Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2040(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0426/2013

Ingediende teksten :

A7-0426/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 10/12/2013 - 9.4
CRE 10/12/2013 - 9.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0548

Aangenomen teksten
PDF 103kWORD 32k
Dinsdag 10 december 2013 - Straatsburg Definitieve uitgave
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
P7_TA(2013)0548A7-0426/2013

Resolutie van het Europees Parlement van 10 december 2013 over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (2013/2040(INI))

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie inzake volksgezondheid en in het bijzonder lid 7 van dit artikel, waarin staat dat "het optreden van de Unie [...] de verantwoordelijkheden van de lidstaten [eerbiedigt] met betrekking tot de bepaling van hun gezondheidsbeleid, alsmede de organisatie en de verstrekking van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging",

–  gezien het actieprogramma van de in 1994 in Caïro gehouden Internationale Conferentie over bevolking en ontwikkeling (ICPD) en het actieprogramma van de in 1995 in Peking gehouden wereldvrouwenconferentie,

–  gezien artikel 48 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en het advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A7‑0426/2013),

A.  overwegende dat het ICPD-actieprogramma van Caïro een definitie bevat van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten;

1.  merkt op dat de opstelling en tenuitvoerlegging van beleid op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten evenals van seksuele voorlichting op scholen tot de bevoegdheden van de lidstaten behoort;

2.  merkt op dat het weliswaar tot de bevoegdheden van de lidstaten behoort om beleid op het gebied van gezondheid en onderwijs op te stellen en ten uitvoer te leggen, maar dat de EU kan bijdragen tot de bevordering van beste praktijken tussen de lidstaten;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten, het Bureau voor de grondrechten van de EU en de secretaris-generaal van de VN.

Juridische mededeling - Privacybeleid