2014. gada 13. februāris
P7_TA-PROV(2013)0568(COR01)
KĻŪDU LABOJUMS
Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 11. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2014, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA II)
(COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 273kWORD 184k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika