Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2040(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0426/2013

Ingivna texter :

A7-0426/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/12/2013 - 9.4
CRE 10/12/2013 - 9.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0548

Antagna texter
PDF 104kWORD 33k
Tisdagen den 10 december 2013 - Strasbourg
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
P7_TA(2013)0548A7-0426/2013

Europaparlamentets resolution av den 10 december 2013 om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (2013/2040(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 168 i EUF-fördraget om folkhälsa och särskilt punkt 7, som fastställer att unionen när den vidtar åtgärder ska respektera medlemsstaternas ansvar för att besluta om sin hälso- och sjukvårdspolitik samt för att organisera och ge hälso- och sjukvård,

–  med beaktande av handlingsprogrammet som den internationella konferensen om befolkning och utveckling (ICPD) antog i Kairo 1994 och handlingsprogrammet som den internationella kvinnokonferensen antog i Peking 1995,

–  med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och yttrandet från utskottet för utveckling (A7-0426/2013), och av följande skäl:

A.  I handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling i Kairo ges en definition av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

1.  Europaparlamentet konstaterar att utformningen och genomförandet av strategier för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och sexualundervisning i skolor hör till medlemsstaternas ansvarsområden.

2.  Europaparlamentet konstaterar att även om det hör till medlemsstaternas ansvarsområden att utforma och genomföra hälso- och undervisningsstrategier kan EU bidra till att främja bästa praxis bland medlemsstaterna.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och nationella parlament, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och FN:s generalsekreterare.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy