13 февруари 2014 г.
P7_TA-PROV(2013)0568(COR01)
ПОПРАВКА
на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 декември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II)
(COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 292kWORD 243k
Правна информация - Политика за поверителност