13 februari 2014
P7_TA-PROV(2013)0568(COR01)
RÄTTELSE
till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 december 2013 inför antagandet av om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen
(COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 237kWORD 134k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy