Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2040(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0426/2013

Esitatud tekstid :

A7-0426/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/12/2013 - 9.4
CRE 10/12/2013 - 9.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0548

Vastuvõetud tekstid
PDF 97kWORD 32k
Teisipäev, 10. detsember 2013 - Strasbourg
Seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused
P7_TA(2013)0548A7-0426/2013

Euroopa Parlamendi 10. detsembri 2013. aasta resolutsioon seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste kohta (2013/2040(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 168, milles käsitletakse rahvatervist, ja eelkõige selle lõiget 7, kus märgitakse, et liidu meetmetes võetakse arvesse liikmesriikide vastutust oma tervishoiupoliitika määratlemisel ning tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamisel ja kättesaadavaks tegemisel,

–  võttes arvesse 1994. aastal Kairos toimunud elanikkonna ja arengu rahvusvahelise konverentsi tegevuskava ning 1995. aastal Pekingis toimunud naiste maailmakonverentsi tegevuskava,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

–  võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit ja arengukomisjoni arvamust (A7-0426/2013),

A.  arvestades, et Kairo elanikkonna ja arengu rahvusvahelise konverentsi tegevuskavas määratletakse seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused;

1.  märgib, et seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste alase poliitika ning koolides antava seksuaalhariduse alase poliitika kujundamine ja rakendamine kuulub liikmesriikide pädevusse;

2.  märgib, et kuigi liikmesriikide pädevuses on tervishoiu- ja hariduspoliitika kujundamine ja rakendamine, võib EL kaasa aidata parimate tavade edendamisele liikmesriikide seas;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile ning ÜRO peasekretärile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika