2014. gada 14. februāris
P7_TA-PROV(2013)0569(COR01)
KĻŪDU LABOJUMS
Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 11. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) No .../2014, ar ko izveido Partnerības instrumentu sadarbībai ar trešām valstīm
(COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 215kWORD 132k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika