14 februari 2014
P7_TA-PROV(2013)0569(COR01)
RECTIFICATIE
op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 11 december 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen
(COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 215kWORD 115k
Juridische mededeling - Privacybeleid