Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/0188(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0376/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0376/2013

Rasprave :

PV 10/12/2013 - 22
CRE 10/12/2013 - 22

Glasovanja :

PV 11/12/2013 - 4.22
CRE 11/12/2013 - 4.22
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0573

Usvojeni tekstovi
PDF 490kWORD 107k
Srijeda, 11. prosinca 2013. - Strasbourg
Obvezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja *
P7_TA(2013)0573A7-0376/2013

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. prosinca 2013. o prijedlogu Direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u vezi s obveznom automatskom razmjenom informacija u području oporezivanja (COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2013)0348),

–  uzimajući u obzir članak 115. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C7‑0200/2013),

–  uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i mišljenje Odbora za proračunski nadzor (A7-0376/2013),

1.  prihvaća prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 1.
(1)   Izazov koji predstavljaju porezne prijevare i utaja poreza posljednjih je godina znatno veći te je postao glavni predmet zabrinutosti unutar Unije i u svijetu. Zbog neprijavljenih i neoporezovanih dohodaka znatno se smanjuju državni prihodi od poreza. Stoga je hitno potrebna veća učinkovitost i djelotvornost u naplati poreza. Automatska razmjena informacija predstavlja važan instrument u tom pogledu te je Komisija u svojoj komunikaciji od 6. prosinca 2012. koja sadrži akcijski plan za jačanje borbe protiv poreznih prijevara i utaje poreza istaknula potrebu za snažnim promicanjem automatske razmjene informacija kao budućeg europskog i međunarodnog standarda za transparentnost i razmjenu informacija u području oporezivanja. Europsko vijeće je 22. svibnja 2013., u svrhu borbe protiv poreznih prijevara, utaje poreza i agresivnog poreznog planiranja, zatražilo proširenje za automatsku razmjenu informacija na razini Unije i u svijetu.
(1)   Izazov koji predstavljaju porezne prijevare,utaja poreza i agresivno porezno planiranje posljednjih je godina znatno veći te je postao glavni predmet zabrinutosti unutar Unije i u svijetu, osobito tijekom krize. Zbog neprijavljenih i neoporezovanih dohodaka znatno se smanjuju državni prihodi od poreza i stvaraju uvjeti za nepoštenu tržišnu utakmicu koja uzrokuje gubitke. Stoga je hitno potrebna veća učinkovitost i djelotvornost u naplati poreza. Trebali bi postojati djelotvorni sustavi kojima bi se poboljšala učinkovitost pri naplati poreza i utvrđivanju važećih propisa. Automatska razmjena informacija predstavlja važan instrument u tom pogledu te je Komisija u svojoj komunikaciji od 6. prosinca 2012. koja sadrži akcijski plan za jačanje borbe protiv poreznih prijevara i utaje poreza istaknula potrebu za snažnim promicanjem automatske razmjene informacija kao budućeg europskog i međunarodnog standarda za transparentnost i razmjenu informacija u području oporezivanja. Europski parlament, u svojoj Rezoluciji od 21. svibnja 2013 o borbi protiv porezne prijevare, utaje poreza i poreznih oaza9 i Europsko vijeće 22. svibnja 2013. zatražili su proširenje za automatsku razmjenu informacija na razini Unije i u svijetu u svrhu borbe protiv poreznih prijevara, utaje poreza i agresivnog poreznog planiranja.
_____________
____________
8COM (2012)0722 završna verzija.
8COM (2012)0722 završna verzija.
9 P7_TA(2013)0205
Amandman 2
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 1.a (nova)
(1a)  Prije se poreznu politiku smatralo isključivo državnim pitanjem za koje EU nije važan. Danas se o porezu kao posljedici globalizacije mora raspravljati i na razini Unije. Bilo bi učinkovitije i djelotvornije za Europsku komisiju da koordinira razmjenu informacija o porezu u ime država članica nego da se sklapa niz bilateralnih sporazuma između država članica. Različiti standardi za automatsku razmjenu informacija razlikuju se od zemlje do zemlje. To je nepotrebno komplicirano i time se stvaraju nepotrebno visoki troškovi za države članice i financijske institucije u sklopu Unije.
Amandman 3
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 1.b (nova)
(1b)  predloženim amandmanima ovoj Direktivi nedostaje niz nužnih objašnjenja i definicija, što znatno otežava razumijevanje zakonodavnog okvira i pregled utjecaja prijedloga. Stoga bi u tom pogledu trebalo koordinirati izradu definicija s radom OECD-a po tom pitanju.
Amandman 4
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 3.
(3)  Kako se ističe u zahtjevu Europskog vijeća, primjereno je pospješiti proširenje za automatsku razmjenu informacija koje je već predviđeno člankom 8. stavkom 5. Direktive 2011/16/EU. Inicijativa Unije osigurava usklađen, dosljedan i obuhvatan pristup, na razini cijele Unije, automatskoj razmjeni informacija na unutarnjem tržištu koja bi omogućila uštede za porezna tijela i gospodarske subjekte.
(3)  Kako se ističe u zahtjevu Europskog vijeća, primjereno je pospješiti proširenje za automatsku razmjenu informacija koje je već predviđeno člankom 8. stavkom 5. Direktive 2011/16/EU. Inicijativa Unije osigurava usklađen, dosljedan i obuhvatan pristup, na razini cijele Unije, automatskoj razmjeni informacija na unutarnjem tržištu te je važna kako bi se poboljšala učinkovitost poreznog sustava i ojačalo unutarnje tržište u kojem istodobno postojanje 28 nacionalnih poreznih sustava podiže pitanje dvostrukog oporezivanja i narušavanja tržišnog natjecanja. U tom smislu, ne samo da će države članice imati koristi od ravnopravne razmjene informacija, nego će i Unija moći preuzeti vodstvo u promicanju sličnih standarda na međunarodnoj razini.
Amandman 5
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 3.a (nova)
(3a)  Države članice trebaju provesti administrativnu suradnju i razmjenu informacija koje ne krše postupovna prava ili pravo na privatnost poreznih obveznika.
Amandman 6
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 3.b (nova)
(3b)  U skladu s izvješćem OECD-a (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj) od 19. lipnja 2013. i Deklaracije vođa s G-20 sastanka na vrhu u Sankt Petersburgu od 6. rujna 2013., automatska razmjena informacija treba se temeljiti na globalnom modelu kojim se osigurava primjerena povjerljivost i prikladna uporaba razmijenjenih informacija. Proširenje automatske razmjene poreznih informacija predstavlja doprinos Unije radu OECD-a i trebalo bi povećati mogućnost primjene usklađenog globalnog sustava koji se temelji na novom standardu OECD-a koji će se predstaviti u veljači 2014.
Amandman 7
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 3.c (nova)
(3c)  Pri podnošenju podataka poreznim upravama u svrhu razmjene informacija s ostalim zemljama, važno je obrazložiti na koji način nadležna tijela smiju koristiti te podatke.
Amandman 9
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 4.a (nova)
(4a)  Kako bi se umanjile dvosmislenosti i nedosljednost te smanjili troškovi, ključno je koordinirati provedbu ove Direktive s provedbom FATCA-e.
Amandman 10
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 5.
(5)  Sklapanje paralelnih i neusklađenih sporazuma od strane država članica na temelju članka 19. Direktive 2011/16/EU dovelo bi do narušavanja koje bi bilo štetno za neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Proširena automatska razmjena informacija na temelju zakonodavnog instrumenta za cijelu Uniju uklonila bi potrebu da se države članice pozivaju na tu odredbu s ciljem sklapanja bilateralnih ili multilateralnih sporazuma koji bi se mogli smatrati primjerenima o istoj temi u nedostatku odgovarajućeg zakonodavstva na razini Unije.
(5)  Sklapanje paralelnih i neusklađenih sporazuma od strane država članica na temelju članka 19. Direktive 2011/16/EU dovelo bi do narušavanja koje bi bilo štetno za neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta i pristup na razini cijele Unije. Proširena automatska razmjena informacija na temelju zakonodavnog instrumenta za cijelu Uniju uklonila bi potrebu da se države članice pozivaju na tu odredbu s ciljem sklapanja bilateralnih ili multilateralnih sporazuma koji bi se mogli smatrati primjerenima o istoj temi u nedostatku odgovarajućeg zakonodavstva na razini Unije. Stoga će Unija također biti u boljem pregovaračkom položaju da zahtijeva više standarde za razmjenu poreznih informacija na globalnoj razini.
Amandman 11
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5a)  U OECD-u se radi na izradi modela bilateralnih i multilateralnih sporazuma o razmjeni informacija. U tijeku su pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i velikog broja zemalja o provođenju FATCA zakona putem bilateralnih sporazuma. Izmjene predložene u Direktivi 2011/16/EU o administrativnoj suradnji na području oporezivanja u velikoj mjeri uređuju razmjenu informacija koja je uređena zakonom FATCA i radom OECD-a. Komisija bi trebala objasniti odnos između tih zakonskih odredbi kako bi se osiguralo da ih nacionalne porezne uprave i financijske institucije koje su odgovorne za primjenu tih izmjena mogu provesti.
Amandman 12
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 6.a (nova)
(6a)  Nove kategorije dohotka i kapitala za koje ova Direktiva nalaže razmjenu informacija trebale bi biti definirane u skladu s tumačenjem iz zakona države članice koja predaje informacije.
Amandman 13
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 7.a (nova)
(7a)  Svrha postojećeg predavanja informacija o dohotku od kapitala i usluga nacionalnim poreznim upravama je, između ostalog, stvoriti osnovu za oporezivanje i razmjenu informacija s drugim državama. Ako se obveza predavanja informacija mijenja samo kako bi poslužila za razmjenu informacija, nužno je utvrditi način na koji će nacionalne porezne vlasti koristiti te informacije.
Amandman 15
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 9.a (nova)
(9a)  Svaka država članice treba utvrditi kazne u slučaju povrede ove Direktive te treba poduzeti primjerene mjere kako bi se osiguralo poštivanje Direktive.
Amandman 16
Prijedlog Direktive
Uvodna izjava 10.
(10)  Ova Uredba poštuje temeljna prava i načela utvrđena posebno u Povelji Europske unije o temeljnim pravima.
(10)  Ova Uredba poštuje temeljna prava i načela utvrđena posebno člankom 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i člankom 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Uzimajući u obzir osjetljivost podataka koji se trebaju prikupljati, posebna bi se pozornost trebala obratiti na poštovanje prava na privatnost te na legitimna očekivanja kad je riječ o povjerljivosti podataka, pogotovo tijekom bilo kojeg postupka istrage.
Amandman 17
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka b
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8. – stavak 3. a – podstavak 1. – uvodni dio
3a.  Nadležno tijelo svake države članice prosljeđuje automatskom razmjenom nadležnom tijelu bilo koje druge države članice, ako su dostupne, informacije o poreznim razdobljima počevši od 1. siječnja 2014. u vezi sa sljedećim unosima koje plaća, osigurava ili posjeduje financijska institucija u izravnu ili neizravnu korist stvarnog vlasnika koji je fizička osoba s prebivalištem u toj drugoj državi članici:
3a.  Nadležno tijelo svake države članice prosljeđuje automatskom razmjenom nadležnom tijelu bilo koje druge države članice, ako su dostupne, informacije o poreznim razdobljima počevši od 1. siječnja 2014. u vezi sa sljedećim unosima, u skladu sa svojim nacionalnim zakonom, koje plaća, osigurava ili posjeduje financijska institucija u izravnu ili neizravnu korist stvarnog vlasnika koji je fizička osoba s prebivalištem u toj drugoj državi članici:
Amandman 18
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka ba (nova)
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8. – stavak 4.
(ba)  Stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:
4.  „Prije 1. srpnja 2016., države članice za svaku godinu dostavljaju Komisiji statistiku o opsegu automatskih razmjena i, u mjeri u kojoj je to moguće, podatke o administrativnim i drugim relevantnim troškovima i koristima u vezi s obavljenim razmjenama i bilo kakvim mogućim promjenama kako za porezne administracije tako i za treće strane.
"4. „Prije 1. srpnja 2016., države članice za svaku godinu dostavljaju Komisiji statistiku o opsegu automatskih razmjena i, u mjeri u kojoj je to moguće, podatke o administrativnim i drugim relevantnim troškovima i koristima u vezi s obavljenim razmjenama i bilo kakvim mogućim promjenama kako za porezne administracije tako i za treće strane. Komisija obavješćuje Europski parlament o primljenim podacima.”
Amandman 19
Prijedlog Direktive
Članak 1. – točka c
Direktiva 2011/16/EU
Članak 8. – stavak 5. – podstavak 1.
5.   Prije 1. srpnja 2017., Komisija podnosi izvješće koje prikazuje pregled i ocjenu statistike i podataka koje je primila o pitanjima o administrativnim i drugim relevantnim troškovima i o koristima automatske razmjene informacija te s tim povezanim praktičnim aspektima. Prema potrebi Komisija prilaže prijedlog Vijeću u vezi s kategorijama i uvjetima utvrđenim stavkom 1., uključujući uvjet da informacije koje se odnose na rezidente u drugim državama članicama moraju biti dostupne ili pitanja iz stavka 3.a ili jedno i drugo.
5.   Prije 1. srpnja 2017., Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću koje prikazuje pregled i ocjenu statistike i podataka koje je primila o pitanjima administrativnih i drugih relevantnih troškova i koristima automatske razmjene informacija te s tim povezanim praktičnim aspektima. Prema potrebi Komisija prilaže prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću u vezi s kategorijama dohodaka i kapitala ili uvjetima utvrđenim stavkom 1. ili oboje, uključujući uvjet da informacije koje se odnose na rezidente u drugim državama članicama moraju biti dostupne ili pitanja iz stavka 3.a ili jedno i drugo.
Amandman 21
Prijedlog Direktive
Članak 1. – stavak 1.a (novi)
Direktiva 2011/16/EU
Članak 18. – stavak 2.a (novi)
1a.  U članak 18. umeće se sljedeći stavak:
"2a. Države članice utvrđuju kazne u slučaju povrede ove Direktive te poduzimaju potrebne mjere kako bi se osiguralo poštivanje Direktive. Takve kazne su djelotvorne, proporcionalne i primjerene.
Amandman 22
Prijedlog Direktive
Članak 1. – stavak 1.b (novi)
Direktiva 2011/16/EU
Članak 19.a (novi)
1b.  Umeće se sljedeći članak :
„Članak 19.a
Mandat za pregovore s trećim zemljama
Od [datum stupanja na snagu ove Direktive] samo Komisija, smije dogovarati sporazume s trećim zemljama o automatskoj razmjeni informacija u ime Unije. Od tog datuma države članice stoga ne smiju sklapati bilateralne sporazume.”
Amandman 23
Prijedlog Direktive
Članak 1. – stavak 1.c (novi)
Direktiva 2011/16/EU
Članak 22. – stavak 1. – točka ca (nova)
1c.  U članku 22. stavku 1., dodaje se sljedeća točka:
„ (ca) staviti na raspolaganje sve ljudske, tehnološke i financijske resurse potrebne za provedbu ove Direktive s obzirom na količinu i složenost informacija koje podliježu automatskoj razmjeni počevši od 1. siječnja 2015.”
Amandman 24
Prijedlog Direktive
Članak 1. – stavak 1.d (novi)
Direktiva 2011/16/EU
Članak 23. – stavak 3.
1d.  u članku 23., stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:
3.  Države članice Komisiju obavješćuju o godišnjoj procjeni učinkovitosti automatske razmjene informacija iz članka 8. te o postignutim praktičnim rezultatima. Komisija donosi oblik i uvjete u vezi s obaviješću o toj godišnjoj procjeni u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.
"3. Države članice Komisiju obavješćuju o godišnjoj procjeni učinkovitosti automatske razmjene informacija iz članka 8. te o postignutim praktičnim rezultatima. Komisija donosi oblik i uvjete u vezi s obaviješću o toj godišnjoj procjeni u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2. Komisija u godišnjem izvješću obavješćuje Europski parlament o procjenama država članica.
Amandman 25
Prijedlog Direktive
Članak 1. – stavak 1.e (novi)
Direktiva 2011/16/EU
Članak 25.
1e.  Članak 25. zamjenjuje se sljedećim:
Article 25
"Article 25
Data protection
Data protection
Sve razmjene informacija u skladu s ovom Direktivom podliježu odredbama za provedbu Direktive 95/46/EZ. Međutim, države članice, radi ispravne primjene ove Uredbe, sužuju područje primjene obveza i prava iz članka 10., članka 11. stavka 1., članka 12. i 21. Direktive 95/46/EZ u mjeri potrebnoj za zaštitu interesa iz članka 13. stavke 1. točke (e) te Direktive.
1.   Sve razmjene informacija u skladu s ovom Direktivom podliježu odredbama za provedbu Direktive 95/46/EZ. Međutim, države članice, radi ispravne primjene ove Uredbe, sužuju područje primjene obveza i prava iz članka 10., članka 11. stavka 1., članka 12. i 21. Direktive 95/46/EZ u mjeri izričito potrebnoj za zaštitu interesa iz članka 13. stavke 1. točke (e) te Direktive.
2.  „Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere za zaštitu razmijenjenih informacija od neovlaštenog pristupa od trećih strana ili trećih zemalja.”
Amandman 31
Prijedlog Direktive
Članak 2 - stavak 2. a (novi)
2.a.  Do ...*[12 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive], Komisija razmatra funkcioniranje ove Direktive i, ako je primjereno, podnosi zakonodavni prijedlog Vijeću da se osigura transparentnost razmjene informacija.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti