Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2040(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0426/2013

Texte depuse :

A7-0426/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/12/2013 - 9.4
CRE 10/12/2013 - 9.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0548

Texte adoptate
PDF 193kWORD 36k
Marţi, 10 decembrie 2013 - Strasbourg
Sănătatea sexuală şi a reproducerii şi drepturile aferente
P7_TA(2013)0548A7-0426/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 10 decembrie 2013 referitoare la sănătatea sexuală și a reproducerii și drepturile aferente (2013/2040(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la sănătatea publică și în special alineatul (7) care prevede că „acțiunea Uniunii respectă responsabilitățile statelor membre în ceea ce privește definirea politicii lor de sănătate, precum și organizarea și prestarea de servicii de sănătate și de îngrijire medicală”,

–  având în vedere Programul de acțiune al Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare (CIPD), desfășurată la Cairo în 1994, și Programul de acțiune al Conferinței mondiale privind femeile de la Beijing, din 1995,

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A7-0426/2013),

A.  întrucât Programul de acțiune al CIPD Cairo oferă o definiție a sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente (SRHR),

1.  remarcă faptul că formularea și implementarea politicilor în domeniul sănătății sexuale și a reproducerii și al educației sexuale în școli este o competență a statelor membre;

2.  remarcă faptul că, deși formularea și implementarea politicilor în domeniul sănătății și al educației este în competența statelor membre, UE poate contribui la promovarea celor mai bune practici la nivelul statelor membre;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor naționale ale statelor membre, Agenției UE pentru Drepturi Fundamentale și Secretarului General al ONU.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate