13. februar 2014
P7_TA-PROV(2013)0568(COR01)
BERIGTIGELSE
til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA II)
(COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 230kWORD 180k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik