Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2040(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0426/2013

Teksty złożone :

A7-0426/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 10/12/2013 - 9.4
CRE 10/12/2013 - 9.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0548

Teksty przyjęte
PDF 108kWORD 35k
Wtorek, 10 grudnia 2013 r. - Strasburg
Zdrowie reprodukcyjne i seksualne oraz prawa w tej dziedzinie
P7_TA(2013)0548A7-0426/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tej dziedzinie (2013/2040(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczący zdrowia publicznego, a zwłaszcza ust. 7 tego traktatu, który stanowi, że „[d]ziałania Unii są prowadzone w poszanowaniu obowiązków państw członkowskich w zakresie określania ich polityki dotyczącej zdrowia, jak również organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej”,

–  uwzględniając program działań przyjęty w 1994 r. podczas kairskiej Międzynarodowej Konferencji w sprawie Ludności i Rozwoju (ICPD), a także program działań przyjęty w 1995 r. na pekińskiej Światowej konferencji w sprawie kobiet,

–  uwzględniając art.48 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz opinię Komisji Rozwoju (A7-0426/2013),

A.  mając na uwadze, że program działań przyjęty na kairskiej ICPD podaje definicję zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego;

1.  zauważa, że określanie i realizacja polityki w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz edukacji seksualnej należą do kompetencji państw członkowskich;

2.  zauważa, że nawet jeśli to do kompetencji państw członkowskich należy określanie i realizacja polityki w dziedzinie zdrowia i edukacji, UE może przyczyniać się do propagowania najlepszych praktyk wśród państw członkowskich;

3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz sekretarzowi generalnemu ONZ.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności