13 lutego 2014
P7_TA-PROV(2013)0568(COR01)
SPROSTOWANIE
do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 11 grudnia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../20014 w sprawie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II)
(COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 261kWORD 251k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności