Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2064(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0348/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0348/2013

Rasprave :

Glasovanja :

PV 10/12/2013 - 9.5
CRE 10/12/2013 - 9.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0549

Usvojeni tekstovi
PDF 139kWORD 76k
Utorak, 10. prosinca 2013. - Strasbourg
Volontiranje i volonterska aktivnost u Europi
P7_TA(2013)0549A7-0348/2013

Rezolucija Europskog parlamenta od 10. prosinca 2013. o volontiranju i volonterskoj aktivnosti u Europi (2013/2064(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije,

–  uzimajući u obzir članke 165., 166. i 214. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir definiciju volonterskog rada koju je u svom Priručniku o mjerenju volontiranja predložila Međunarodna organizacija rada (2011.),

–  uzimajući u obzir Odluku br. 2241/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o jedinstvenom okviru Zajednice za transparentnost kvalifikacija i kompetencija (Europass),

–  uzimajući u obzir Odluku br.1719/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenog 2006. o uspostavi programa Mladi na djelu za razdoblje od 2007. do 2013.(1),

–  uzimajući u obzir Odluku br. 1720/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenog 2006. o uspostavljanju programa djelovanja u području cjeloživotnog učenja(2),

–  uzimajući u obzir Odluku br. 1904/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uspostavljanju programa Europa za građane za razdoblje 2007. do 2013. radi promicanja aktivnog europskog građanstva(3),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2010/37/EZ od 27. studenog 2009. o Europskoj godini volonterskih aktivnosti za poticanje aktivnog građanstva (2011.)(4),

–  uzimajući u obzir rezoluciju Vijeća i predstavnika vlada država članica sa sastanka s Vijećem od 24. travnja 2006. o priznavanju vrijednosti neformalnog i informalnog učenja u području mladih u Europi(5)

–  uzimajući u obzir rezoluciju Vijeća od 27. studenog 2007. o volonterskim aktivnostima mladih (14427/1/2007),

–  uzimajući u obzir rezoluciju Vijeća i predstavnika vlada država članica sa sastanka s Vijećem od 16. svibnja 2007. o provedbi zajedničkih ciljeva u području volonterskih aktivnosti mladih(6),

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. studenog 2008. o mobilnosti mladih volontera diljem Europske unije(7),

–  uzimajući u obzir Preporuku 2006/961/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o transnacionalnoj mobilnosti unutar Zajednice za potrebe obrazovanja i izobrazbu: Europska povelja kvalitete za mobilnost(8),

–  uzimajući u obzir svoju izjavu od 10. ožujka 2011. o uvođenju europskih statuta za društva za uzajamno osiguranje, udruge i zaklade(9),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 3. listopada 2011. o ulozi volonterskih aktivnosti u socijalnoj politici (14552/2011),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 29. studenog 2011. o ulozi volonterskih aktivnosti u sportu u promicanju aktivnog građanstva(10),

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije o građanstvu Unije za 2010. od 27. listopada 2010. pod naslovom „Uklanjanje prepreka za ostvarivanje prava građana Unije” (COM(2010)0603),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije Europskom Parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija od 5. rujna 2007. „Promicanje punog sudjelovanja mladih u obrazovanju, zapošljavanju i društvu“ (COM(2007)0498),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije Vijeću, Europskom parlamentu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija od 27. travnja 2009. „Strategija EU-a za ulaganje u mlade i jačanje njihova položaja – Obnovljena otvorena metoda usklađivanja za suočavanje s izazovima i prilikama za mlade“ (COM(2009)0200),,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 3. ožujka 2010. „Europa 2020 – Strategija za inteligentan, održiv i uključiv rast” (COM(2010)2020),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija od 15. rujna 2010. „Mladi u pokretu – inicijativa za iskorištavanje potencijala mladih radi inteligentnog, održivog i uključivog rasta u Europskoj uniji" (COM(2010)0477),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija od 20. rujna 2011. „Politika EU-a i volontiranje: priznavanje i promicanje prekograničnih volonterskih aktivnosti u EU-u” (COM(2011)0568),

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije od 23. studenoga 2011. o Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „ʻErasmus za sveʼ–program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport ”(COM(2011)0788),

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije Europskom Parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija od 19. prosinca 2012. o provedbi, rezultatima i općoj procjeni Europske godine volontiranja 2011. (COM(2012)0781),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 28. ožujka 2012. o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Politika EU-a i volontiranje: priznavanje i promicanje prekograničnih volonterskih aktivnosti u EU-u”(11),

–  uzimajući u obzir rezoluciju Europskog parlamenta od 12. lipnja 2012. o priznavanju i promicanju prekograničnih volonterskih aktivnosti u EU-u(12),

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i neformalnog učenja,

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije o provedbi, rezultatima i općoj procjeni Europske godine volontiranja 2011.;

–  uzimajući u obzir članak 48. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za kulturu i obrazovanje (A7‑0348/2013),

A.  budući da je Europska godina volontiranja 2011. bila uspješna, imala je relevantne ciljeve i pomogla je u podizanju razine svijesti o dotičnom pitanju;

B.  budući da je stvaranje povoljnih uvjeta za volontiranje u kojima bi pristup njemu bio otvoren za sve dugoročan postupak koji iziskuje sudjelovanje svih zainteresiranih strana;

C.  budući da je volontiranje važan aspekt aktivnog građanstva i demokracije, kao i osobnog razvoja, u kojem se utjelovljuju europske vrijednosti poput solidarnosti i nediskriminacije te da, osim toga, ono doprinosi razvoju participativne demokracije i promicanju ljudskih prava unutar Europske unije i izvan nje;

D.  uzimajući u obzir važnost koju se volontiranju pridaje u raspravi o javnim politikama;

E.  budući da angažman u volonterskim aktivnostima može biti važan način stjecanja vještina potrebnih na tržištu rada, kao i sredstvo stjecanja istaknutih društvenih položaja u zajednici;

F.  budući da volonteri u velikoj mjeri predstavljaju žilu kucavicu sporta;

G.  budući da je volontiranje ključan čimbenik za individualnu i kolektivnu emancipaciju, solidarnost i socijalnu koheziju;

H.  budući da volontiranje ima presudnu ulogu u stvaranju društvenog kapitala i poticanju razvoja te promicanju gospodarske i socijalne kohezije, čime pomaže u ostvarivanju ciljeva strategije Europa 2020.;

I.  budući da je u zaključcima Vijeća iz listopada 2011. o ulozi volonterskih aktivnosti u socijalnoj politici naglašena važnost volonterskih aktivnosti za rješavanje pitanja nejednakosti spolova;

J.  budući da postojeće birokratske prepreke na nacionalnoj razini i dalje ograničavaju mogućnosti volontiranja, koje još uvijek nije u dovoljnoj mjeri priznato u pravnim sustavima nekih država članica;

K.  budući da zbog različitih tradicija i kulturnih praksi u državama članicama postoje velike razlike u pogledu zakona koji se odnose na volontiranje, prava koja volonteri imaju i načina na koji je volontiranje organizirano;

L.  budući da je uslijed teške gospodarske krize, mjera štednje i poreznog opterećenja ugrožena financijska stabilnost mnogih nevladinih organizacija, sportskih organizacija i volonterskih udruga, koje unatoč tome ovim teškim vremenima nastavljaju djelovati kako bi se ojačala uključenost i društveni boljitak;

M.  budući da za zaštitu postignuća iz Europske godine volontiranja 2011. na razini EU-a treba razviti strukturiran i usklađen pristup europskoj politici volontiranja koja je trenutno rascjepkana i podijeljena između više službi;

1.  upoznat je s brojkama koje se odnose na komunikacijsku kampanju za Europsku godinu volontiranja 2011. i koje su navedene u prilozima izvješću Komisije te žali zbog toga što su zbog manjka financijskih sredstava postignuti skromni rezultati;

2.  prepoznaje i podržava razne oblike volontiranja u državama članica u okviru različitih nacionalnih organizacija i mreža udruga koje djeluju na tom teritoriju; u tom pogledu poziva na multikulturni pristup država članica i poziva Komisiju da sastavi detaljnu analizu nacionalnih volonterskih praksi i tradicija radi jačanja zajedničkog europskog pristupa

3.  primjećuje da će daljnje objedinjavanje zajedničkoga europskog pristupa volontiranju stvoriti više mogućnosti za pokretljivost i zapošljivost mladih omogućavanjem prilika za stjecanje vrijednih vještina;

4.  pozdravlja činjenicu da su neke države članice donijele ili izmijenile zakone na tom polju kako bi stvorile povoljne uvjete za volontiranje; preporučuje ostalim državama članicama da postupe jednako radi jačanja prava volontera u skladu s Europskom poveljom o pravima i obvezama volontera;

5.  potiče države članice da nastave stvarati poticajne uvjete za volontiranje, naročito uspostavom pravnog okvira ako takav još ne postoji;

6.  primjećuje da su neke države članice provele Priručnik o mjerenju volontiranja Međunarodne organizacije rada i ohrabruje druge države da učine isto kako bi se mogao sastaviti fond usporedivih podataka o volontiranju koji bi davali jasnu sliku o njegovom važnom doprinosu društvu;

7.  poziva na donošenje europskog statuta o volonterskim udrugama kako bi se postiglo njihovo pravno i institucionalno priznavanje;

8.  naglašava potrebu promicanja volontiranja, posebno među školskom djecom, studentima i drugim mladim osobama s ciljem širenja horizonata solidarnosti i potpore za istu;

9.  primjećuje da velik broj europskih putovnica vještina koje su posljednjih mjeseci izdane putem interneta dokazuje uspjeh tog „elektroničkog portfelja”, kojime se pruža sveobuhvatan pregled vještina, uključujući i one stečene tijekom volonterskog rada, kako bi one mogle biti službeno priznate i u poslovne svrhe i u svrhe učenja;

10.  ističe kako su vještine i sposobnosti stečene volontiranjem dodana vrijednost u životopisu i u poslovnoj karijeri te naglašava da se mogu priznati kao neformalno i informalno obrazovno i radno iskustvo;

11.  smatra da bi predloženi dokument pod nazivom „Europass iskustvo” omogućio volonterima da opišu i zabilježe vještine razvijene tijekom volonterskog rada za koji se ne izdaje potvrda te potiče Europsku komisiju da u skladu s preporukama Vijeća o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja što prije učini dotični dokument dostupnim;

12.  primjećuje važnost gore navedenih vještina i sposobnosti za motiviranje mladih ljudi za volontiranje te za stvaranje društvenog kapitala i poticanje društvenog razvoja;

13.  predlaže da se pozornost posveti jednakosti spolova u volonterskom sektoru, a posebice izraženom raskoraku među čelnim osobama volonterskih organizacija, u kojima su muškarci previše zastupljeni na vodećim položajima;

14.  smatra da bi se vještine mladih stečene volontiranjem trebale uvrstiti u europsku putovnicu vještina i europski elektronički životopis Europass kako bi se osiguralo jednako postupanje spram formalnog i neformalnog učenja;

15.  naglašava da volontiranje mladima koji prerano napuste školu osigurava uključivu okolinu i uključive aktivnosti;

16.  potvrđuje svoju potporu djelovanju Komisije za stvaranje Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć koje bi trebalo pomoći EU-u da brzo i usklađeno odgovori na humanitarne krize i teške prirodne katastrofe zahvaljujući podršci osposobljavanju, privlačenju i usklađivanju volontera za operacije humanitarne pomoći EU-a;

17.  naglašava da se volontiranjem, koje je sve prisutnije među mladim, ali i starijim naraštajima, promiče međukulturno učenje, stvaranje osjećaja europskog identiteta i međugeneracijske solidarnosti te doprinosi aktivnom starenju i sudjelovanju građana u svim fazama života;

18.  ističe da se volontiranjem omogućuje i mladim i starijim osobama da doprinose društvu i zauzvrat budu priznati i cijenjeni, što povećava kvalitetu njihovih života i pomaže njihovu boljitku i općem zdravstvenom stanju;

19.  upozorava da je za promicanje volontiranja u svim dobnim skupinama ključno osigurati širok izbor mogućnosti volontiranja, jednostavan pristup njima u smislu troškova, dostupnosti informacija i infrastrukture te odredbi o osiguranju od odgovornosti i nezgoda;

20.  smatra da volontiranje, kao aktivna metoda izgradnje civilnog društva, može doprinijeti razvoju međukulturnog dijaloga te imati važnu ulogu u borbi protiv predrasuda i rasizma;

21.  ukazuje na to da je volontiranje presudno u stvaranju ljudskog i društvenog kapitala te poticanju društvene uključenosti; poziva Komisiju i države članice da daju primjereno priznanje doprinosu volontiranja u svijetu sporta, a posebice amaterskog sporta, u kojem mnoge sportske organizacije ne bi mogle funkcionirati bez pomoći volontera;

22.  poziva Komisiju i države članice da daju primjereno priznanje visokoj dodanoj vrijednosti volontiranja u ovom razdoblju teške gospodarske krize;

23.  naglašava da je potreban trajni napor kako bi se osigurao jednak pristup volonterskoj aktivnosti ženama;

24.  ističe potrebu za osiguravanjem kontinuiteta između Europske godine volontiranja 2011. i sljedećih europskih godina volontiranja kao dijelom nastojanja da se volontiranje počne smatrati vrijednim načinom aktivnog sudjelovanja u društvu te u tom pogledu potiče Europsku komisiju da volontiranje uključi kao važan doprinos aktivnom građanstvu tijekom Europske godine građana;

25.  poziva države članice da osiguraju održivost rezultata postignutih na nacionalnoj razini tijekom Europske godine volontiranja 2011.;

26.  poziva Komisiju da oblikuje i razvije politiku volontiranja i da primijeni otvorenu metodu usklađivanja kako bi se potaknuo dijalog i suradnja između zainteresiranih strana u raznim državama članicama;

27.  potiče države članice da u skladu sa svojim nacionalnim radnim zakonodavstvom poduzmu potrebne korake za institucionalizaciju volontiranja;

28.  traži države članice i Komisiju da utvrde jedinstvenu kontaktnu točku u vidu službe nadležne za politiku volontiranja i usklađivanje na tom području između odjela Komisije i raznih institucija;

29.  naglašava da je u suradnji s volonterskim organizacijama, udrugama i mrežama, a osobito onim europskim, potrebno stvoriti središnji portal EU-a u obliku paneuropske platforme za usklađivanje na tom području koja bi trebala uključivati bazu podataka najboljih praksi u volontiranju i odjeljak za prekogranični volonterski rad s informacijama o dostupnim programima, troškovima i uvjetima sudjelovanja kako bi se olakšala razmjena informacija;

30.  potiče države članice da uspostave nacionalne internetske stranice za usklađivanje i tražilice koje će pojedincima omogućiti jednostavan i dobro strukturiran pristup mogućnostima volontiranja, a organizacijama pristup mogućnostima suradnje;

31.  potiče države članice da nastave osiguravati stabilan i održiv okvir podrške za nacionalno i prekogranično volontiranje koji pomaže i volonterima i volonterskim organizacijama; preporuča državama članicama da u funkciji zadrže nacionalna tijela za usklađivanje osnovana za Europsku godinu volontiranja 2011.;

32.  poziva države članice na provedbu odredbi Direktive 2004/114/EZ o uvjetima prihvata državljana trećih zemalja u svrhu studija, razmjene učenika, osposobljavanja bez naknade ili volonterstva(13) te na pojednostavljivanje postupaka za dodjelu viza ili ukidanje viznog režima za osobe koje se žele uključiti u volonterske aktivnosti u okviru europske politike susjedstva;

33.  potiče nacionalna, regionalna i lokalna nadležna tijela da omoguće pristup odgovarajućim financijskim sredstvima i da pojednostave administrativne postupke i predvide porezne poticaje za volonterske organizacije i mreže, posebice one manje s ograničenim sredstvima; u tu svrhu traži da se pojam bespovratnih sredstava za udruge jasno definira kako se financiranje udruga više ne bi miješalo s državnom pomoći, što može postati prepreka tržišnom natjecanju u gospodarskom sektoru;

34.  poziva Komisiju da razmotri može li se gospodarski doprinos volonterskog rada smatrati istovrijednim financiranju za europske projekte;

35.  naglašava da je važno poticati volontiranje i u okviru strategija korporativne socijalne odgovornosti uz poštovanje dobrovoljnih međunarodnih standarda ISO 26000:2010 o smjernicama o korporativnoj društvenoj odgovornosti;

36.  poziva Komisiju da nadzire države članice kako bi uvele obvezno osiguranje volontera radi zaštite njihova zdravlja i sigurnosti tijekom volonterskog rada;

37.  poziva države članice da usvoje zakonodavstvo o volontiranju ako to dosad nisu učinile i potaknu volontiranje uz pomoć formalnog, neformalnog i informalnog osposobljavanja kako bi se razvilo vještine volontera i osnažilo njihov osjećaj vrijednosti u radu;

38.  poziva države članice da usvoje zakonodavstvo o volontiranju ako to dosad nisu učinile i potaknu volontiranje uz pomoć formalnog, neformalnog i informalnog osposobljavanja kako bi se razvilo vještine volontera i osnažilo njihov osjećaj vrijednosti u radu, s obzirom na to da djeluju prije svega iz altruističkih pobuda, a ne radi vlastitih interesa; potiče države članice da u obrazovnim institucijama uvedu izbornu nastavu volontiranja;

39.  poziva Komisiju i države članice da i dalje promiču Europsku volontersku službu na sveučilištima i u drugim visokoobrazovnim institucijama;

40.  smatra da volonterski rad kao metoda informalnog učenja pomaže u razvoju vještina i profesionalnih kvalifikacija koje volonterima olakšavaju ulazak ili povratak na tržište rada;

41.  preporuča Komisiji da nastavi održavati kontakte s nasljednicom Alijanse za Europsku godinu volontiranja 2011., Europskom alijansom za volontiranje, i drugim organizacijama utemeljenim na volontiranju te da na primjeren način uzme u obzir preporuke Političkog programa za volontiranje u Europi (PAVE) kao temelj akcijskog plana za budućnost;

42.  poziva Komisiju da raspodijeli potrebna sredstva za osnivanje Europske zaklade za razvoj volontiranja kako bi se osiguralo uvođenje odgovarajuće infrastrukture za podršku;

43.  naglašava važnost pojednostavljivanja pristupa europskoj financijskoj potpori za nevladine organizacije, a posebno sredstvima Europskog socijalnog fonda, kako na europskoj, tako i na nacionalnoj razini;

44.  poziva države članice da provedu preporuku Vijeća o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja te da prije roka 2018. osiguraju uspostavu službenih sustava za vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih volontiranjem, što bi omogućilo stjecanje priznate kvalifikacije koju bi trebale prihvatiti obrazovne institucije, poslodavci i ostali;

45.  poziva Europsku komisiju da prizna razdoblje volontiranja kao prihvatljivo nenovčano sufinanciranje za dodjelu svih europskih bespovratnih sredstava i da surađuje s volonterskim organizacijama kako bi se razvili sustavi za bilježenje i dokumentiranje razdoblja volontiranja na temelju mnogih dostupnih alata i modela;

46.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 327, 24.11.2006., str. 30.
(2) SL L 327, 24.11.2006., str. 45.
(3) SL L 378, 27.12.2006.., str. 32.
(4) SL L 17, 22.1.2010., str. 43.
(5) SL C 168, 20.7.2006., str. 1.
(6) SL C 241, 20.9.2008., str. 1.
(7) SL C 319, 13.12.2008., str. 8.
(8) SL L 394, 30.12.2006., str.5.
(9) SL C 199 E, 7.7.2012., str. 187.
(10) SL C 372, 20.12.2011., str.24.
(11) CESE 824/2012.
(12) SL C 332 E, 15.11.2013., str. 14.
(13) SL L 375, 23.12.2004., str. 12.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti