území od Sahelu po Africký roh se vyznačuje nedostatkem bezpečnosti, nízkou úrovní rozvoje a špatnou správou věcí veřejných, což lze řešit pouze uceleným přístupem;

C.  vzhledem k tomu, že nový stát Jižní Súdán patří mezi nejchudší země na světě, v němž 50 % obyvatel žije pod hranicí chudoby, a vzhledem k tomu, že existuje nebezpečí, že se tento nový stát, který povstal z válečné situace a který se nachází v nestabilním regionu, dostane do problémů, pokud se mezinárodní společenství a místní aktéři nedomluví na zavedení společné strategie, jež by vedla k vytvoření demokratického a inkluzivního státu;

D.  vzhledem k tomu, že v souvislosti s reformou bezpečnostního sektoru byla přijata určitá opatření, jako je vytvoření jihosúdánské národní policejní služby (SSNPS), Rady pro národní bezpečnost a odzbrojení (NSDC) a Rady pro demobilizaci a opětovné začlenění (DRC);

E.  vzhledem k tomu, že prosperita a životaschopnost nového státu Jižní Súdán záleží do značné míry na konstruktivních a mírových vztazích se všemi sousedními zeměmi, zejména se Súdánskou republikou, a na schopnosti těchto dvou zemí vyřešit své rozpory a dohodnout se na schůdných řešeních a následně je provádět, zejména v souvislosti se spory o hranice, s výnosy z ropy, konečným statusem oblasti Abyei, veřejným dluhem a občanstvím;

F.  vzhledem k tomu, že budování státu a překonání nestability si žádají dlouhodobou perspektivu a spolehlivé, předvídatelné a stabilní zapojení mezinárodního společenství;

G.  vzhledem k tomu, že ačkoliv Jižní Súdán čelí celé řadě vážných problémů, dosáhl tento nový stát poté, co byla v roce 2005 schválena souhrnná mírová dohoda, výrazného pokroku ve vztahu ke klíčovým ukazatelům rozvoje, mj. se šestinásobně zvýšil počet dětí navštěvujících základní školu, o 25 % poklesla úmrtnost dětí a na federální a celostátní úrovni byly zřízeny klíčové státní instituce;

H.  vzhledem k tomu, že děti jsou prvními oběťmi nejistoty a konfliktů, jimž je vystaven Jižní Súdán; vzhledem k sexuálnímu násilí páchanému na dětech a na ženách a k najímání dětí ozbrojenými skupinami;

I.  vzhledem k tomu, že rozsah demokratické obnovy se rozšíří, pokud bude více žen zapojeno do postupů pro řešení konfliktů a do politického rozhodování;

J.  vzhledem k tomu, že Jižní Súdán je do značné míry závislý na produkci ropy, jež představuje přibližně 88 % vnitrostátních příjmů, a že pokud jde o vývoz ropy, je v současnosti plně závislý na Súdánské republice; vzhledem k tomu, že tato přehnaná závislost nejen ohrožuje hospodářství v zemi, ale slouží i jako nástroj, pomocí něhož je na nový stát vyvíjen tlak, a že zvyšuje napětí a způsobuje dokonce konflikty, zejména se Súdánem, či etnické konflikty, jak tomu bylo v uplynulých dvou letech; vzhledem k tomu, že Jižní Súdán uzavřel dohody se sousedními státy – Keňou, Etiopií a Džibutskem – s cílem zjistit, zda by bylo možné vybudovat dva nové ropovody, jež by propojily jeho ropná pole s Adenským zálivem a Indickým oceánem;

K.  vzhledem k tomu, že více než roční přerušení těžby ropy jihosúdánskou vládou i uzavření ropovodů v Súdánu, které připravily Jižní Súdán o jeden ze základních zdrojů příjmu a uvrhly zemi do hluboké finanční krize následované obdobím tvrdých úsporných opatření, jež dosud neskončilo;

L.  vzhledem k tomu, že index správy zdrojů za rok 2013 sice uznává „ambiciózní právní rámec určený na podporu transparentní správy ropného odvětví“, zároveň však řadí Jižní Súdán na 50. pozici z 58 zemí, a to z toho důvodu, že orgány nezveřejňují informace o tomto odvětví ani nezavedly mechanismy řádného sledování a auditu;

M.  vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství podpořilo velkou měrou nezávislost, životaschopnost a hospodářský a sociální rozvoj Jižního Súdánu po politické i materiální stránce a že EU sehrála v této souvislosti velmi pozitivní úlohu; vzhledem k tomu, že EU a její členské státy přislíbily u příležitosti vyhlášení nezávislosti Jižního Súdánu, že s Jihosúdánskou republikou a jejími občany naváží úzké a trvalé partnerství;

N.  vzhledem k tomu, že dne 23. května 2011 schválila Rada pro Jižní Súdán balíček finanční pomoci ve výši 200 milionů EUR, aby tak zajistila financování příspěvku EU ke společnému strategickému dokumentu (strategii reakce) pro Jižní Súdán na období 2011–2013;

O.  vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství a mezinárodní humanitární organizace pozitivně zareagovaly na nutnost zmírnit utrpení obyvatel tohoto regionu, přestože přístup do některých regionů je jim znemožňován povstaleckými skupinami a súdánskou vládou, a vzhledem k tomu, že EU poskytla a nadále poskytuje výraznou humanitární pomoc, z čehož 110 milionů EUR pouze v roce 2012;

P.  vzhledem k tomu, že vyhlídky na dlouhodobější rozvoj a na posilování státu v Jižním Súdánu nelze oddělit od regionální vzájemné závislosti oblasti Afrického rohu, v neposlední řadě co se týče řešení bezpečnostních otázek ve vztahu se sousedním Súdánem (včetně regionů Dárfúr, Kordofán a Modrý Nil) a investic do hospodářské integrace s dalšími regionálními partnery;

Q.  vzhledem k tomu, že Jižní Súdán je jednou z prvních zemí, ve kterých Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ), Komise a členské státy EU uvedly v souladu s rozvojovým plánem pro Jižní Súdán do praxe společné plánování, a to v podobě jednotného strategického dokumentu EU pro tuto zemi dojednaného v prosinci 2011, jehož součástí je rozvojová pomoc v celkové výši 830 milionů EUR;

R.  vzhledem k tomu, že Jižní Súdán dosud nepřistoupil k dohodě z Cotonou a že vláda Jižního Súdánu vyjadřuje své obavy ohledně možných dopadů, které by tento krok měl na vztahy se Súdánskou republikou; vzhledem k tomu, že přistoupení k dohodě z Cotonou by Jižní Súdán nezavazovalo k bezprostřednímu přistoupení k Římskému statutu; vzhledem k tomu, že tato neochota přistoupit k dohodě z Cotonou vede k problémům s plánováním pomoci EU na období po roce 2014 v rámci 11. Evropského rozvojového fondu, díky čemuž by Jižní Súdán mohl přijít nejen o prostředky přidělované jednotlivým státům, ale rovněž o prostředky z regionálních fondů a značné zdroje poskytované Evropskou investiční bankou (EIB), které by mohly být použity na zlepšení infrastruktury a regionální hospodářské integrace; vzhledem k tomu, že ratifikací dohody z Cotonou by Jižní Súdán mohl rovněž zvýšit své šance na přilákání investic evropského soukromého sektoru; vzhledem k tomu, že další finanční nástroje, které by mohl Jižní Súdán využívat po přistoupení k dohodě z Cotonou, by mohly rovněž pomoci s prováděním dohody z Addis Abeby;

S.  vzhledem k tomu, že Rada v srpnu 2010 jmenovala Rosalind Marsdenovou zvláštní zástupkyní Evropské unie pro Súdán a následně rozšířila a prodloužila její mandát, v červnu 2013 však souhlasila pouze se čtyřměsíčním prodloužením mandátu do 31. října 2013 s cílem začlenit její mandát do mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Afrického rohu, a to navzdory tomu, že Rosalind Marsdenová odvedla vynikají práci a sehrála důležitou úlohu při uplatňování rozmanitých nástrojů EU a vlivu na rozvoj v regionu; vzhledem k tomu, že bez jmenovaného zvláštního zástupce EU pro Súdán / Jižní Súdán zůstane EU stranou mezinárodních jednání a snah;

T.  vzhledem k podpoře, kterou Evropská unie poskytla panelu Africké unie na vysoké úrovni, jemuž předsedá bývalý jihoafrický prezident Thabo Mbeki, a k podpoře, kterou Unie poskytla misím Organizace spojených národů, tj. misi OSN v Súdánu (UNMIS), misi OSN v Jižním Súdánu (UNMISS), společné misi OSN a Africké unie v Dárfúru (UNAMID) a prozatímním bezpečnostním silám OSN v oblasti Abyei (UNISFA);

U.  vzhledem k tomu, že skupinou států G7+ (zahrnující Jižní Súdán) a v rámci mezinárodního dialogu o budování míru a státu byla formulována Nová dohoda o angažovanosti v nestabilních zemích, která byla následně schválena EU a dalšími 36 zeměmi na čtvrtém fóru na vysoké úrovni o účinnosti pomoci, jež se konalo v prosinci 2011 v Pusanu;

V.  vzhledem k tomu, že v dubnu 2013 se ve Washingtonu konalo fórum hospodářského partnerství, na němž bylo oznámeno, že by měla být vypracována „úmluva o nové dohodě“, která stanoví rámcové podmínky pro nové závazky mezinárodního společenství v oblasti rozvojové pomoci pro Jižní Súdán;

W.  vzhledem k tomu, že úsilí v oblasti vnějších vztahů v souvislosti s budováním a rozvojem státu může být úspěšné pouze v případě, že vrcholní představitelé Jižního Súdánu budou odhodláni a schopni vybudovat odpovědnou, vstřícnou a inkluzivní správu a přenést se přes krátkodobé či klientelistické zájmy; vzhledem k tomu, že většina ukazatelů řádné správy dosud nezachycuje situaci Jižního Súdán a že dosud existuje jen velmi málo dostupných kvantitativních údajů o rozsahu korupce v zemi; vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství, soukromé i veřejné, netoleruje korupci, a proto musí zajistit, aby poskytování pomoci či investic nevedlo ke škodlivým praktikám či tyto praktiky nepodněcovalo;

X.  vzhledem k tomu, že chybí síť sociálního zabezpečení a přístup ke službám, jako jsou zdravotní péče, elektřina a voda, zůstává velmi omezený; vzhledem k tomu, že podle některých odhadů má pouze třetina populace přístup k čisté vodě a že otázky související s přístupem k vodě vyostřily místní konflikty;

Y.  vzhledem k tomu, že jihosúdánské ženy a dívky čelí nejvyšší míře mateřské úmrtnosti na světě a každá sedmá žena v Jižním Súdánu zemře během porodu či po něm(29); vzhledem k tomu, že mezi hlavní příčiny mateřské úmrtnosti patří infekce a krvácení a že se Jižní Súdán potýká s vážným nedostatkem základního lékařského vybavení a kvalifikovaných zdravotních sester a porodních asistentek;

Z.  vzhledem k tomu, že podle odhadů je v Jižním Súdánu 48 % dívek ve věku od 15 do 19 let nuceno uzavřít manželství, a vzhledem k tomu, že k sňatku jsou údajně nuceny dvanáctileté dívky, což má přímé dopady na jejich školní docházku, takže dívky tvoří pouze 39 % žáků na základních školách a 30 % na středních školách;

AA.  vzhledem k tomu, že názor, že ženy jsou majetkem svých otců či manželů, je v Jižním Súdánu pevně zakotven v existujícím systému placení věna;

AB.  vzhledem k tomu, že domácí násilí je považováno za sociální normu, která je silně zakořeněna v celém Jižním Súdánu, a že 82 % žen a 81 % mužů se domnívá, že by ženy měly domácí násilí snášet a problémy řešit výhradně v kruhu rodiny(30);

AC.  vzhledem k tomu, že podle odhadů dosahuje míra negramotnosti více než 80 % (nejvyšší míra negramotnosti žen na světě) a dívky tvoří pouze 25 % školáků, což představuje nejnižší míru školní docházky dívek na světě; vzhledem k nedostatku učitelů v zemi;

AD.  vzhledem k nedostatku učitelů a k naléhavé potřebě absolventů odborných škol, stejně jako k potřebě vzdělávacích a školicích institucí nezbytných k zajišťování kvalifikovaných pracovních sil;

AE.  vzhledem k tomu, že zemědělské odvětví v Jižním Súdánu má s ohledem na rozlehlé plochy orné půdy slibný potenciál, nejen pokud jde o výnosné obchodní vyhlídky a pracovní příležitosti v zemi, ale mohlo by rovněž přispět k uspokojení potřeb v oblasti výživy samotného Jižního Súdánu a v dlouhodobém horizontu i sousedních zemí;

AF.  vzhledem k tomu, že ženy hrají zásadní úlohu, pokud jde o omezení problémů se zajišťováním potravin a výživy, a že mohou pomoci zvýšit produktivitu zemědělství;

AG.  vzhledem k tomu, že v Jižním Súdánu téměř neexistují stálé infrastruktury silniční, železniční a lodní dopravy; vzhledem k tomu, že vybudování těchto infrastruktur je nezbytné pro hospodářský rozvoj země a pro její obchod, přístup na trhy a tvorbu pracovních míst;

AH.  vzhledem k tomu, že množství protipěchotních min a nevybuchlé munice, které jsou pozůstatkem občanské války v Jižní Súdánu, se stále odhaduje na několik milionů;

AI.  vzhledem k tomu, že vnitřní bezpečnost zůstává jedním z hlavních problémů Jižního Súdánu, kdy několik doutnajících konfliktů vyvolává vážnou humanitární situaci; vzhledem k tomu, že jihosúdánské bezpečnostní síly se údajně opakovaně dopouštěly hrubého násilí, včetně poprav bez řádného soudu, znásilňování a mučení při kampaních zaměřených na odzbrojení civilního obyvatelstva; vzhledem k tomu, že úsilí, jež mělo být vyvíjeno v období po roce 2005 v oblasti demobilizace, odzbrojení a znovuzačlenění do společnosti, bylo pozastaveno a že neexistuje přijatelný důchodový systém pro veterány;

AJ.  vzhledem k tomu, že obyvatelstvo je vystaveno vážnému riziku nedostatečného zajištění potravin, jímž bylo v tomto roce postiženo 4,1 milionu obyvatel Jižního Súdánu; vzhledem k velmi omezenému přístupu ke zdravotnickým službám, velkému nedostatku zdravotnického personálu a materiálu a humanitárním potřebám obyvatel vysídlených z důvodu konfliktů; vzhledem k tomu, že úmrtnost dětí ve věku do 5 let a úmrtnost matek je nejvyšší na světě;

AK.  vzhledem k tomu, že Jižní Súdán poklesl v roce 2013 o 12 míst v Indexu světové svobody tisku (World Press Freedom Index), který vypracovává organizace Reportéři bez hranic, na 124. místo ze 180 hodnocených zemí;

AL.  vzhledem k tomu, že dlouhodobě udržitelné stability v oblasti Afrického rohu může být dosaženo pouze prostřednictvím silných institucí, odpovídající úlohy a postavení občanské společnosti, právního státu a dodržování lidských práv, především svobody projevu a silné hospodářské budoucnosti pro celou společnost; vzhledem k tomu, že oddělení Súdánu a Jižního Súdánu údajně vedlo k náboženskému konfliktu; vzhledem k tomu, že mnoho uprchlíků ze Súdánu se uchýlilo do převážně křesťanského Jižního Súdánu; vzhledem k tomu, že počet uprchlíků ze Súdánu do Jižního Súdánu se v červnu 2013 odhadoval na 263 000(31);

AM.  vzhledem k tomu, že dochází k častému zastrašování, zatýkání a zadržování novinářů, aniž by bylo vzneseno jakékoli obvinění; vzhledem k tomu, že bezpečnostní síly údajně obtěžovaly a nelegálně zadržovaly novináře; vzhledem k tomu, že jihosúdánské úřady neprovedly spěšné, účinné a nestranné vyšetřování útoků na novináře ani případů, jako bylo zavraždění novináře s kritickým postojem vůči vládě Isaiaha Abrahama;

AN.  vzhledem k tomu, že nedostatky soudního systému vedou k vážným případům porušování lidských práv; vzhledem k tomu, že existuje zřejmá potřeba zvláštní odborné přípravy právníků v oblasti lidských práv; vzhledem k tomu, že má-li být řešena beztrestnost, je potřeba prohloubit znalosti základních nástrojů v oblasti lidských práv, což přispěje k jejich uplatňování; vzhledem k tomu, že v systému trestního soudnictví téměř neexistuje právní pomoc;

AO.  vzhledem k tomu, že úředním jazykem Jižního Súdánu je angličtina, avšak většina obyvatelstva Jižního Súdánu je negramotná a anglicky nehovoří; vzhledem k tomu, že tento jazyk převažuje v oblasti veřejných služeb, v soudnictví, v soukromých podnicích a v největších jihosúdánských sdělovacích prostředcích; vzhledem k tomu, že v Jižním Súdánu hovoří různé etnické skupiny celkem více než 60 jazyky a dialekty; vzhledem k tomu, že jazyk je základním činitelem národní soudržnosti, a proto je vhodná jazyková politika důležitá;

AP.  vzhledem k tomu, že Jižní Súdán bude pokračovat ve výkonu trestu smrti, dokud nebude odpovídajícím způsobem změněna ústava;

AQ.  vzhledem k tomu, že častý výskyt sňatků dětí, kdy se téměř polovina všech dívek v Jižním Súdánu vdává ve věku 15 až 19 let, vytváří prostředí, jež zvyšuje jejich zranitelnost vůči tělesnému, sexuálnímu, duševnímu a hospodářskému zneužívání;

AR.  vzhledem k tomu, že spravedlivá účast žen ve veřejné sféře je ústavním právem, jež podporuje stanovená 25% kvóta; vzhledem k tomu, že navzdory příslibu vlády Jižního Súdánu, že zvýší účast žen ve veřejném sektoru, je pokrok v tomto bodě jen omezený; vzhledem k tomu, že účinné zapojení jihosúdánských žen do mírového procesu, správy a hospodářského rozvoje může napomoci upevnění míru a bezpečnosti v této zemi;

1.  vítá nejnovější známky snižujícího se napětí mezi vládami Jižního Súdánu a Súdánské republiky, jež byly zaznamenány během návštěvy jihosúdánského prezidenta v Súdánské republice na začátku září 2013, a rovněž vítá projevy dobré vůle na obou stranách, jež zazněly při této příležitosti; zdůrazňuje, že hospodářský a sociální rozvoj obou zemí záleží do značné míry na mírových vztazích mezi těmito zeměmi založených na spolupráci;

2.  vyzývá vlády obou zemí a mezinárodní společenství, aby i nadále vyvíjely a zintenzivnily své úsilí o vyřešení přetrvávajících problémů, které zůstaly nedořešené po vypršení souhrnné mírové dohody z roku 2005 a vyhlášení nezávislosti Jižního Súdánu v červenci 2011 a které stále představují překážky na cestě k dobrým sousedským vztahům, a dále je vyzývá, aby zcela upustily od používání výhrůžek a vojenské síly a přestaly podporovat nelegální vojenské síly v regionu;

3.  naléhavě žádá jihosúdánské orgány, aby plnily rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2109, dodržovaly zásady právního státu, dostály své odpovědnosti a chránily civilní obyvatelstvo a dodržovaly základní práva svých občanů; vyzývá také jihosúdánské orgány, aby zvýšily své úsilí s cílem řešit rozšířené a násilné krádeže dobytka, k nimž tradičně dochází ve venkovských oblastech země;

4.  lituje, že doporučení Africké unie určené vládám v Chartúmu a v Jubě, aby se referendum o sporném regionu Abyei konalo v říjnu 2013, nebylo následováno žádnými činnými kroky; vyzývá jihosúdánské orgány k zajištění toho, aby se referenda mohli zúčastnit nomádi kmene Misseriya, jinak bude Chartúm proti jeho konání; vítá prohlášení orgánů Jižního Súdánu, v němž zdůraznily, že příslušníci kmene Misseriya měli vždy volný přístup k vodě a pastvinám v oblasti Abyei a že toto právo budou moci nadále využívat;

5.  vládám Súdánu a Jižního Súdánu navrhuje obrátit se na Mezinárodní soudní dvůr jako na poslední instanci s cílem vyřešit právní a mírovou cestou poslední problémy na hranicích mezi Súdánem a Jižním Súdánem;

6.  naléhavě žádá Súdánskou republiku a Jihosúdánskou republiku, aby plně dodržovaly dohody uzavřené v Addis Abebě v září 2012;

7.  opět vyjadřuje svou podporu regionálnímu zapojení Evropské unie na základě strategického rámce EU pro oblast Afrického rohu a rovněž uceleného přístupu k Súdánu a k Jižnímu Súdánu; dále zdůrazňuje geografickou provázanost oblasti Sahelu a propojení její politické, hospodářské a sociální problematiky; vyzývá proto Evropskou unii, aby efektivněji koordinovala svou strategii v širším regionu, konkrétně propojením cílů a rozsahu strategického rámce EU pro oblast Afrického rohu s cíli strategie EU na podporu bezpečnosti a rozvoje v oblasti Sahelu; vybízí v rámci obou strategií k úzce provázanému přezkumu dodržování lidských práv; vyzývá dále Evropskou unii ke spolupráci se zvláštními zástupci Evropské unie pro oblast Sahelu a lidská práva i pro Africký roh při řešení přetrvávajících problémů v této oblasti a k tomu, aby se zavázala k řádnému dialogu s regionálními partnery pro účely zlepšení spolupráce i rozvoje;

8.  uznává a plně podporuje působení zvláštní zástupkyně EU pro Súdán a Jižní Súdán i dalších partnerů EU; žádá všechny orgány a členské státy EU, aby s oběma zeměmi navázaly či vedly konstruktivní dialog a rovněž aby přispěly ke skutečnému procesu komplexního vnitrostátního dialogu pro budoucnost obyvatel Súdánu a Jižního Súdánu;

9.  naléhavě vyzývá orgány Súdánu a Jižního Súdánu, aby plně prováděly souhrnnou mírovou dohodu, která oba státy vyzývá, aby řešily problematiku sdílení pravomocí, občanství, výnosů z ropy a společné dluhové odpovědnosti; zdůrazňuje, že navzdory významným rozdílům mezi vládami v Chartúmu a v Jubě, zejména pokud jde o kontroverzní referendum o oblasti Abyei, které se mělo konat v říjnu 2013, existují pozitivní známky spolupráce mezi oběma vládami, jako je iniciativa směřující k povolení přeshraničního pohybu jako přípravný krok k zavedení obchodních dohod mezi oběma zeměmi; oceňuje pokrok, jehož dosáhla Africká unie, když zajistila jednání prezidentů Súdánu a Jižního Súdánu s cílem podpořit provádění dohod o spolupráci; vyzývá Súdán a Jižní Súdán, aby obnovily jednání o dodávkách ropy na sever;

10.  vyzývá Jižní Súdán a Súdán, aby co nejlépe využily bohatství a potenciálu, jež pro obě země představují zdroje ropy v regionu, a aby dosáhly dohody o nevyřešených přechodných hospodářských ujednáních mezi oběma zeměmi;

11.  zdůrazňuje význam dohody o spolupráci včetně odvětvových dohod, které byly mezi Súdánem a Jižním Súdánem uzavřeny dne 27. září 2012 v Addis Abebě; zdůrazňuje však své znepokojení nad jednostranným prohlášením súdánské vlády ohledně ukončení vývozu ropy z Jižního Súdánu a pozastavení platnosti všech odvětvových dohod, což je opatření, které poškodí hospodářství obou zemí a vystupňuje napětí v regionu; žádá obě vlády, aby společně s výkonným panelem Africké unie na vysoké úrovni usilovaly o návrat k dohodě o spolupráci, ukončily podporu ozbrojených skupin povstalců, v plné míře dodržovaly dohodu o bezpečné demilitarizované pohraniční zóně, kterou monitorují rozšířené prozatímní bezpečnostní síly OSN v oblasti Abyei, a aby se připravily na referendum o budoucím statusu oblasti Abyei;

12.  vyzývá všechny skupiny a strany v Jižním Súdánu, aby pro svou zemi vypracovaly společnou vizi a dosáhly jejího mírového, úspěšného a spravedlivého rozvoje; navrhuje vládě Jižního Súdánu, aby zvážila zahájení vnitrostátní diskuse podporující začlenění s cílem ukončit etnické konflikty a podnítit mírové vztahy;

13.  zdůrazňuje, že je důležité obyvatelstvu Jižního Súdánu ukázat hodnotu a účinnost jejich nového demokratického státu spočívající mimo jiné ve zřízení stabilní vlády, která funguje jinak než pomocí svévolných prezidentských dekretů a zajišťuje oddělení výkonné, zákonodárné a soudní moci i dodržování lidských práv a svobodu sdělovacích prostředků, předchází korupci a bojuje proti ní a zajišťuje veřejné služby a infrastrukturu, a to i ve venkovských oblastech mimo hlavní město Juba; vyjadřuje politování nad dopadem korupce na tento nový stát a vyzývá mezinárodní společenství dárců, Evropskou unii nevyjímaje, aby pečlivě zvážilo schopnost Jižního Súdánu tuto otázku řešit; vyzývá dále Jižní Súdán, aby zvýšil úsilí s cílem vypořádat se s korupcí, včetně iniciativ prezidenta Kiira zaměřeným proti vyšším úředníkům, a aby současně podporoval vládu v dalším provádění jejího rozvojového plánu, včetně diverzifikace hospodářství a vymanění se ze závislosti na vývozu ropy;

14.  naléhavě žádá Jižní Súdán, aby ratifikoval dohodu z Cotonou uzavřenou mezi EU a státy AKT, aby tak EU mohla přijmout dlouhodobý závazek přispívat k rozvoji Jižního Súdánu, a zdůrazňuje, že přistoupení Jižního Súdánu k této dohodě by nemělo žádným způsobem ovlivnit usmíření a konstruktivní vztahy se Súdánskou republikou, která má ve skutečnosti dlouhodobý zájem o úspěšný rozvoj všech svých sousedů;

15.  vyzývá Jižní Súdán, aby co nejrychleji ratifikoval mezinárodní úmluvy na ochranu lidských práv;

16.  vyzývá klíčové mezinárodní partnery, zejména členské státy EU, Komisi a ESVČ, aby dostáli svému závazku podpořit rozvoj, budování státu a lidskou bezpečnost všech občanů Jižního Súdánu; zdůrazňuje nutnost spojit budování míru, včetně vypořádání se s minulostí, s úsilím o budování státu, a zajistit tak udržitelné budování státu; podporuje skutečnost, že EU se na základě úmluvy o budování státu zapojila jako klíčový partner do provádění Nové dohody;

17.  vyzývá klíčové mezinárodní partnery, zejména členské státy EU, Komisi a ESVČ, aby dostáli svému závazku podpořit rozvoj, budování státu a lidskou bezpečnost všech občanů Jižního Súdánu; podporuje skutečnost, že EU se na základě úmluvy o budování státu zapojila jako klíčový partner do provádění Nové dohody;

18.  zdůrazňuje význam působení Evropské unie ve spolupráci s multilaterálními partnery a dárci při podpoře Jižního Súdánu na jeho cestě k demokracii; vítá v této souvislosti příspěvek Evropské unie (ve výši 4,9 milionu USD) poskytnutý Mezinárodní organizaci pro migraci, který usnadní dialog a komunikaci mezi různými kmeny a klany o otázce, jak rozdělovat omezené zdroje (vodu, pastviny) v situaci rostoucího násilí mezi jednotlivými komunitami; vítá činnost Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (Unesco) při ochraně historických archivů jakožto významného nástroje v procesu tvorby jihosúdánského národa; naléhavě žádá vládu Jižního Súdánu, aby vzhledem ke zvyšující se citlivosti mezinárodního společenství vůči chemickým zbraním co nejdříve podepsala a ratifikovala Úmluvu o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení i další smlouvy o kontrole zbraní a odzbrojení včetně smluv, které mají řešit nelegální a nekontrolovaný tok ručních palných a lehkých zbraní;

19.  připomíná, že všechny formy rozpočtové podpory rozvojových zemí si žádají řádné nástroje pro řízení rizik, měly by doplňovat jiné druhy pomoci a musí se opírat o odpovídající kontrolu vnitrostátního rozpočtu, jež v zemi přijímající pomoc zabezpečuje parlament, jakož i o jiné formy odpovědnosti a o účast občanů, a že je třeba, aby všechna tato opatření zajistila a podpořila vnitrostátní vláda a příslušní dárci pomoci;

20.  pobízí ESVČ, zvláštní zástupkyni EU pro Súdán a Jižní Súdán a Komisi, aby zvýšily povědomí a informovanost o velmi pozitivním přínosu EU pro přechod k míru a demokracii a pro hospodářský a sociální rozvoj Jižního Súdánu; vyjadřuje obavy ohledně toho, že zrušení mandátu zvláštní zástupkyně EU pro Súdán a Jižní Súdán v okamžiku, kdy ještě nebyla splněna řada závazků obsažených v souhrnné mírové dohodě z roku 2005 a v dohodě z Addis Abeby ze září 2012, by mohlo dále snížit viditelnost tohoto mandátu a omezit vliv EU a jejích členských států; místo plánu na přidání Súdánu k již tak přetíženému mandátu zvláštního zástupce pro oblast Afrického rohu žádá o rozšíření mandátu zvláštní zástupkyně;

21.  vyzývá k pravidelnému přezkumu strategického rámce EU pro oblast Afrického rohu a uceleného přístupu k Súdánu a k Jižnímu Súdánu s cílem zajistit, aby politické nástroje a zdroje byly přizpůsobeny situaci tak, aby podpořily mírový proces a posilování demokracie, včetně příprav na volby v roce 2015; poznamenává, že v budoucnu by mandáty zvláštních zástupců EU v této oblasti, a to i rozhodnutí o slučování pozic, měly být zvažovány v souvislosti s tímto přezkumem politiky a v reakci na aktuální politické dění v zemi;

22.  vítá skutečnost, že od roku 2011, kdy Jižní Súdán získal nezávislost, vyčlenila EU na rozvojovou pomoc pro tuto zemi kromě humanitární pomoci a pomoci členských států dalších 285 milionů EUR;

23.  vyzývá stát, aby nebránil nevládním a humanitárním organizacím v přístupu k obyvatelstvu, které se nachází v oblastech konfliktů; připomíná, že tato překážka kladená nevládním a humanitárním organizacím je porušením mezinárodního humanitárního práva;

24.  podporuje skutečnost, že pomoc EU pro Jižní Súdán se zaměřuje na zemědělství, demokratickou správu a právní stát, školství a zdravotnictví; konstatuje, že i když existují právní předpisy a nařízení, jejich provádění zaostává; vítá snahy Komise poskytovat pomoc při budování kapacit jihosúdánského právního systému, zejména poskytovat technickou pomoc soudnictví a nejvyššímu soudu; vítá podporu, kterou EU poskytuje národnímu zákonodárnému shromáždění Jižního Súdánu;

25.  naléhavě vyzývá Komisi, členské státy a orgány Jižního Súdánu, aby spolupracovaly se sdruženími a ženskými organizacemi s cílem zajišťovat a podporovat přístup ke vzdělání, sexuální a reprodukční práva žen a zdravotní péči pro dívky a ženy, včetně přístupu k antikoncepci a k testování a léčbě HIV/AIDS;

26.  vyzývá k tomu, aby projekty financované EU byly sledovány a pravidelně hodnoceny, a to i pokud jde o pokrok v otázkách rovnosti pohlaví, a aby byl Parlament o výsledcích informován;

27.  vyzývá k tomu, aby byla zohledněna stanoviska místních společenství, zejména žen, tak aby bylo možné stanovit jasnější cíle pro projekty a přizpůsobit vytyčené cíle situaci a také vývoji v zemi;

28.  vyzývá mezinárodní společenství, zejména EU a její členské státy, aby v souvislosti s jejich vnější činností a ve spolupráci s místními partnery a nevládními organizacemi zdůraznily význam přístupu dívek k základnímu vzdělání a úsilí zaměřeného na boj proti negramotnosti dospělých, která Jižní Súdán připravuje o cenný lidský kapitál nezbytný pro rozvoj této země a pro její posílení jakožto demokratického státu;

29.  doporučuje co nejrychleji zavést vzdělávací systém, z něhož vzejdou kvalifikovaní odborníci schopní vybudovat a udržovat jihosúdánskou infrastrukturu, tedy silnice, bydlení, systém čištění vody, čističky, sítě elektrické energie, informační a telefonní sítě atd.;

30.  vítá podporu, kterou EU poskytuje prováděcímu panelu Africké unie na vysoké úrovni pro Súdán a Jižní Súdán, zároveň však vyzývá k přezkumu panelu za účelem posouzení jeho efektivity; vyjadřuje politování nad tím, že podpora EU není vždy zcela zřejmá;

31.  zdůrazňuje, že je třeba podpořit mechanismy, které umožní řádné a transparentní rozdělování a spravování příjmů z ropy; vyzývá jihosúdánské orgány a národní zákonodárné shromáždění a dále mezinárodní partnery a společnosti působící v Jižním Súdánu, aby přispěli k větší transparentnosti při vytváření a využívání těchto příjmů; vítá skutečnost, že národní zákonodárné shromáždění před nedávnem schválilo zákon o správě příjmů z ropy; vyzývá prezidenta, aby byl akt rychle přijat a všechny jeho postupy provedeny do právního řádu;

32.  zdůrazňuje, že je nutné provést dlouhodobé větší investice do infrastruktury, do zajišťování základních služeb a do rozvoje zemědělství v Jižním Súdánu; trvá na tom, že hlavním cílem rozvoje zemědělství by mělo být zajištění dostupnosti potravin pro obyvatelstvo a rozrůznění hospodářství této země, což však mohou ohrozit ústupky ve prospěch soukromých zahraničních společností, kterým je umožňováno využívat úrodnou půdu k produkci a vývozu velkých množství komodit; v této souvislosti zdůrazňuje, že význam držby půdy byl v Jižním Súdánu do značné míry zanedbáván, což vedlo ke sporům o půdu, které jsou jednou z hlavních příčin konfliktu v zemi; vyzývá EU, aby podpořila úsilí o řádnou správu půdy a o posílení bezpečnosti držby v zemi a zároveň zohlednila místní neformální ujednání o řešení sporů a o uznávání obyčejové držby;

33.  vybízí vládu Jižního Súdánu, aby posílila hospodářskou diverzifikaci a snížila závislost na uhlovodících; vybízí Jižní Súdán, aby zvýšil místní výrobu potravin, podpořil odvětví zaměřená na vývoz a zajistil rozvoj dopravní infrastruktury s cílem usnadnit přístup na trhy;

34.  upozorňuje na přínos, který by ženy mohly mít pro rozvoj zemědělství a venkovského hospodářství; vybízí Jižní Súdán, aby přijal opatření na podporu zapojení žen do těchto hospodářských činností;

35.  zdůrazňuje význam rozvoje a zlepšování infrastruktury umožňujících obyvatelstvu přístup k pitné a upravené vodě po celé zemi; doporučuje zlepšit plánování investic v oblasti vodní energie;

36.  zdůrazňuje, že zajištění lidské bezpečnosti pro všechny občany Jižního Súdánu vyžaduje, aby vláda Jižního Súdánu a její mezinárodní partneři opětovně vyvinuli úsilí a dokončili odzbrojení, demobilizaci a znovuzačlenění ozbrojených skupin do společnosti a provedli rozsáhlou reformu bezpečnostního sektoru, jež povede k redukci stálého vojska, jeho profesionalizaci, jednoznačnému uznání civilní kontroly a řetězce velení a rovněž k lepšímu dodržování lidských práv ze strany ozbrojených sil; zdůrazňuje potřebu konstruktivního a častého zapojení jihosúdánské občanské společnosti a ženských organizací s cílem řešit problém nejistoty a podporovat dodržování lidských práv, včetně práv žen;

37.  je hluboce znepokojen skutečností, že ženy a děti představují v ozbrojených konfliktech v Jižním Súdánu převážnou většinu vnitřně vysídlených osob a uprchlíků; vyzývá k účinnému monitorování lidských práv, včetně jakéhokoli sexuálního násilí a násilí na základě pohlaví nebo násilí a zneužívání páchaného na dětech; vyzývá všechny válčící strany, aby skoncovaly s beztrestností pachatelů;

38.  naléhavě žádá jihosúdánskou vládu, aby zajistila rovnost žen a mužů a zaručila, aby ženy mohly využívat svá práva a svobody bez jakékoli diskriminace, ať už na základě pohlaví, rasy, náboženského či kulturního přesvědčení, národnosti nebo sociálního původu;

39.  vyzývá jihosúdánské orgány, aby zavedly právní předpisy v oblasti rodinného práva, jimiž stanoví minimální věk pro uzavření sňatku a podmínky svěření dětí do výchovy, a také právní předpisy, které budou řešit otázky násilí na základě pohlaví, zejména tím, že postaví škodlivé tradiční zvyklosti, jako je např. mrzačení ženských pohlavních orgánů, mimo zákon;

40.  naléhavě žádá vládu Jižního Súdánu, aby ratifikovala Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen a Úmluvu OSN o právech dítěte;

41.  vyzývá vládu Jižního Súdánu, aby i nadále plně spolupracovala s misí OSN v Jihosúdánské republice (UNMISS) a aby OSN byla nápomocna při plnění jejího mandátu, zejména pokud jde o ochranu civilistů; naléhavě žádá členské státy OSN, aby dodržely svůj závazek vůči UNMISS a zároveň v případě potřeby realisticky upravily její mandát, a zohlednily tak zlepšující se schopnost jihosúdánských orgánů zajišťovat v následujících letech lidskou bezpečnost;

42.  je překvapen, že OSN neudělila EU vzhledem k jejím příspěvkům do rozpočtu OSN privilegované postavení v rámci volebních misí, které by zajistilo ochranu pozorovatelů a umožnilo jim řádně plnit své úkoly (tj. zajištění bezpečného ubytování a přístupu ke zdravotnickým službám);

43.  zdůrazňuje, že je důležité nahradit prozatímní ústavu ústavou definitivní, která bude vycházet z konzultací s veřejností a z její podpory; je znepokojen nedostatkem politické vůle na straně jihosúdánské vlády; důrazně připomíná vládě její závazky vyplývající z prezidentského dekretu, podle nichž má provést revizi ústavy, a vyzývá vládu, aby tak učinila před volbami v roce 2015; vyzývá Evropskou unii a její členské státy, aby doprovodily a podpořily postup vypracování ústavy, který budou provádět místní orgány a ponesou za něj odpovědnost a do kterého musí být zapojeny všechny skupiny společnosti, včetně žen a osob žijících v okrajových regionech; žádá delegaci Evropské unie v Jubě, aby před prezidentskými volbami v roce 2015 dohlédla na provedení opatření uvedených ve zprávě pozorovatelské volební mise vyslané Evropskou unií v roce 2011;

44.  vítá závazek prezidenta Jižního Súdánu dosáhnout vytyčeného cíle, jímž je alespoň 25% zastoupení žen ve vládě, a vybízí jej, aby posílil účast žen v probíhajícím ústavním procesu; připomíná, že při urovnávání konfliktů, budování míru a stabilního státu hrají ženy klíčovou úlohu; v této souvislosti vyzývá jihosúdánské orgány k tomu, aby zajistily plné zapojení žen do uskutečňování mírového procesu se Súdánem; vyzývá mezinárodní společenství, aby i nadále podporovalo účast žen na všech úrovních veřejného života;

45.  naléhavě žádá jihosúdánskou vládu, aby zvýšila své úsilí o vytvoření plánu na zachování procesu přechodu až do okamžiku, kdy bude v celé zemi na základě konání demokratických, svobodných, spravedlivých a transparentních voleb v roce 2015 znovu plně nastolen ústavní pořádek a právní stát; vyzývá EU a mezinárodní partnery, aby ve zvýšené míře podpořili nadcházející volební proces;

46.  konstatuje, že po uzavření souhrnné mírové dohody v roce 2005 bylo vyvinuto úsilí o zintenzivnění boje proti korupci, protikorupční rámec Jižního Súdánu se však stále nachází v počáteční fázi; konstatuje rovněž, že navzdory skutečnosti, že existují některé legislativní nástroje, může nedostatek kapacit, zdrojů a politické vůle bránit jejich provádění; vyzývá Jižní Súdán, aby ratifikoval mezinárodní úmluvy proti korupci, a vyzývá jihosúdánské orgány, aby vypracovaly a prováděly integrovanou protikorupční strategii; zdůrazňuje, že mezinárodní společenství a EU by měly být nápomocny Jižnímu Súdánu v jeho úsilí v této oblasti zejména tím, že zvýší podporu budování kapacit;

47.  naléhavě žádá vládu Jižního Súdánu, aby schválila zákony o sdělovacích prostředcích, chránila tak svobodu sdělovacích prostředků a poskytovala jim ochranu při jejich zpravodajské činnosti;

48.  vyzývá jihosúdánskou národní bezpečnostní službu, aby ukončila obtěžování aktivistů a novinářů hájících lidská práva a nezákonné zadržování a cenzuru novinářů, tedy aktivity, které jsou v rozporu s ústavou Jižního Súdánu, podle níž je vláda povinna zaručit svobodu tisku;

49.  naléhavě žádá orgány Jižního Súdánu, aby neprodleně zahájily účinné a nestranné vyšetřování všech údajných výhrůžek a útoků zaměřených proti aktivistům a novinářům hájícím lidská práva a aby v souladu s mezinárodními standardy pohnaly jejich pachatele k odpovědnosti; vítá opatření, která orgány před nedávnem přijaly a která směřují k vyšetření případů zabití civilistů a údajného porušování lidských práv ozbrojenými silami;

50.  naléhavě žádá vládu Jižního Súdánu, aby učinila vše, co je v jejích silách, aby ukončila provádění poprav bez řádného soudního procesu a aby postavila před soud důstojníky bezpečnostních složek obviněné ze zabití novináře Isaiaha Abrahama;

51.  naléhavě žádá orgány Jižního Súdánu, aby posílily boj proti beztrestnosti tím, že zaměstnance soudních a donucovacích orgánů vybaví nástroji určenými k předcházení násilí páchanému na ženách a k jeho potlačování, a zajistily tak úspěšné usvědčení pachatelů;

52.  doporučuje Radě pro lidská práva, aby zřídila účelný mechanismus sledování situace v oblasti lidských práv v Jižním Súdánu, např. v podobě nezávislého odborníka;

53.  rozhodně se staví za všech okolností proti trestu smrti a vyzývá Jižní Súdán, aby učinil konkrétní kroky k jeho zrušení;

54.  zdůrazňuje, že ženy jsou v Jižním Súdánu vystaveny různým formám diskriminace a porušování základních práv, včetně značně rozšířených sňatků v raném věku a nucených sňatků, neexistence rodinného práva, omezené politické účasti žen na všech úrovních správy a sexuálního a domácího násilí; vyzývá jihosúdánskou vládu, aby odstranila všechny druhy diskriminace žen a bojovala proti negramotnosti prostřednictvím lepšího přístupu žen ke vzdělávání, a tím zlepšila jejich úlohu ve společnosti a při budování nového státu; vyzývá jihosúdánskou vládu, aby vypracovala národní akční plán na ukončení sňatků dětí, a to mj. podporou přístupu dětí ke vzdělávání; s ohledem na to, že tradiční zvyklosti hrají ve společnosti Jižního Súdánu významnou úlohu, jihosúdánskou vládu v této souvislosti naléhavě žádá, aby ukončila veškeré tradiční zvyklosti diskriminující ženy tím, že bude spolupracovat s nevládními organizacemi například při vzdělávání soudců v oblasti lidských práv;

55.  vítá zřízení první vzdělávací instituce pro zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky ve fakultní nemocnici v Jubě, konstatuje nicméně, že je třeba více kvalifikovaných zdravotních sester, ošetřovatelů a porodních asistentek, aby se zajistilo výraznější zlepšení zdraví matek a dětí a aby se otevřely cesty a v celé zemi bylo zřízeno více zdravotnických středisek založených na tomto modelu;

56.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě Jižního Súdánu, vládě Súdánu, jihosúdánskému komisaři pro lidská práva, národnímu zákonodárnému shromáždění Jižního Súdánu, národnímu shromáždění Súdánu, Africké unii a generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

(1) Úř. věst. C 332 E, 15.11.2013, s. 49.
(2) Úř. věst. C 33 E, 5.2.2013, s. 38.
(3) Úř. věst. C 131 E, 8.5.2013, s. 80..
(4) Úř. věst. C 45 E, 23.2.2010, s. 74.
(5) http://eeas.europa.eu/eueom/pdf/missions/final-report-eueom-referendum-south-sudan-2011_en.pdf.
(6) Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.
(7) Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 27.
(8) Úř. věst. L 287, 4.11.2010, s. 3.
(9) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_horsens/pdf/soudan_en.pdf.
(10) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/123591.pdf.
(11) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/138254.pdf.
(12) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-524_en.htm.
(13) http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/Sudan-SouthSudan_en.pdf.
(14) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137507.pdf.
(15) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/136969.pdf.
(16) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/134590.pdf.
(17) http://eeas.europa.eu/statements/local/local_statement_south_sudan_24072013_en.pdf.
(18) http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2010/04/Dili_Declaration_FINAL_12.04.20101.pdf.
(19) http://www.oecd.org/dac/effectiveness/Final%20file.pdf, strana 39.
(20) http://www.oecd.org/countries/southsudan/48697972.pdf.
(21) http://wdronline.worldbank.org/worldbank/a/c.html/world_development_report_2011/abstract/WB.978-0-8213-8439-8.abstract.
(22) http://appablog.wordpress.com/2013/07/31/report-of-the-african-union-high-level-implementation-panel-for-sudan-and-south-sudan/.
(23) http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=6644.
(24) http://www.sudantribune.com/IMG/pdf/Two_Areas_Agreement.pdf.
(25) http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-34_en.pdf.http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A.HRC.21.62_en.pdf.http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23-31_en.pdf.
(26) http://www.rssnegotiationteam.org/historic-september-27-peace-agreements.html.
(27) http://www.amnesty.org/en/region/south-sudan/report-2013.
(28) http://www.hrw.org/reports/2013/03/07/old-man-can-feed-us-you-will-marry-him-0.
(29) Zprávy a analýzy humanitární činnosti, Zpráva na téma „Bezpečnost žen v Jižním Súdánu“ z roku 2012.
(30) Konflikt a zdraví, březen 2013.
(31) Agentura OSN pro uprchlíky „Souhrnná mírová dohoda pro Jižní Súdán, přezkum v pololetí 2013“.

Právní upozornění - Ochrana soukromí