Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2090(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0380/2013

Texte depuse :

A7-0380/2013

Dezbateri :

PV 09/12/2013 - 24
CRE 09/12/2013 - 24

Voturi :

PV 10/12/2013 - 9.2
CRE 10/12/2013 - 9.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0546

Texte adoptate
PDF 355kWORD 149k
Marţi, 10 decembrie 2013 - Strasbourg
Dezvoltarea și „construcția statală” a Sudanului de Sud
P7_TA(2013)0546A7-0380/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la eforturile comunității internaționale în domeniul dezvoltării și al „construcției statale” a Sudanului de Sud (2013/2090(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 iunie 2012 referitoare la situația din Sudan și Sudanul de Sud(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2011 referitoare la viitorul sprijinului bugetar al UE acordat țărilor în curs de dezvoltare(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2011 referitoare la al patrulea Forum la nivel înalt privind eficacitatea ajutorului(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 18 decembrie 2008 privind perspectivele de dezvoltare în materie de instaurare a păcii și de reconstrucție națională în situații de post conflict(4),

–  având în vedere misiunea de documentare în Sudanul de Sud a Comisiei pentru dezvoltare în iulie 2011,

–  având în vedere raportul final al misiunii Uniunii Europene de observare a alegerilor, referitor la referendumul din Sudanul de Sud, din 9-15 ianuarie 2011(5),

–  având în vedere Acordul de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific (ACP) și Uniunea Europeană și statele sale membre, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000(6), modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005(7) și modificat din nou la Ouagadougou la 22 iunie 2010(8),

–  având în vedere declarația de co-președinților Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE privind situația din Sudan și Sudanul de Sud, făcută la Horsens (Danemarca), în mai 2012(9),

–  având în vedere Declarația UE și a statelor sale membre din 9 iulie 2011 privind independența Republicii Sudanului de Sud(10),

–  având în vedere Concluziile Consiliului din 22 iulie 2013 privind Sudanul și Sudanul de Sud(11),

–  având în vedere declarația din 5 iulie 2012 a comisarului Georgieva privind Sudanul și Sudanul de Sud(12),

–  având în vedere planul privind implementarea ajutorului umanitar în Sudan și Sudanul de Sud elaborat de Direcția Generală pentru ajutor umanitar pentru 2013, precum și modificările sale(13),

–  având în vedere declarațiile purtătorului de cuvânt al Înaltului Reprezentant, Catherine Ashton, din 18 iunie 2013, referitoare la atacul mortal asupra privind atacul mortal al Forței interimare de securitate a ONU pentru Abyei (UNISFA) și menținerea păcii în Kordofanul de Sud(14), cea din 1 mai 2013 privind conflictul dintre Kordofanul de Sud din Sudan și Nilul Albastru(15), precum și cea din 8 ianuarie 2013 privind recenta suspendare a activităților organizațiilor societății civile din Sudan(16),

–  având în vedere declarația făcută local, la 25 iulie 2013, de Delegația UE, ca urmare a revocării de către președinte a întregului guvern al Republicii Sudanului de Sud(17),

–  având în vedere declarația de la Dili intitulată „O nouă viziune pentru consolidarea păcii și construcția statală”, din 10 aprilie 2010(18),

–  având în vedere Acordul privind angajamentul în cazul statelor fragile, prezentat cu ocazia celui de-al patrulea Forum la nivel înalt privind eficacitatea ajutorului, din 2011(19),

–  având în vedere Raportul OCDE din 2011 privind Implicarea internațională în statele fragile - Republica Sudanului de Sud(20),

–  având în vedere raportul din 2011 privind dezvoltarea mondială, intitulat Conflict, securitate și dezvoltare (21),

–  având în vedere Raportul Grupului la nivel înalt de punere în aplicare al Uniunii Africane pentru Sudan și Sudanul de Sud (AUHP), publicat la 31 iulie 2013(22),

–  având în vedere declarația din 8 martie 2013 a purtătorului de cuvânt al Secretarului General al ONU privind instituirea unei zone de graniță sigure și demilitarizate între Sudan și Sudanul de Sud și activarea mecanismului comun de verificare și monitorizare a frontierelor(23),

–  având în vedere rezoluția adoptată de Consiliul pentru drepturile omului al Națiunilor Unite privind „Asistența tehnică și consolidarea capacității pentru Sudanul de Sud în domeniul drepturilor omului”, la 27 iunie 2013 (A/HRC/21/L.7/Rev.1);

–  având în vedere Acordul-cadru privind măsurile politice și de securitate în statele Nilul Albastru și Kordofan, semnat la 28 iunie 2011(24),

–  având în vedere concluziile rapoartelor Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului prezentate la cea de a 21-a și a 23-a sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului(25),

–  având în vedere acordurile încheiate la Addis Abeba între Republica Sudan și Republica Sudanului de Sud la 27 septembrie 2012(26),

–  având în vedere raportul Amnesty International din 2013 cu privire la situația drepturilor omului din Sudanul de Sud(27),

–  având în vedere raportul organizației Human Rights Watch, intitulat „This old man can feed us, you will marry him - Child and Forced Marriage in South Sudan”(Acest bărbat bătrân ne poate hrăni, te vei căsători cu el)(28),

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare și avizele Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-0380/2013),

A.  întrucât Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 1996 (2011) a salutat crearea Republicii Sudanului de Sud la 9 iulie 2011 și întrucât Adunarea Generală a Națiunilor Unite a votat la 14 iulie 2011 acceptarea Sudanului de Sud ca stat membru (A/RES/65 / 308);

B.   întrucât fâșia de insecuritate, subdezvoltare și slabă guvernare ce duce din Sahel până în Cornul Africii poate fi soluționată numai printr-o abordare globală;

C.  întrucât nou creatul stat Sudanul de Sud este, de asemenea, una dintre cele mai sărace țări din lume, 50% din populație trăind sub pragul sărăciei; întrucât, ieșind recent din război și fiind situat într-o regiune instabilă, este în pericol de a eșua dacă actorii comunității locale și internaționale nu reușesc să coopereze pentru dezvoltarea unei strategii comune de transformare într-un stat democratic și favorabil incluziunii;

D.  întrucât au fost luate o serie de măsuri în contextul reformei sectorului de securitate (RSS), precum înființarea Serviciului Național de Poliție al Sudanului de Sud (SSNPS), a Consiliului pentru securitate națională și dezarmare (SCND) și a Consiliului pentru dezarmare, demobilizare și reintegrare (DDR);

E.  întrucât prosperitatea și viabilitatea noului stat, Sudanul de Sud, depinde în mare măsură de relațiile constructive și pașnice cu toate țările vecine, în special cu Republica Sudan, precum și de capacitatea acestor două țări de a-și rezolva diferendele și de a se pune de acord asupra unor soluții viabile, pe care să le aplice, în special în ceea ce privește conflictele de frontieră, veniturile din petrol, statutul final al zonei Abyei, datoria națională și cetățenia;

F.  întrucât construcția statală și depășirea fragilității necesită o perspectivă pe termen lung și un angajament solid, previzibil și stabil din partea comunității internaționale;

G.  întrucât, în timp ce noua țară se confruntă cu un o serie de provocări grave, Sudanul de Sud a făcut progrese considerabile în ceea ce privește principalii indicatori de dezvoltare, de la adoptarea Acordului global de pace în 2005, inclusiv o creștere de șase ori a ratei de școlarizare în învățământul primar, o scădere cu 25 % a mortalității infantile și a creat o serie de instituții publice importante la nivel federal și statal;

H.  întrucât copiii sunt cele dintâi victime ale lipsei de securitate și ale conflictelor din Sudanul de Sud; întrucât copiii și femeile sunt supuși abuzurilor sexuale și întrucât copiii sunt recrutați de grupurile armate;

I.  întrucât, atunci când mai multe femei sunt implicate în procesele de soluționare a conflictelor și în decizia politică, domeniul de aplicare al reconstrucției democratice este extins,

J.  întrucât dependența de producția de petrol a Sudanului de Sud, ce reprezintă aproximativ 88 % din venitul național, este în prezent foarte mare țara fiind în prezent total dependentă de Republica Sudan pentru exporturile sale; întrucât această dependență foarte mare constituie un pericol pentru economia țării și cauzează tensiuni suplimentare și chiar conflicte, în special cu Sudanul, sau conflicte interetnice, așa cum s-a demonstrat în ultimii doi ani; întrucât Sudanul de Sud a încheiat acorduri cu țările vecine Kenya, Etiopia și Djibouti pentru a explora posibilitatea de a construi două conducte petroliere noi care să lege câmpurile de petrol de Golful Aden și Oceanul Indian;

K.  întrucât Guvernul din Sudanul de Sud și-a întrerupt producția de petrol de peste un an și a închis și conducte în Sudan, ceea ce a privat, astfel, țara de principalele sale venituri și a determinat o criză financiară gravă, urmată de o perioadă de austeritate dură ce persistă încă;

L.  întrucât indicele Resurse Governance Index 2013, recunoscând „cadrul juridic ambițios conceput pentru a promova o guvernare transparentă a sectorului petrolier”, a plasat totuși Sudanul de Sud pe locul 50 din 58 de țări, datorită faptului că autoritățile sale nu au făcut publice informații despre acest sector și nu au creat mecanisme adecvate de monitorizare și de audit;

M.  întrucât comunitatea internațională a acordat un important sprijin politic și material pentru independența și viabilitatea Sudanului de Sud și pentru dezvoltarea sa economică și socială și întrucât UE a jucat un rol foarte pozitiv în acest sens; întrucât UE și statele sale membre au promis, cu ocazia independenței Sudanului de Sud, că vor dezvolta un parteneriat strâns și pe termen lung cu Republica Sudanului de Sud și cu poporul său;

N.  întrucât, la 23 mai 2011, Consiliul a aprobat un pachet financiar de 200 de milioane EUR pentru Sudanul de Sud, ca finanțare a contribuției UE la Documentul comun de strategie pentru această țară (strategia de răspuns) pentru Sudanul de Sud 2011-2013;

O.  întrucât comunitatea internațională și organizațiile umanitare internaționale au fost foarte receptive la necesitatea de a ușura suferința oamenilor din regiune, deși în unele regiuni le este interzis accesul de către grupurile de rebeli și de guvernul sudanez, iar UE a oferit și continuă să ofere niveluri substanțiale de ajutor umanitar, inclusiv 110 milioane EUR numai în 2012;

P.  întrucât perspectivele pe termen lung de dezvoltare și de consolidare statală în Sudanul de Sud sunt legate în mod inextricabil de interdependența regională în Cornul Africii, nu în ultimul rând prin soluționarea îngrijorărilor privind securitatea în raport cu Sudanul vecin (inclusiv în regiunile Darfur, Kurdofan și Nilul Albastru), și investind în integrarea economică cu alți parteneri regionali;

Q.  întrucât Sudanul de Sud este una dintre primele țări în care a fost aplicată programarea în comun de către Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Comisie și statele membre ale UE, alături de Planul de Dezvoltare pentru Sudanul de Sud, sub forma unui document UE unic de strategie de țară, convenit în decembrie 2011, care cuprinde un total de 830 milioane de euro ca ajutor pentru dezvoltare;

R.  întrucât Sudanul de Sud nu a aderat încă la Acordul de la Cotonou, Guvernul Sudanului de Sud exprimându-și îngrijorarea cu privire la posibile implicațiile ale acordului pentru relațiile sale cu Republica Sudan; întrucât aderarea la Acordul de la Cotonou nu ar obliga Sudanul de Sud să adere imediat la Statutul de la Roma; întrucât această reticență de a adera la Acordul de la Cotonou creează probleme în programarea ajutorului acordat de UE începând cu anul 2014 în cadrul celui de-al 11-lea Fond European de Dezvoltare, ceea ce ar putea face ca Sudanul de Sud să piardă nu numai alocațiile naționale, ci și fondurile regionale și resurse substanțiale de la Banca Europeană de Investiții substanțiale (BEI), ce ar consolida infrastructura și integrarea economică regională; întrucât, prin ratificarea Acordului de la Cotonou, Sudanul de Sud și-ar putea spori și capacitatea de a atrage investiții europene din sectorul privat; întrucât instrumentele financiare suplimentare la care Sudanul de Sud ar putea avea acces ca urmare a aderării la Acordul de la Cotonou ar putea contribui în egală măsură la punerea în aplicare a Acordurilor de la Addis Ababa;

S.  întrucât Consiliul a numit-o pe dna Rosalind Marsden în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru Sudan, în august 2010 și, ulterior, i-a lărgit și extins mandatul, dar în iunie 2013 a fost de acord cu o prelungire de numai patru luni, până la 31 octombrie 2013 pentru a integra acest mandat în mandatul RSUE pentru Cornul Africii, în pofida activității sale remarcabile și a rolul ei major în mobilizarea diferitelor instrumente și în influența UE asupra evoluțiilor din regiune; întrucât, fără un Reprezentant Special desemnat al UE pentru Sudan/Sudanul de Sud, UE va fi marginalizată în negocierile și eforturile internaționale;

T.  întrucât Uniunea Europeană a sprijinit Grupul la nivel înalt al Uniunii Africane, condus de fostul președinte sud-african Thabo Mbeki și a oferit asistență pentru misiunile ONU, și anume Misiunea pregătitoare a Organizației Națiunilor Unite în Sudan (UNMIS), Misiunea ONU în Sudanul de Sud (UNMISS), Misiunea Națiunilor Unite și Misiunea Uniunii Africane în Darfur (UNAMID) și Forța Interimară de securitate a Organizației Națiunilor pentru Abyei (UNISFA);

U.  întrucât un „Nou acord pentru implicarea în statele fragile” a fost elaborat grupul de state G7 + (inclusiv Sudanul de Sud) și de Dialogul internațional privind consolidarea păcii și construcția statală, fiind ulterior aprobat de către UE, împreună cu 36 de țări, la cel de-al patrulea Forum la nivel înalt privind eficacitatea ajutorului, organizat la Busan, în decembrie 2011;

V.  întrucât la Washington, în aprilie 2013 s-a organizat un Forum de parteneriat economic care a anunțat că ar trebui instituit un „pact privind construcția statală” pentru a pune bazele unui nou angajament al comunității internaționale pentru ajutorul pentru dezvoltare acordat Sudanului de Sud;

W.  întrucât eforturile externe de construcție statală și dezvoltare pot avea succes numai în cazul în care conducerea Sudanului de Sud se angajează și va fi capabilă să-și dezvolte o guvernare responsabilă, receptivă și favorabilă incluziunii, trecând peste interesele pe termen scurt sau interesele clientelare; întrucât, în continuare, Sudanul de Sud nu este inclus în majoritatea indicatorilor de guvernare și întrucât, în continuare, sunt disponibile foarte puține date cantitative privind amploarea corupției în această țară; întrucât comunitatea internațională, atât la nivel privat, cât și public, nu tolerează corupția și, prin urmare, trebuie să se asigure că acordarea de ajutoare și investiții nu conduce sau nu încurajează practicile dăunătoare;

X.  întrucât nu există o plasă securitate socială iar accesul la servicii cum ar fi asistența medicală, electricitatea și apa, rămâne extrem de limitat; întrucât, potrivit unor estimări, doar o treime din populație are acces la apă potabilă și întrucât accesul la apă a exacerbat conflictele comunale;

Y.  întrucât femeile și fetele din Sudanul de Sud se confruntă cu cel mai mare nivel de mortalitate maternă din lume, iar una din șapte femei din Sudanul de Sud va muri în timpul nașterii sau imediat după naștere(29); întrucât cauzele principale ale mortalității materne sunt infecțiile și/sau hemoragiile, iar Sudanul de Sud se confruntă cu o lipsă severă de echipamente medicale de bază și de asistente și moașe calificate;

Z.  întrucât se estimează că 48 % dintre fetele din Sudanul de Sud, cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani, sunt forțate să se căsătorească și întrucât există relatări conform cărora și fetele de 12 ani sunt forțate să se căsătorească, fapt care afectează direct înscrierea fetelor la școală, astfel că doar 39 % dintre copiii din școala primară și 30 % din învățământul secundar sunt fete;

AA.  întrucât convingerea că femeile sunt proprietatea tatălui sau a soțului este adânc înrădăcinată în sistemul de zestre existent în Sudanul de Sud;

AB.  întrucât violența domestică este considerată o normă socială adânc înrădăcinată în întregul Sudan de Sud și întrucât 82 % dintre femei și 81 % dintre bărbați consideră că o femeie ar trebui să tolereze violența domestică și să păstreze problemele în cadrul familiei(30);

AC.  întrucât se înregistrează estimativ o rată de analfabetism de 80% din populație (cea mai mare rata din lume pentru femei), iar rata de școlarizare pentru fete este cea mai mică din lume, fetele reprezentând doar 25% din copiii școlarizați; întrucât se înregistrează o criză de profesori;

AD.  întrucât există o lipsă de cadre didactice și o nevoie acută de absolvenți de școli profesionale, precum și nevoia de instituții de învățământ care să asigure o forță de muncă calificată;

AE.  întrucât sectorul agricol are un potențial promițător, având în vedere în zonele vaste de teren arabil; întrucât agricultura din Sudanul de Sud oferă nu numai oportunități de afaceri profitabile și de locuri de muncă în țară, ci, de asemenea, ar putea contribui la satisfacerea nevoilor alimentare ale țării și, eventual, ale vecinilor săi;

AF.  întrucât femeile sunt un factor major în reducerea nesiguranței alimentare și nutriționale și pot contribui la stimularea productivității agricole;

AG.  întrucât aproape nu există infrastructuri permanente de transport rutier, feroviar și pe căi navigabile în Sudanul de Sud; întrucât e necesară dezvoltarea acestor infrastructuri pentru dezvoltarea economică și comercială a acestei țări, pentru accesul la piețe și crearea de locuri de muncă;

AH.  întrucât se estimează că mai există încă milioane de mine terestre și de muniții nedetonate în Sudanul de Sud, în urma războiul civil;

AI.  întrucât securitatea internă rămâne una dintre problemele critice ale Sudanului de Sud, existând o serie de conflicte de mică intensitate care dau naștere unei situații umanitare grave; întrucât au fost raportate în mod repetat abuzuri ale forțelor de securitate din Sudanul de Sud, inclusiv execuții extrajudiciare, violuri și acte de tortură în timpul campaniilor de dezarmare a civililor; întrucât eforturile de demobilizare, dezarmare și reintegrare au stagnat după 2005 și întrucât nu există un sistem acceptabil de pensionare pentru veterani;

AJ.  întrucât populația se confruntă cu riscuri semnificative de insecuritate alimentară, care au afectat 4,1 milioane de sud-sudanezi în acest an; întrucât accesul la servicii de sănătate este foarte limitat, întrucât există o lipsă de cadre și de echipamente medicale iar populațiile strămutate se confruntă cu nevoi umanitare din cauza conflictelor; întrucât ar trebui să se aibă în vedere rata mortalității infantile în rândul copiilor cu vârsta sub 5 ani și rata mortalității materne, care este cea mai ridicată din lume;

AK.  întrucât în 2013, Sudanul de Sud a fost declasat cu 12 locuri în Clasamentul mondial al libertății presei întocmit de Reporterii fără frontiere – ajungând pe locul 124 din cele 180 de țări clasificate;

AL.  întrucât o stabilitate viabilă pe termen lung în Cornul Africii poate fi construită doar pe baza unor instituții puternice, a unui rol și poziții adecvate pentru societatea civilă, a statului de drept și a respectării drepturilor omului, în special a libertății de exprimare, precum și pe baza unor perspective economice puternice pentru societate în general; întrucât s-a afirmat că separarea Sudanului de Sudanul de Sud a dat naștere la un conflict religios; întrucât un număr de persoane sau refugiat din Sudan în Sudanul de Sud - o zonă preponderent creștină; întrucât numărul estimat de refugiați din Sudan în Sudanul de Sud în iunie 2013 era de 263 000(31);

AM.  întrucât jurnaliștii au fost frecvent amenințați, arestați și închiși fără a li se aduce acuzații; întrucât au existat relatări în care forțele de securitate au fost acuzate de hărțuirea și detenția ilegală a jurnaliștilor; întrucât autoritățile din Sudanul de Sud nu au reușit să investigheze prompt, eficient și imparțial atacurile asupra jurnaliștilor sau cazuri precum uciderea lui Isaia Avraam, jurnalist critic la adresa guvernului;

AN.  întrucât deficiențele din sistemul judiciar dau naștere la încălcări grave ale drepturilor omului; întrucât există o nevoie clară de formare profesională specializată în domeniul drepturilor omului pentru juriști; întrucât, pentru a rezolva chestiunile legate de impunitate, este necesară o mai bună cunoaștere a instrumentelor privind drepturile fundamentale ale omului, contribuind la aplicarea lor; întrucât în sistemul de justiție penală asistența juridică este aproape inexistentă;

AO.  întrucât limba oficială a Sudanului de Sud este limba engleză, dar această limbă nu este vorbită de populația din Sudanul de Sud, care este în cea mai mare parte analfabetă; întrucât limba engleză predomină în cadrul serviciilor publice, în sistemul judiciar, în cadrul întreprinderilor private, precum și în cadrul celor mai mari reprezentanți ai mass-mediei din țară; întrucât în Sudanul de Sud sunt vorbite în total peste 60 de limbi și dialecte de către diversele grupuri etnice existente în această țară; întrucât limba este un factor esențial de coeziune națională și întrucât o politică lingvistică adecvată este importantă;

AP.  întrucât Sudanul de Sud va continua să susțină pedeapsa capitală, dacă nu va fi modificată constituția acestei țări;

AQ.  întrucât prevalența ridicată căsătoriei copiilor, aproape jumătate din toate fetele din Sudanul de Sud cu vârste cuprinse intre 15 si 19 fiind căsătorite, creează un mediu care mărește vulnerabilitatea acestora față de abuzurile fizice, sexuale, psihologice și economice,

AR.  întrucât participarea echitabilă a femeilor în sfera publică este un drept constituțional susținut de o cotă obligatorie de 25 %; întrucât, în ciuda angajamentului Guvernului Sudanului de Sud față de creșterea participării femeilor în sectorul public, progresele înregistrate în această direcție au fost limitate; întrucât angajarea efectivă a femeilor din Sudanul de Sud în procesul de pace, guvernare și dezvoltare economică poate contribui la consolidarea păcii și a securității în țară;

1.  salută cele mai recente semne de slăbire a tensiunilor între guvernele din Sudanul de Sud și Republica Sudan, demonstrate în timpul vizitei președintelui Sudanului de Sud în Republica Sudan la începutul lunii septembrie 2013, precum și declarațiile binevoitoare ale ambelor părți cu acest prilej; subliniază faptul că dezvoltarea economică și socială a ambelor țări depinde în mare măsură de relațiile pașnice și de colaborare dintre cele două țări;

2.  invită guvernele celor două țări și comunitatea internațională să continue și să își intensifice eforturile pentru a rezolva principalele probleme rămase nerezolvate după expirarea Acordului global de pace din 2005 și declararea independenței Sudanului de Sud din iulie 2011, ce constituie încă obstacole în calea relațiilor de bună vecinătate, și să se abțină de la utilizarea oricăror forme de amenințări, forțe militare și sprijin pentru forțele armate neregulate din regiune;

3.  îndeamnă autoritățile sud-sudaneze să respecte Rezoluția 2109 a Consiliului de Securitate al ONU, să sprijine statul de drept, să-și onoreze responsabilitatea de a proteja civilii și să respecte drepturile fundamentale ale cetățenilor lor; solicită, de asemenea autorităților sud-sudaneze să își intensifice eforturile pentru a rezolva furtul masiv și violent de vite, care se petrece la scară largă de mult timp în zonele rurale ale țării;

4.  regretă că recomandarea Uniunii Africane pentru guvernele de la Khartoum și Juba de a organiza în octombrie 2013 un referendum privind disputata regiune Abyei nu a avut niciun efect; solicită autorităților din Sudanul de Sud să faciliteze participarea la referendum a nomazilor misseriya, condiție esențială pusă de guvernul de la Khartoum pentru organizarea referendumului; salută declarația autorităților din Sudanul de Sud amintind că populația nomadă misseriya a avut întotdeauna acces liber la apa și pășunile din regiunea Abyei și că de vor bucura în continuare de acest drept și pe viitor;

5.  propune Guvernelor Sudanului și Sudanului de Sud să ia în considerare în ultimă instanță sesizarea Curții Internaționale de Justiție pentru a soluționa din punct de vedere juridic și în mod pașnic ultimele probleme legate de frontierele dintre aceste două țări;

6.  îndeamnă Republica Sudan și Republica Sudanului de Sud să respecte în totalitate acordurile de la Addis Abeba din septembrie 2012;

7.  își reiterează sprijinul pentru angajamentul regional al UE sub egida Cadrului strategic al UE pentru Cornul Africii, precum și pentru abordarea globală în ceea ce privește Sudanul și Sudanul de Sud; constată, de asemenea, suprapunerea geografică a regiunii Sahel și provocările sale politice, economice și sociale interconectate; invită, prin urmare, Uniunea Europeană să își coordoneze strategia pe teritoriul regiunii extinse într-un mod mai eficace, în special prin conectarea scopurilor și a sferei de aplicare a Cadrului strategic al UE pentru Cornul Africii cu cele ale Strategiei UE pentru securitate și dezvoltare din regiunea Sahel; încurajează acordarea unei atenții deosebite pentru drepturile omului în cadrul ambelor regiuni; invită, de asemenea, Uniunea Europeană să colaboreze și cu Reprezentanții speciali ai UE pentru regiunea Sahel și drepturile omului, în plus față de colaborarea cu RSUE pentru Cornul Africii, în rezolvarea provocărilor extraordinare ale acestei regiuni și să se angajeze într-un dialog deplin cu partenerii regionali în vederea îmbunătățirii cooperării și dezvoltării;

8.  recunoaște și sprijină pe deplin bunele oficii ale Reprezentantului Special al UE pentru Sudan și Sudanul de Sud și alți parteneri din UE; solicită tuturor instituțiilor UE și statelor membre să dezvolte, respectiv să mențină un dialog constructiv cu ambele state și, de asemenea, să contribuie la un veritabil proces de dialog național care să cuprindă toate părțile pentru viitorul poporului sudanez și din Sudanul de Sud;

9.  îndeamnă autoritățile din Sudan și Sudanul de Sud să pună integral în aplicare Acordul global de pace (AGP), care cere celor două state să rezolve problemele legate de împărțirea puterii, cetățenie, veniturile din petrol și partajarea datoriei; subliniază că, în pofida diferențelor importante dintre guvernele din Khartoum și Juba, mai ales în ceea ce privește controversatul referendum din Abyei, care ar fi trebuit organizat în octombrie 2013, există semne pozitive de cooperare între cele două guverne, cum ar fi inițiativa ce permite circulația transfrontalieră ca o etapă pregătitoare pentru stabilirea de acorduri comerciale între cele două țări; laudă progresele realizate de Uniunea Africană prin dialogul dintre președinții Sudanului și ai Sudanul de Sud pentru a încuraja implementarea acordurilor de cooperare; solicită Sudanului și Sudanului de Sud să reia negocierile privind aprovizionarea cu petrol a zonei de nord;

10.  invită Sudanul de Sud și Sudanul să folosească optim bogăția și potențialul reprezentat de resursele de petrol din regiune pentru ambele țări și să convină asupra unor aranjamente economice tranzitorii încă nerezolvate;

11.  subliniază importanța Acordului de cooperare, inclusiv a acordurilor sectoriale dintre Sudan și Sudanul de Sud, semnate la Addis Abeba la 27 septembrie 2012; subliniază, totuși, îngrijorarea sa legată de anunțul unilateral al guvernului Sudanului de a opri exporturile de petrol din Sudanul de Sud și de a îngheța toate acordurile sectoriale, măsură ce va dăuna economiilor ambelor țări și va contribui la escaladarea tensiunilor din regiune; solicită ambelor guverne să colaboreze cu Grupul la nivel înalt de punere în aplicare din cadrul Uniunii Africane (AUHIP) pentru a se reveni la Acordul de cooperare, a pune capăt sprijinului acordat grupurilor armate ale rebelilor, pentru a adera pe deplin la acordul privind o zonă frontalieră demilitarizată sigură, monitorizată de forța de securitate provizorie a ONU pentru Abyei, și pentru a efectua pregătirile în vederea organizării referendumului referitor la viitorul statut al Abyei;

12.  invită toate grupurile și partidele din Sudanul de Sud să adopte o viziune comună pentru țara lor și dezvoltarea ei pașnică, prosperă și echitabilă; propune Guvernului Sudanului de Sud să ia în lansarea unei dezbateri naționale favorabile incluziunii pentru a pune capăt conflictelor interetnice, precum și să aibă în vedere stabilirea unor relații pașnice;

13.  subliniază faptul că este important să se demonstreze poporului din Sudanul de Sud valoarea și eficacitatea noului stat democratic, inclusiv prin instalarea unui guvern stabil care să nu funcționeze prin intermediul unor decrete prezidențiale arbitrare și care să asigure separarea puterilor executivă, legislativă și judiciară, prin respectarea drepturilor omului și a libertății mass-mediei, prin prevenirea și combaterea corupției, furnizând servicii publice și asigurând infrastructura, inclusiv în zonele rurale din afara capitalei Juba; deplânge impactul corupției asupra acestui nou stat și solicită comunității internaționale de donatori, inclusiv Uniunii Europene, să evalueze cu atenție capacitatea Sudanului de Sud de a rezolva această problemă; solicită, de asemenea, Sudanului de Sud să-și intensifice eforturile de combatere a corupției, inclusiv inițiativele Președintelui Kiir împotriva înalților funcționari, încurajând guvernul să continue aplicarea planului de dezvoltare, inclusiv prin diversificarea economiei sale, depășind dependența de exporturile de petrol;

14.  îndeamnă Sudanul de Sud să ratifice Acordul de la Cotonou între UE și statele ACP, pentru a permite angajarea pe termen lung a UE în dezvoltarea Sudanului de Sud și subliniază faptul că aderarea Sudanului de Sud la acest acord nu ar trebui să afecteze în niciun fel reconcilierea și relațiile constructive cu Republica Sudan, dezvoltarea prosperă a tuturor vecinilor săi fiind în interesul pe termen lung al Sudanului de Sud;

15.  invită Sudanul de Sud să ratifice cât mai curând posibil convențiile internaționale de apărare a drepturilor omului;

16.  invită principali partenerii internaționali, în special statele membre ale UE, Comisia și SEAE, să își mențină angajamentul în favoarea dezvoltării și consolidării construcției statale și a securității umane pentru toți oamenii din Sudanul de Sud; subliniază necesitatea de a crea o legătură între procesul de consolidare a păcii, care să includă asumarea trecutului, și eforturile de consolidare a statului pentru a asigura o construcție sustenabilă a acestuia; susține angajamentul UE ca partener esențial în contextul Noului Acord printr-un Pact privind construcția statală;

17.  invită principalii parteneri internaționali, în special statele membre ale UE, Comisia și SEAE, să își mențină angajamentul în favoarea dezvoltării și consolidării construcției statale și a securității umane pentru toți oamenii din Sudanul de Sud; susține angajamentul UE ca partener esențial în contextul Noului Acord printr-un Pact privind construcția statală;

18.  subliniază importanța Uniunii Europene, colaborarea cu parteneri multilaterali și cu donatorii în sprijinul Sudanului de Sud în parcursul său democratic; salută, în acest sens, contribuția Uniunii Europene (de 4,9 milioane USD) pentru Organizația Internațională pentru Migrație, care va facilita dialogul și comunicarea între diferitele triburi și clanuri cu privire la modul de partajare a resurselor limitate (apă, pășuni), într-un context în care violența din interiorul comunităților a crescut; salută activitatea Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (Unesco), în conservarea arhivelor istorice, acestea fiind un important instrument pentru Sudanul de Sud în procesul de construire a națiunii; îndeamnă guvernul Sudanului de Sud, având în vedere sensibilitatea tot mai mare a comunității internaționale cu privire la armele chimice, să semneze și să ratifice cât mai curând posibil Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și utilizării de arme chimice și distrugerea acestora, precum și controlul altor arme, alături de tratatele de dezarmare, inclusiv cele concepute pentru a face față traficului ilicit și necontrolat de arme de calibru mic și armament ușor;

19.  reamintește că toate formele de sprijin bugetar pentru țările în curs de dezvoltare care necesită instrumente adecvate de gestionare a riscurilor, ar trebui să fie combinate cu alte modalități de ajutor și necesită să fie susținute printr-un control parlamentar adecvat al bugetului național din țara de destinație, precum și prin alte forme de responsabilitate și prin participarea cetățenilor; reamintește că aceste măsuri trebuie să fie asigurate și susținute atât de către guvernul național, cât și de donatorii respectivi;

20.  încurajează SEAE, Reprezentantul Special al UE pentru Sudan și Sudanul de Sud și Comisia să consolideze promovarea și vizibilitatea contribuțiilor extrem de pozitive ale UE în favoarea unei tranziții pașnice și democratice, precum și a dezvoltării economice și sociale în Sudanul de Sud; își manifestă îngrijorarea cu privire la faptul că întreruperea mandatului Reprezentantului Special al UE pentru Sudan și Sudanul de Sud, într-un moment în care o serie de angajamente cuprinse în Acordul global de pace din 2005 și în Acordul de la Addis Abeba din septembrie 2012 nu au fost încă integral îndeplinite, ar putea să diminueze și mai mult această vizibilitate și să reducă influența UE și a statelor sale membre; solicită prelungirea mandatului Reprezentantului Special în locul planului de a adăuga Sudanul în mandatul deja supraîncărcat al Reprezentantului Special pentru Cornul Africii;

21.  solicită examinarea periodică a Cadrului strategic al UE pentru Cornul Africii, precum și a abordării sale globale privind Sudanul și Sudanul de Sud, pentru a asigura că instrumentele și resursele sunt adaptate sprijinirii procesului de pace și edificării democrației, inclusiv în cadrul pregătirilor pentru alegerile din 2015; observă că mandatele viitoare, inclusiv deciziile de fuzionare a posturilor de reprezentanți speciali ai UE în această regiune, ar trebui luate în considerare în contextul unei astfel de analize a politicilor și ca răspuns la realitățile politice locale;

22.  salută faptul că, pe lângă ajutorul umanitar, începând cu 2011, când Sudanul de Sud a dobândit independența, UE a acordat acestei țări un ajutor pentru dezvoltare în valoare de 285 de milioane EUR (în afara ajutorului din partea statelor membre);

23.  solicită statului să nu împiedice accesul ONG-urilor și organizațiilor umanitare la populațiile aflate în zonele de conflict; reamintește faptul că o astfel de piedică pentru ONG-uri și organizații umanitare constituie o încălcare a dreptului internațional umanitar;

24.  sprijină faptul că ajutorul UE în favoarea Sudanului de Sud se concentrează pe agricultură, guvernare democratică și statul de drept, educație și sănătate; constată că, deși actele cu putere de lege și normele administrative sunt în vigoare, punerea lor în aplicare întârzie; salută eforturile Comisiei de a furniza sprijin pentru consolidarea capacităților sistemului juridic din Sudanul de Sud, în special, de a furniza asistență tehnică aparatului judiciar și Curții Supreme; salută sprijinul UE în favoarea Adunării Naționale Legislative din Sudanul de Sud;

25.  îndeamnă Comisia, statele membre și autoritățile din Sudanul de Sud să conlucreze cu comunitățile și organizațiile de femei pentru a oferi și promova accesul la educație, la drepturile sexuale și reproductive și la serviciile de asistență medicală pentru fete și femei, inclusiv accesul la metode de contracepție și teste HIV/SIDA și tratament;

26.  solicită efectuarea unei monitorizări și evaluări regulate a proiectelor finanțate de UE, inclusiv în ceea ce privește egalitatea de gen și solicită informarea Parlamentului European cu privire la rezultatele acesteia;

27.  solicită includerea opiniilor comunităților locale, în special a femeilor, astfel încât să se poată stabili obiective mai clare ale proiectelor iar aceste obiective să poată fi adaptate funcție de datele de pe teren și de evoluții;

28.  invită comunitatea internațională și, în special, UE și statele membre ca, prin acțiunea lor externă, în cooperare cu partenerii locali și cu ONG-urile, să pună accent pe accesul fetelor la educația primară și pe eradicarea analfabetismului în rândul adulților, fenomen care privează Sudanul de Sud de un capital uman valoros, necesar pentru dezvoltare și care ar permite consolidarea statului democratic în Sudanul de Sud;

29.  recomandă instituirea cât mai curând posibil a unui sistem educațional care să permită construirea și menținerea infrastructurilor în Sudanul de Sud, cum ar fi drumurile, locuințele, instalațiile de tratare a apei, stațiile de epurare, rețelele electrice, informatice, telefonice etc.;

30.  salută sprijinul acordat de UE Grupului la nivel înalt de punere în aplicare al Uniunii Africane pentru Sudan și Sudanul de Sud (AUHIP) și solicită, totodată, o analiză a grupului cu scopul de a evalua eficiența acestuia; regretă că sprijinul UE nu a fost pe deplin vizibil până acum;

31.  subliniază necesitatea de a sprijini mecanismele care vor permite o utilizare adecvată și transparentă a veniturilor provenite din distribuirea și gestionarea petrolului; solicită autorităților din Sudanul de Sud și Adunării Naționale Legislative, precum și partenerilor internaționali și întreprinderilor prezente în Sudanul de Sud să contribuie la o mai mare transparență în generarea și utilizarea acestor venituri; salută adoptarea recentă a Legii privind gestionarea veniturilor obținute din petrol de către Adunarea Națională Legislativă; solicită adoptarea rapidă de către președinte și punerea rapidă în aplicare a tuturor dispozițiilor legii;

32.  subliniază necesitatea de a investi în mod sustenabil și masiv în infrastructură, în furnizarea de servicii de bază și în dezvoltarea agriculturii în Sudanul de Sud; insistă asupra faptului că dezvoltarea agriculturii ar trebui să aibă obiectivul principal de a asigura securitatea alimentară a populației și diversificarea economiei țării, care ar putea fi puse în pericol de concesiunile de teren fertil oferite companiilor străine private, pentru extracții și exportul unor cantități mari de mărfuri; subliniază, în acest context, importanța proprietății funciare, neglijată în mare măsură în Sudanul de Sud, ceea ce a dus la dispute asupra terenurilor, care constituie una dintre cauzele principale ale conflictului în țară; invită UE să sprijine eforturile de gestionare a terenurilor și de consolidare a securității funciare, ținând cont în același timp de aranjamentele neoficiale locale de soluționare a litigiilor și de recunoaștere a dreptului de proprietate cutumiar;

33.  încurajează Guvernul Sudanului de Sud să promoveze diversificarea economică și reducerea dependenței de hidrocarburi; încurajează Sudanul de Sud să crească producția locală de alimente, să promoveze industriile exportatoare și să dezvolte infrastructura pentru transporturi pentru a facilita accesul la piețe;

34.  atrage atenția supra contribuției femeilor la dezvoltarea agriculturii și a economiei rurale; încurajează Sudanul de Sud să instituie măsuri pentru promovarea participării femeilor la aceste activități economice;

35.  subliniază importanța dezvoltării și îmbunătățirea infrastructurii pentru a oferi oamenilor din întreaga țară accesul la apă potabilă și resurse îmbunătățite de apă; recomandă îmbunătățirea planurilor de investiții în hidroenergie;

36.  subliniază faptul că pentru a asigura securitatea umană pentru întreaga populație din Sudanul de Sud este nevoie ca guvernul din Sudanul de Sud și partenerii săi internaționali să-și reînnoiască eforturile de continuare a procesului de dezarmare, demobilizare și reintegrare (DDR) a grupurilor armate și de realizarea a unei ample reforme a sectorului de securitate (RSS) care să conducă la profesionalizarea și reducerea dimensiunii armatei permanente, la respectarea deplină a controlului civil și al lanțului de comandă și la o mai bună respectare a drepturilor omului în cadrul forțelor armate; subliniază necesitatea de a se implica în mod constructiv și frecvent, alături de societatea civilă din Sudanul de Sud și de asociațiile de femei, în soluționarea problemei lipsei de securitate și în promovarea respectării drepturilor omului, inclusiv a drepturilor femeilor;

37.  este profund îngrijorat de faptul că femeile și copiii care sunt victime ale conflictelor armate din Sudanul de Sud constituie majoritatea covârșitoare a persoanelor strămutate intern și a refugiaților; solicită o monitorizare eficientă a drepturilor omului, inclusiv a oricărui tip de violență sexuală și de gen sau de încălcări ale drepturilor și abuzuri comise împotriva copiilor; invită toate părțile beligerante să pună capăt impunității autorilor;

38.  îndeamnă Guvernul Sudanului de Sud să asigure egalitatea de gen și să garanteze că femeile se bucură de drepturile și de libertățile lor, fără discriminare pe bază de sex, de rasă, de convingeri religioase sau culturale, naționalitate sau origine socială;

39.  invită autoritățile din Sudanul de Sud să introducă un drept al familiei care să stabilească vârsta minimă pentru căsătorie, condițiile pentru custodia copilului, precum și o lege care să combată violența de gen, în special prin incriminarea practicilor tradiționale dăunătoare, precum mutilarea genitală a femeilor;

40.  îndeamnă guvernul sud-sudanez să ratifice Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) și Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului;

41.  solicită guvernului din Sudanul de Sud să continue să coopereze pe deplin cu Misiunea Organizației Națiunilor Unite în Republica Sudanul de Sud (UNMIS) și să susțină îndeplinirea mandatului ONU, în special în ceea ce privește protecția populației civile; îndeamnă statele membre ale ONU să-și mențină angajamentele față de UNMIS, adaptând mandatul acesteia în mod realist, dacă este cazul, luând în considerare evoluția capacităților autorităților din Sudanul de Sud de a garanta securitatea umană în următorii ani;

42.  este surprins de faptul că Organizația Națiunilor Unite, ținând seama de contribuțiile UE la bugetul ONU, nu acordă UE un statut privilegiat în cadrul misiunilor de observare a alegerilor, care să garanteze protecția observatorilor și sprijinul pentru buna desfășurare a activității acestora (precum cazare în condiții de siguranță și acces la asistență medicală);

43.  subliniază că trebuie înlocuită Constituția provizorie cu o constituție permanentă pe baza unei consultări și a sprijinului popular; este preocupat de lipsa de voință politică a Guvernului Sudanului de Sud; reamintește cu fermitate guvernului obligațiile care îi revin, în virtutea decretului prezidențial, de a organiza un proces de revizuire a constituției și solicită guvernului să facă acest lucru înainte de alegerile din 2015; solicită UE și statelor membre să însoțească și să sprijine procesul de elaborarea a constituției gestionat și asumat la nivel local, proces care trebuie să implice toate grupurile din societate, inclusiv femeile și persoanele care locuiesc în regiuni periferice; solicită delegației Uniunii Europene la Juba, ca în pregătirile pentru alegerile prezidențiale din 2015, să asigure implementarea măsurilor cuprinse în raportul misiunii UE de observare a alegerilor din în 2011;

44.  salută angajamentul luat de președintele Sudanului de Sud de a ajunge la o reprezentare a femeilor în guvern de cel puțin 25 % și îl invită să consolideze participarea femeilor la procesul constituțional în desfășurare; reamintește că femeile joacă un rol esențial în rezolvarea conflictelor, în procesele de consolidare a păcii și în construirea unui stat stabil; invită autoritățile sud-sudaneze, în acest sens, să garanteze includerea deplină a femeilor în aplicarea procesului de pace cu Sudan; invită comunitatea internațională să sprijine în continuare participarea femeilor la viața publică la toate nivelurile;

45.  îndeamnă guvernul din Sudanul de Sud să depună mai multe eforturi în vederea stabilirii unei foi de parcurs pentru a sprijini procesul de tranziție până la restabilirea ordinii constituționale și a statului de drept în întreaga țară, prin organizarea de alegeri democratice, libere, echitabile și transparente în 2015; solicită UE și partenerilor săi internaționali să sprijine și mai mult viitorul proces electoral;

46.  remarcă faptul că, de la APC din 2005, s-au înregistrat existat eforturi de intensificare a luptei împotriva corupției, dar cadru anticorupție din Sudanul de Sud este încă în stadii incipiente de dezvoltare; remarcă, de asemenea, că, chiar acolo unde există instrumente juridice, lipsă capacităților, a resurselor și a voinței politice poate împiedica punerea în aplicare a acestora; încurajează Sudanul de Sud să ratifice convențiile internaționale împotriva corupției și invită autoritățile din această țară să elaboreze și să aplice o strategie integrată anticorupție; subliniază că comunitatea internațională și UE ar trebui să sprijine eforturile Sudanului de Sud în acest domeniu, în special prin intensificarea sprijinului pentru consolidarea capacităților;

47.  îndeamnă guvernul Sudanului de Sud să adopte o legislație privind mass-media pentru a proteja libertatea presei și pentru a proteja mass-media în relatările lor;

48.  solicită Serviciului Național de Securitate din Sudanul de Sud (SNS) să pună capăt hărțuirii militanților pentru drepturile omului și a jurnaliștilor, precum și detenției ilegale și cenzurării jurnaliștilor- încălcări ale Constituției Sudanului de Sud - cerând astfel, guvernului să garanteze libertatea presei;

49.  îndeamnă autoritățile din Sudanul de Sud să întreprindă fără întârziere cercetări eficiente și imparțiale cu privire la acuzațiile de amenințări și atacuri împotriva militanților pentru drepturile omului și a jurnaliștilor și să tragă la răspundere persoanele vinovate, în conformitate cu normele internaționale; salută măsurile recente luate de autorități în vederea efectuării de cercetări cu privire la uciderea civililor și la acuzațiile de încălcări ale drepturilor omului de către forțele armate;

50.  îndeamnă guvernul din Sudanul de Sud să facă tot ce îi stă în putere pentru a opri execuțiile extrajudiciare și pentru a identifica și a aduce în fața justiției agenții de securitate acuzați de uciderea jurnalistului Isaiah Abraham;

51.  îndeamnă autoritățile din Sudanul de Sud să depună mai multe eforturi pentru combaterea impunității, conferind sistemului judiciar și agențiilor de aplicare a legilor instrumente menite să reducă violența împotriva femeilor, asigurând pedepsirea autorilor acestor acte;

52.  recomandă Consiliului pentru Drepturile Omului să instituie un mecanism util de monitorizare a situației drepturilor omului din Sudanul de Sud, cum ar fi un expert independent;

53.  se opune cu fermitate pedepsei cu moartea în toate circumstanțele și invită Sudanul de Sud să ia măsuri specifice pentru abolirea acesteia;

54.  subliniază faptul că femeile din Sudanul de Sud se confruntă cu forme multiple de discriminare și de încălcare a drepturilor lor fundamentale, inclusiv practica foarte răspândită a căsătoriilor timpurii și forțate, absența dreptului familiei, participarea limitată a acestora la toate nivelurile de guvernare și violența sexuală și în familie; invită guvernul Sudanului de Sud să elimine toate tipurile de discriminare împotriva femeilor, să combată analfabetismul prin îmbunătățirea accesului la educație pentru femei, îmbunătățind astfel, rolul lor în societate și în construirea noului stat; invită guvernul Sudanului de Sud să stabilească un plan național de acțiune pentru a pune capăt căsătoriei copiilor prin promovarea, printre altele, a accesului la educație pentru copii; îndeamnă guvernul Sudanului de Sud, în acest sens și având în vedere că practicile tradiționale joacă un rol important în societatea acestei țări, să pună capăt tuturor practicilor tradiționale discriminatorii împotriva femeilor, prin implicarea ONG-urilor, de exemplu, în educarea membrilor sistemului judiciar cu privire la domeniul drepturilor omului;

55.  salută crearea primului Colegiu de asistente și moașe în cadrul Spitalului Universitar din Juba, dar observă că, pentru a garanta o îmbunătățire semnificativă a sănătății materne și a copiilor, este necesar un număr mult mai mare de asistente și moașe calificate și trebuie făcute șosele și create mai multe centre de sănătate pe baza acestui model în întreaga țară;

56.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Guvernului Sudanului de Sud, Guvernului Sudanului, Comisarului pentru drepturile omului din Sudanul de Sud, Adunării Naționale Legislative din Sudanul de Sud, Adunării Naționale din Sudan, Uniunii Africane, precum și Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite.

(1) JO C 332 E, 15.11.2013, p. 49.
(2) JO C 33 E, 5.2.2013, p. 38.
(3) JO C 131 E, 8.5.2013, p. 80.
(4) JO C 45 E, 23.2.2010, p. 74.
(5) http://eeas.europa.eu/eueom/pdf/missions/final-report-eueom-referendum-south-sudan-2011_en.pdf.
(6) JO L 317, 15.12.2000, p. 3.
(7) JO L 209, 11.8.2005, p. 27.
(8) JO L 287, 4.11.2010, p. 3.
(9) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_horsens/pdf/soudan_en.pdf.
(10) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/123591.pdf
(11) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/138254.pdf.
(12) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-524_en.htm.
(13) http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/Sudan-SouthSudan_en.pdf.
(14) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137507.pdf
(15) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/136969.pdf.
(16) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/134590.pdf.
(17) http://eeas.europa.eu/statements/local/local_statement_south_sudan_24072013_en.pdf.
(18) http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2010/04/Dili_Declaration_FINAL_12.04.20101.pdf.
(19) http://www.oecd.org/dac/effectiveness/Final%20file.pdf, p. 39
(20) http://www.oecd.org/countries/southsudan/48697972.pdf.
(21) http://wdronline.worldbank.org/worldbank/a/c.html/world_development_report_2011/abstract/WB.978-0-8213-8439-8.abstract
(22) http://appablog.wordpress.com/2013/07/31/report-of-the-african-union-high-level-implementation-panel-for-sudan-and-south-sudan/.
(23) http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=6644.
(24) http://www.sudantribune.com/IMG/pdf/Two_Areas_Agreement.pdf.
(25) http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-34_en.pdf.http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A.HRC.21.62_en.pdf.http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23-31_en.pdf.
(26) http://www.rssnegotiationteam.org/historic-september-27-peace-agreements.html
(27) http://www.amnesty.org/en/region/south-sudan/report-2013
(28) http://www.hrw.org/reports/2013/03/07/old-man-can-feed-us-you-will-marry-him-0
(29) Humanitarian news and analysis, Raportul privind „Securitatea femeilor din Sudanul de Sud”, 2012.
(30) Conflict and Health, martie 2013.
(31) Agenția ONU pentru refugiați, „Apelul consolidat pentru Sudanul de Sud, evaluarea intermediară 2013”.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate