13 februari 2014
P7_TA-PROV(2013)0568(COR01)
RECTIFICATIE
op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 11 december 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr..../2014 betreffende het instrument voor pretoetredingssteun (IPA II)
(COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 228kWORD 158k
Juridische mededeling - Privacybeleid