Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/2064(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0348/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0348/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 10/12/2013 - 9.5
CRE 10/12/2013 - 9.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0549

Elfogadott szövegek
PDF 293kWORD 84k
2013. december 10., Kedd - Strasbourg
Önkéntesség és önkéntes tevékenység Európában
P7_TA(2013)0549A7-0348/2013

Az Európai Parlament 2013. december 10-i állásfoglalása az önkéntességről és az önkéntes tevékenységről Európában (2013/2064(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 165., 166. és 214. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által az önkéntes munka felméréséről szóló kézikönyvében (2011) az önkéntes munka definíciójára tett javaslatra,

–  tekintettel a készségek és kompetenciák átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) szóló, 2004. december 15-i 2241/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra,

–  tekintettel a 2007 és 2013 közötti időszakra a „Fiatalok lendületben” program létrehozásáról szóló, 2006. november 15-i 1719/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra(1),

–  tekintettel az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról szóló, 2006. november 15-i 1720/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra(2),

–  tekintettel a 2007–2013-as időszakra az aktív európai polgárság előmozdítását célzó „Európa a polgárokért” című program létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1904/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra(3),

–  tekintettel az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek európai évéről (2011) szóló 2009. november 27-i 2010/37/EK tanácsi határozatra(4),

–  tekintettel a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 2006. április 24-i állásfoglalásra az európai ifjúságpolitika terén a nem formális és az informális tanulás értékének elismeréséről(5),

–  tekintettel a fiatalok önkéntes tevékenységéről szóló, 2007. november 27-i tanácsi állásfoglalásra (14427/1/2007),

–  tekintettel a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 2007. május 16-i állásfoglalásra a fiatalok önkéntes tevékenységeire vonatkozó közös célkitűzések végrehajtásáról(6),

–  tekintettel a Tanács 2008. november 20-i ajánlásra a fiatal önkéntesek európai mobilitásáról(7),

–  tekintettel a Közösségen belüli, oktatási és képzési célú transznacionális mobilitásról: az Európai Mobilitásminőségi Chartáról szóló 2006. december 18-i 2006/961/EK európai parlamenti és tanácsi ajánlásra(8),

–  tekintettel a biztosító egyesületek, társaságok és alapítványok európai statútumának létrehozásáról szóló, 2011. március 10-i nyilatkozatára(9),

–  tekintettel az önkéntes tevékenységeknek a szociálpolitikában betöltött szerepéről szóló, 2011. október 3-i tanácsi következtetésekre (14552/2011),

–  tekintettel a sportban vállalt önkéntes tevékenységeknek az aktív polgári szerepvállalás előmozdításában betöltött szerepéről szóló, 2011. november 29-i tanácsi következtetésekre(10),

–  tekintettel a 2010. október 27-i, az uniós polgárságról szóló, „Az uniós polgárok jogainak érvényesítése előtt álló akadályok lebontása” című 2010. évi bizottsági jelentésre (COM(2010)0603),

–  tekintettel a fiatalok oktatásban, foglalkoztatásban és társadalomban való teljes körű részvételének elősegítéséről szóló, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, 2007. szeptember 5-i bizottsági közleményre (COM(2007)0498),

–  tekintettel „Az EU ifjúsági stratégiája – Befektetés és az érvényesülés elősegítése – Megújított nyílt koordinációs módszer a fiatalok előtt álló kihívások és lehetőségek kezelésére” című, a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, 2009. április 27-i bizottsági közleményre (COM(2009)0200),

–  tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

–  tekintettel a „Mozgásban az ifjúság – Kezdeményezés a fiatalokban rejlő potenciál felszabadítására az Európai Unióban megvalósítandó intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés érdekében” című, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, 2010. szeptember 15-i bizottsági közleményre (COM(2010)0477),

–  tekintettel az „Az önkéntesség szerepéről az EU szakpolitikáiban: határokon átnyúló tevékenységek elismerése és ösztönzése az EU-ban” című, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, 2011. szeptember 20-i bizottsági közleményre (COM(2011)0568),

–  tekintettel az Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja, az „Erasmus mindenkinek” létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettel kapcsolatos bizottsági javaslatra (COM(2011)0788),

–  tekintettel az önkéntesség európai éve (2011) végrehajtásáról, eredményeiről és átfogó értékeléséről szóló, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett 2012. december 19-i bizottsági jelentésre (COM(2012)0781),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. március 28-i véleményére az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, „Közlemény az önkéntesség szerepéről az EU szakpolitikáiban: határokon átnyúló tevékenységek elismerése és ösztönzése az EU-ban” című, bizottsági közleményről(11),

–  tekintettel az Európai Unión belüli határokon átnyúló önkéntes tevékenységek elismeréséről és támogatásáról szóló, 2012. június 12-i állásfoglalására(12),

–  tekintettel a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló 2012. december 20-i tanácsi ajánlásra,

–  tekintettel az önkéntesség európai éve (2011) végrehajtásáról, eredményeiről és átfogó értékeléséről szóló bizottsági jelentésre (EYV 2011);

–  tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

–  tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére (A7-0348/2013),

A.  mivel az önkéntesség európai éve (2011) sikeresnek bizonyult, releváns célkitűzéseket fogalmazott meg és segített felhívni a figyelmet a kérdéskörre;

B.  mivel az önkéntes tevékenységet lehetővé tevő és mindenki számára elérhető környezet kialakítása hosszú távú folyamat, amely szükségessé teszi valamennyi érdekelt fél bevonását;

C.  mivel az önkéntesség az aktív polgári szerepvállalás és a demokrácia, valamint a személyes fejlődés egyik fontos vetülete, amelynek keretében olyan európai értékek jelennek meg, mint a szolidaritás és a megkülönböztetésmentesség, és amely ezenfelül hozzájárul a részvételi demokrácia fejlesztéséhez és az emberi jogok Európai Unión belül és kívül történő előmozdításához;

D.  tekintettel a közpolitikákról szóló vitában az önkéntességnek tulajdonított jelentőségre;

E.  mivel az önkéntes tevékenységben való részvétel a munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításának fontos eszköze lehet, emellett lehetővé teheti előkelő társadalmi pozíciók kivívását is a közösségben;

F.  mivel a sport nagyrészt az önkéntesekre alapoz;

G.  mivel az önkéntesség kulcsfontosságú tényező az egyéni és kollektív emancipáció, a szolidaritás és a társadalmi kohézió szempontjából;

H.  mivel az önkéntesség kulcsfontosságú szerepet játszik a társadalmi tőke megteremtésében, a fejlődés ösztönzésében, valamint a gazdasági és társadalmi kohézió előmozdításában, és ilyen módon hozzájárul az Európa 2020 stratégia céljainak megvalósításához;

I.  mivel a Tanács 2011. októberi, az önkéntes tevékenységeknek a szociálpolitikában betöltött szerepéről szóló következtetései hangsúlyozzák az önkéntes tevékenységek fontosságát a nemek közötti különbségek kezelésében;

J.  mivel a nemzeti szintű bürokratikus akadályok fenntartása továbbra is korlátozza az egyes országok jogrendszerében még mindig nem a megfelelő mértékben elismert önkéntességben való részvétel lehetőségét;

K.  mivel az eltérő hagyományok és kulturális gyakorlatok miatt a tagállamok között jelentős eltérések vannak az önkéntességre, az önkéntesek jogaira és az önkéntesség szervezésének módjára vonatkozó jogszabályok tekintetében;

L.  mivel a súlyos gazdasági válság, a megszorító intézkedések és adózási kényszerek számos olyan nem kormányzati szervezet, sportegyesület és önkéntes szervezet pénzügyi stabilitását veszélyeztetik, amelyek e nehéz helyzet ellenére is tovább tevékenykednek a társadalmi befogadás és jólét e nehéz időkben való előmozdítása érdekében;

M.  mivel az önkéntesség európai éve (2011) örökségének megőrzése érdekében az önkéntesség jelenleg uniós szinten még nem egységes és különböző szolgálatok hatáskörébe tartozó európai szakpolitikáját megfelelően strukturálni kell és össze kell hangolni;

1.  tudomásul veszi az önkéntesség európai évével (2011) kapcsolatos kommunikációs kampánynak a bizottsági jelentés mellékleteiben szereplő adatait és sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a pénzügyi források hiánya miatt csak szerény eredményt sikerült elérni;

2.  elismeri és támogatja az önkéntesség egyes tagállamokon belül országos szervezeteken és helyben működő szervezetek hálózatain keresztül megvalósuló különböző formáit; e tekintetben a tagállamokat multikulturális megközelítés alkalmazására szólítja fel, és kéri a Bizottságot, hogy végezze el az önkéntesség nemzeti gyakorlatainak és hagyományainak részletes elemzését egy közös európai megközelítés előmozdítása érdekében;

3.  megjegyzi, hogy az önkéntesség közös európai megközelítésének további megerősítése növelni fogja az fiatalok esélyeit a mobilitásra és a foglalkoztathatóságra azáltal, hogy értékes készségek megszerzését teszi lehetővé számukra;

4.  üdvözli, hogy az önkéntességnek kedvező környezet kialakítása érdekében egyes tagállamok elfogadták, illetve felülvizsgálták az e területre vonatkozó jogszabályokat; és a többi tagállamnak is azt ajánlja, hogy járjanak el hasonlóképpen, és az önkéntesek jogairól és feladatköreiről szóló európai charta felhasználásával helyezzék középpontba az önkéntesek jogainak megerősítését;

5.  ösztönzi a tagállamokat, hogy folytassák az önkéntességet lehetővé tevő környezet kialakítását, különösen a jogi keret létrehozásával ott, ahol ez még hiányzik;

6.  megjegyzi, hogy egyes tagállamok alkalmazták a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) az önkéntes munka felméréséről szóló kézikönyvében szereplő iránymutatásokat, és a többi országot is erre ösztönzi annak érdekében, hogy olyan összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre, amelyek egyértelmű információt nyújtanak arról, hogy társadalmi szempontból milyen értékes hozzájárulást jelent ez a munka;

7.  az önkéntes szervezetek megfelelő jogi és intézményi elismerése érdekében kéri e szervezetek európai statútumának elfogadását;

8.  hangsúlyozza az önkéntesség előmozdításának szükségességét, különösen az iskoláskorú gyermekek, a diákok és más fiatalok körében a szolidaritás horizontjának kiszélesítése és az annak biztosított támogatás bővítése érdekében;

9.  megjegyzi, hogy az utóbbi hónapokban online kiállított európai készségútlevelek jelentős száma bizonyítja ennek az „elektromos portfóliónak” a sikerét, amely átfogó képet ad az egyedi készségekről, beleértve az önkéntes tevékenység során megszerzett készségeket is, elősegítve azok hivatalos – mind foglalkoztatási, mind tanulmányi célú – elismerését;

10.  rámutat az önkéntes tevékenységek keretében szerzett nem formális és informális tanulmányi, illetve munkatapasztalatként elismerhető készségeknek és képességeknek az önéletrajzban és a szakmai életben képviselt hozzáadott értékére;

11.  úgy véli, hogy a javasolt „Europass tapasztalatösszegzés” nevű dokumentum segítségével az önkéntesek leírhatnák és rögzíthetnék az önkéntes munka során kifejlesztett, végzettséget nem feltétlenül biztosító készségeiket, és ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló tanácsi ajánlás fényében a lehető leghamarabb dolgozzák ki a „Europass tapasztalatösszegzés” nevű dokumentumot;

12.  aláhúzza a fent említett készségek és képességek fontosságát a fiataloknak az önkéntességre való motiválásában, a társadalmi tőke létrehozásában és a társadalmi fejlődés előmozdításában;

13.  javasolja, hogy fordítsanak figyelmet az önkéntes ágazaton belül a nemek közötti egyenlőség kérdésére, és különösen arra a látványos diszkrepanciára, hogy a férfiak felülreprezentáltak az önkéntes vezetői pozíciókban;

14.  úgy véli, hogy a fiatalok ezen önkéntes tevékenységek keretében szerzett készségeit el kell ismerni az európai készségútlevélben és az Europassban, annak érdekében, hogy a formális és a nem formális tanulás azonos elbírálásban részesüljön;

15.  hangsúlyozza, hogy a korai iskolaelhagyó fiatalok számára az önkéntesség befogadó környezetet és tevékenységeket kínál;

16.  megerősíti, hogy támogatja a Bizottságnak az „Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest” létrehozására vonatkozó kezdeményezését, amelynek célja az Unió humanitárius válságokra és súlyos természeti katasztrófákra való gyors és összehangolt reagálási kapacitásának erősítése az uniós humanitárius segélyműveletekben részt vevő önkéntesek képzésének, mozgósításának és koordinálásának támogatásával;

17.  hangsúlyozza, hogy a fiatalok és idősek körében egyre nagyobb népszerűségnek örvendő önkéntesség előmozdítja az interkulturális tanulást, az európai identitástudatot és a nemzedékek közötti szolidaritást, valamint hozzájárul a tevékeny időskorhoz és az egész életen át tartó aktív polgári szerepvállaláshoz;

18.  rámutat, hogy az önkéntesség mind a fiatalok, mind az idősek számára lehetővé teszi, hogy hozzájáruljanak a társadalomhoz, cserébe pedig elismerésben és megbecsülésben részesüljenek, valamint hogy az önkéntesség javítja életminőségüket, jólétüket és általános egészségügyi állapotukat;

19.  rámutat, hogy alapvető fontosságú az önkéntes tevékenységek széles választéka és az azokhoz való – a költségeket, az információk és az infrastruktúra rendelkezésre állását tekintve – könnyű hozzáférés, illetve a felelősség- és balesetbiztosítás, amennyiben az önkéntességet valamennyi korcsoportban népszerűsíteni akarják;

20.  úgy véli, hogy az önkéntesség, mint a civil társadalom építésének aktív módja, hozzájárulhat a kultúrák közötti párbeszéd fejlődéséhez, és fontos szerepet játszhat az előítéletek és az idegengyűlölet elleni küzdelemben;

21.  megjegyzi, hogy az önkéntesség fontos szerepet játszik az emberi és társadalmi tőke kialakításában, valamint a társadalmi befogadás előmozdításában; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ismerjék el megfelelően a sport világában vállalt önkéntes tevékenységek rendkívül jelentős hozzáadott értékét, különösen az amatőr sport terén, ahol számos sportszervezet nem tudna működni az önkéntesek segítsége nélkül;

22.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ismerjék el megfelelően az önkéntes tevékenységek jelentős hozzáadott értékét a súlyos gazdasági válság idején;

23.  kiemeli, hogy folyamatos erőfeszítésre van szükség annak biztosításához, hogy a nők egyenlő eséllyel vehessenek részt az önkéntes tevékenységekben;

24.  felhívja a figyelmet arra, hogy az önkéntességnek az aktív polgári szerepvállalás egyik meghatározó megnyilvánulási formájaként történő integrálása érdekében biztosítani kell a folytonosságot az önkéntesség 2011-es európai éve és a következő európai évek között, és e tekintetben arra ösztönzi a Bizottságot, hogy a polgárok európai éve keretében ismerje el, hogy az önkéntesség jelentősen hozzájárul az aktív polgári szerepvállaláshoz;

25.  felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák az önkéntesség európai éve (2011) során nemzeti szinten elért eredmények fenntarthatóságát;

26.  kéri a Bizottságot, hogy a különböző tagállamok szereplői közötti párbeszéd és együttműködés ösztönzése érdekében alakítsa és fejlessze ki az önkéntesség szakpolitikáját, és vegye igénybe a nyitott koordinációs módszert;

27.  sürgeti a tagállamokat, hogy tegyék meg az önkéntesség intézményesítéséhez szükséges lépéseket, összhangban a nemzeti munkajogukkal;

28.  kéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy alakítsanak ki olyan, szolgálat formájában működő egységes kapcsolattartási pontot, amely felel az önkéntességi szakpolitikáért, valamint a bizottsági osztályok és a különböző intézmények közötti, e téren megvalósított koordinációért;

29.  emlékeztet arra, hogy az információk összegyűjtése érdekében, különösen az európai önkéntes szervezetekkel, társulásokkal és hálózatokkal közösen, az e tekintetben való együttműködést elősegítő páneurópai fórumként létre kell hozni egy olyan központi uniós portált, amely az önkéntességgel kapcsolatos bevált gyakorlatok adatbázisa mellett egy, a határokon átnyúló önkéntes tevékenységekkel kapcsolatos részt is tartalmaz, valamint tájékoztatást nyújt az elérhető programokról, az azokkal kapcsolatos költségekről és a részvétel feltételéről;

30.  ösztönzi a tagállamokat nemzeti koordinációs weboldalak és keresőmotorok létrehozására, amelyek könnyen és jól strukturált módon teszik elérhetővé az önkéntességi lehetőségeket az egyéni felhasználók, illetve az együttműködési lehetőségeket szervezetek számára;

31.  ösztönzi a tagállamokat, hogy továbbra is biztosítsanak stabil és fenntartható támogatási keretet mind a nemzeti, mind a határokon átnyúló önkéntes tevékenységek számára, amely mind az önkénteseket, mind az önkéntes szervezeteket segíti; javasolja a tagállamoknak, hogy tartsák fenn az önkéntesség európai évével (2011) kapcsolatban felállított nemzeti koordináló testületeket;

32.  felszólítja a tagállamokat, hogy hajtsák végre a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeiről szóló 2004/114/EK irányelv rendelkezéseit(13), valamint hogy tegyék egyszerűbbé a vízumeljárásokat, vagy azokat töröljék el azon személyek esetében, akik az európai szomszédságpolitika keretében önkéntes tevékenységeket kívánnak végezni ;

33.  sürgeti a nemzeti, regionális és helyi hatóságokat, hogy tegyenek elérhetővé megfelelő forrásokat, egyszerűsítsék az adminisztratív eljárásokat és nyújtsanak adókedvezményt az önkéntes szervezetek és hálózatok, különösen a kisméretű és korlátozott eszközökkel rendelkező szervezetek számára; ezzel összefüggésben kéri, hogy tisztázzák a társulásoknak nyújtott támogatás fogalmát annak érdekében, hogy az egyesületi finanszírozást többé ne keverjék össze az állami támogatásokkal, ami gátolhatja a versenyt a versenyszférában;

34.  felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy az önkéntes munka gazdasági értékét be lehessen számítani az európai projektek önerejébe;

35.  kiemeli, hogy az önkéntességet a vállalati társadalmi felelősségvállalási stratégiák részeként is ösztönözni kell, összhangban a vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó iránymutatással kapcsolatos ISO 26000:2010 önkéntes nemzetközi szabvánnyal;

36.  felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy a tagállamok tegyék kötelezővé biztosítás kötését az önkéntesek számára, valamint garantálják egészségük védelmét és az általuk végzett tevékenységek biztonságosságát;

37.  felhívja a tagállamokat, hogy ha még nem tették meg, alkossanak jogszabályokat az önkéntességről, emellett az önkéntesek képzettségi szintjének emelése és az általuk ellátott tevékenység iránt tanúsított felelősségérzetük növelése érdekében formális, informális és nem formális képzés révén tegyék könnyebbé az önkéntesek tevékenységét;

38.  felhívja a tagállamokat, hogy mivel az önkéntesek elkötelezettsége elsősorban önzetlen és érdek nélküli képzettségük szintjének emelése és az általuk ellátott tevékenység iránt tanúsított felelősségérzetük növelése érdekében formális, informális és nem formális képzés révén tegyék könnyebbé az önkéntesek tevékenységét; ösztönzi a tagállamokat, hogy vezessenek be önkéntességi képzéseket választható tárgyként az oktatási intézményekben;

39.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat az Európai önkéntes szolgálat további támogatására az egyetemeken és más felsőoktatási intézményekben;

40.  úgy véli, hogy az önkéntes munka mint informális tanulási módszer segíti olyan készségek és szakmai képesítések kialakítását, amelyek megkönnyítik az önkéntesek számára a munkaerőpiacra való belépést vagy visszatérést;

41.  javasolja a Bizottságnak, hogy maradjon kapcsolatban az önkéntesség 2011-es európai éve szövetségének utódjával, az Önkéntesség Európai Szövetségével és más önkéntes szervezetekkel, és a jövőre vonatkozó cselekvési terv alapjaként vegye kellőképpen figyelembe az európai önkéntesség szakpolitikai menetrendjében (PAVE) szereplő ajánlásokat;

42.  felhívja a Bizottságot, hogy a megfelelő támogató infrastruktúra kialakítása érdekében biztosítson megfelelő forrásokat az európai önkéntesség fejlesztési alapjának létrehozásához;

43.  hangsúlyozza, hogy könnyebbé kell tenni, hogy a nem kormányzati szervezetek európai támogatáshoz jussanak, különösen az ESZA keretében, nemzeti és európai szinten;

44.  felhívja a tagállamokat, hogy hajtsák végre a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló tanácsi ajánlást, és már a 2018-as céldátum előtt biztosítsák az oktatási intézmények, munkaadók és mások által elismerendő szakképzettséghez vezető, az önkéntesség során megszerzett tudás, készségek és kompetenciák érvényesítése formális struktúráinak végrehajtását;

45.  felhívja a Bizottságot, hogy az önkéntesként eltöltött időt ismerje el támogatható, természetbeni társfinanszírozásként valamennyi európai támogatás esetében, és az önkéntes szervezetekkel együtt dolgozzon ki rendszereket az önkéntesként eltöltött idő nyilvántartásba vételére és dokumentálására, a számos rendelkezésre álló eszköz és modell alapján;

46.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 327., 2006.11.24., 30. o.
(2) HL L 327., 2006.11.24., 45. o.
(3) HL L 378., 2006.12.27., 32. o.
(4) HL L 17., 2010.1.22., 43. o.
(5) HL C 168., 2006.7.20., 1. o.
(6) HL C 241., 2008.9.20., 1. o.
(7) HL C 319., 2008.12.13., 8. o.
(8) HL L 394, 2006.12.30., 5. o.
(9) HL C 199. E, 2012.7.7., 187. o.
(10) HL C 372., 2011.12.20., 24. o.
(11) CESE 824/2012.
(12) HL C 332. E, 2013.11.15., 14. o.
(13) HL L 375., 2004.12.23., 12. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat